Otevřený dopis MZV ve věci jednání Evropsko-izraelské asociační rady dne 28. února 2017

Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě odeslala 27. února dopis ministru zahraničních věcí České republiky, ve kterém upozorňuje na nevhodnost uspořádání jednání mezi EU a Izraelem ohledně navýšení asociační dohody. Takový krok by byl jasným signálem, že Izrael může nadále beztrestně pokračovat v porušování mezinárodního práva a lidských práv. Asociační dohoda by měla být naopak zcela pozastavena, dokud nezačne Izrael dodržovat mezinárodní právo, jak je podmíněno v Článku 2 Asociační dohody mezi EU a Izralem.

Dopis byl iniciován Evropskou koordinací výborů a asociací za Palestinu (ECCP) sídlící v Bruselu, jíž je iniciativa součástí a jež sdružuje 42 organizací v Evropě, a byl jménem ECCP adresován také šéfce evropské diplomacie Federice Mogheriniové. Plné znění otevřeného dopisu:

PhDr. Lubomír Zaorálek
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Černínský palác
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany

Praha 27. února 2017

Otevřený dopis MZV ve věci jednání Evropsko-izraelské asociační rady dne 28. února 2017

Vážený pane ministře,

jsme hluboce znepokojeni zprávou, že Evropská unie začala s přípravami na jednání asociační rady EU s Izraelem, přestože Francie, Švédsko, Irsko a další země vyjádřily svůj nesouhlas s plánovaným zasedáním v termínu 28. února.

Uspořádání jednání asociační rady EU s Izraelem vyšle v aktuální situaci zprávu, že bezostyšné porušování mezinárodního práva Izraelem lze tolerovat. Jako iniciativa, jež je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), do které patří 42 organizací z 19 evropských zemí, chceme zároveň vyjádřit svou podporu postojům vlád Francie, Švédska, Irska a dalších zemí, jež jasně vyjádřily své obavy ohledně plánovaného jednání.

V červnu 2009 bylo navýšení vztahů mezi EU a Izraelem odloženo. V dalších letech Evropská unie jednání asociační rady zcela oprávněně pozastavila. Od té doby měla EU za to, že situace je pro obnovení procesu jednání nepříznivá. Ani dnes však není situace o nic více příznivější – ba naopak, situace dosáhla dramatické úrovně: jen před pár týdny Izrael odmítl dodržet nedávno přijatou rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2334 a oznámil výstavbu 3 tisíců osadnických domů na okupovaném Západním břehu Jordánu. Jde již o čtvrté takové rozhodnutí od doby, co byl dne 20. ledna uveden do úřadu prezidenta USA Donald Trump. Izraelské úřady dále zdemolovaly celou beduínskou vesnici v oblasti C na Západním břehu Jordánu, již Evropská unie podporuje a v níž prováděla výstavbu. Dne 6. února schválil izraelský parlament „regulační zákon“, jenž má zpětně legalizovat vyvlastnění soukromé palestinské půdy. Schválení tohoto zákona jen pár týdnů po přijetí rezoluce č. 2334 Radou bezpečnosti OSN je políčkem do tváře mezinárodního společenství.

Kromě toho ve své nejnovější zprávě Amnesty International odsuzuje izraelské praktiky mučení palestinských vězňů, včetně dětí.

Izrael nadále odmítá řešit to, že hrubě porušuje mezinárodní právo a lidská práva, včetně toho, že se dopustil válečných zločinů v Gaze, zmocňuje se území silou, vynucuje transfer obyvatelstva, že nedávno útočil na palestinské obránce lidských práv či že pokračuje v rozšiřování nelegálních osad, odpírá Palestincům právo na sebeurčení a podobně – tedy pošlapává „lidská práva a demokratické principy“, jak se výslovně uvádí v článku 2 Asociační dohody mezi EU a Izraelem.

Uspořádání jednání asociační rady EU s Izraelem v současné situaci a další integrace Izraele do ekonomických, sociálních, politických a vědeckých struktur Evropské unie je nepřijatelné, pokud Izrael jasně a výslovně odmítá dodržovat své závazky vyplývající z mezinárodního práva a pokud neukončí okupaci palestinských území, nebude respektovat právo Palestinců na sebeurčení, nebude se chovat spravedlivě vůči všem svým obyvatelům a nebude dodržovat příslušné rezoluce OSN týkající se uprchlíků.

Evropská unie opakovaně kritizuje výstavbu osad Izraelem, jeho nepřiměřené použití vojenské síly a jeho další mnohá porušování mezinárodního práva. Bohužel, vzhledem k tomu, že Evropská unie dosud nevyvinula žádné významné úsilí, nemají její námitky žádný dopad na izraelskou politiku – izraelská vláda odmítá tyto nelegální praktiky ukončit a odmítá plnit své závazky vyplývající z mezinárodního práva.

Článek 2 Asociační dohody mezi EU a Izraelem uvádí, že vztahy mezi EU a Izraelem musí „být založeny na dodržování lidských práv a demokratických principů“. Chce-li Evropská unie dodržovat svá vlastní pravidla a postupy, musí nadcházející jednání Evropsko-izraelské asociační rady zrušit a pozastavit Asociační dohodu mezi EU a Izraelem, dokud nezačne Izrael dodržovat mezinárodní právo.

Domníváme se, že vzhledem k vážné a nadále se zhoršující situaci je nezbytně nutné prokázat, že porušování mezinárodního práva nese následky – jak v diplomatických vztazích, tak v oblasti politických, vědeckých a ekonomických dohod.

S pozdravem

Zdeněk Jehlička, Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě
ism-czech.org/iniciativa

 

O Iniciativě za spravedlivý mír na Blízkém východě

Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje 42 organizací a iniciativ v Evropě.

https://ism-czech.org/iniciativa/
http://eccpalestine.org/

 

Související:

Evropská výzva k pozastavení Asociační dohody mezi EU a Izraelem

Poziční dokument: Asociační dohoda mezi EU a Izraelem

Pozastavte Asociační dohodu mezi EU a Izraelem, žádá 63 europoslanců

Česká vláda spolupracuje s režimem, který jeho vlastní představitelé označují za protofašistický

Žádejte představitele ČR o spravedlnost pro Palestinu

PDF: No Association with Occupation

This entry was posted in Kampaně, Petice and tagged , , , , . Bookmark the permalink.