Changenet.sk

Výzva na podporu prijatia Palestíny za člena OSN

V septembri tohto roku bude Valné zhromaždenie OSN rozhodovať o prijatí Palestíny za člena Organizácie spojených národov. Tlak na jej medzinárodné uznanie zosilnel po tom, čo sa za tento krok postavili latinskoamerické krajiny, Liga arabských štátov a niektoré vplyvné štáty EÚ ako Francúzsko, Španielsko či Veľká Británia. Európska únia je však v tejto otázke stále nejednotná a postoj Slovenska doteraz nejasný. Pritom už dnes udržiava s Palestínskou samosprávou diplomatické styky viac štátov ako s Izraelom. No kým Izrael je riadnou členskou krajinou OSN, Palestína na vstup do rodiny Spojených národov stále čaká.

Slovensko ako nástupnícka krajina po Československu fakticky uznáva nezávislý palestínsky štát od 18. novembra 1988. Logickým krokom v takejto situácii je aj súhlas s jeho prijatím za plnoprávneho člena svetovej organizácie. Nastal čas, kedy treba prestať hľadať výhovorky, stupňovať podmienky a dramatizovať realitu. Nastal čas, kedy sa treba jasne vysloviť. Sme presvedčení, že slobodná, nezávislá a demokratická Palestína je jediným riešením mierového procesu na Blízkom východe. Sme presvedčení, že uznanie nezávislého palestínskeho štátu je tak v záujme Palestínčanov, ako aj Izraelčanov, že je to kľúč k pokojnejšiemu svetu. Bezpečnosť Izraela, ktorú si všetci želáme, nie je možné garantovať pri pokračujúcej okupácii a stupňujúcom sa utrpení palestínskeho obyvateľstva. Nemožno si zamieňať príčinu a následok. Ten, kto odmieta dať druhému slobodu, sa nikdy nemôže cítiť bezpečne. Svetové spoločenstvo sa musí v tejto otázke zachovať principiálne a konať s vedomím, že právo Palestínčanov na sebaurčenie je medzinárodne záväzné a nemožno s ním obchodovať. Osud Izraela je i naším osudom. Stavia nás pred úlohu, či budeme problémy riešiť podľa Starého alebo podľa Nového zákona. Či budeme uprednostňovať úzke národné ciele alebo hľadať všeľudské princípy, či budeme stavať múry alebo mosty, či sa stane naším heslom oko za oko alebo nezabiješ.

Pripravenosť Palestínskej samosprávy riadiť vlastný štát výslovne potvrdil vo svojej správe z apríla tohto roku aj zvláštny koordinátor OSN pre Blízky východ Robert Serry. OSN však v spomínanej správe upozornila aj na to, že Palestínska samospráva nebude schopná dosiahnuť v tejto oblasti pokrok, kým bude trvať izraelská okupácia. Medzinárodné uznanie palestínskeho štátu je spôsob, ako vyvinúť tlak na jej ukončenie.

Preto sa s naliehavou výzvou obraciame na našich najvyšších ústavných činiteľov, osobitne na prezidenta SR Ivana Gašparoviča, predsedu NR SR Richarda Sulíka, predsedníčku vlády SR Ivetu Radičovú a ministra zahraničných vecí SR Mikuláša Dzurindu, aby Slovenská republika v zmysle svojich doterajších postojov a historických skúseností na nadchádzajúcom Valnom zhromaždení OSN svojím hlasovaním podporila prijatie Palestíny za plnoprávneho 194. člena OSN. Vyzývame našu diplomaciu, aby využila tradične dobré vzťahy Slovenska tak s Izraelom ako aj s arabskými štátmi a aktívnejšie sa zapojila do riešenia tejto situácie, napríklad aj sprostredkovateľskou funkciou. Neseďme v kúte a staňme sa poslom dobrej vôle!

Irena Bihariová, predsedníčka organizácie Ľudia proti rasizmu;
Hana Fábry, občianska aktivistka;
Radovan Geist, politológ;
Anna Ghannamová, publicistka;
Peter Holka, spisovateľ;
Eduard Chmelár, vysokoškolský učiteľ;
Kamil Kandalaft, ľudskoprávny aktivista;
Martin Kasarda, spisovateľ;
Zuzana Kusá, sociologička;
Ivan Lesay, ekonóm;
Juraj Mesík, environmentalista;
Gabriela Rothmayerová, spisovateľka;
Brigita Schmögnerová, bývalá výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN;
Peter Weisenbacher, ľudskoprávny aktivista