Petice

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

a

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Černínský palác
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany

 

My, níže podepsaní občané Evropské Unie, se připojujeme k Evropské kampani na podporu uznání Palestiny jako suverénního státu při hlasování na Valném shromáždění OSN v září 2011, a to jako státu v hranicích z 4. června 1967 (před Šestidenní válkou, od které Izrael vojensky okupuje Západní břeh a pásmo Gazy) a s Východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem.

Cítíme odpovědnost za mír, demokracii a svobodu a vyjadřujeme obavy z faktu, že izraelská vláda přijímá jednostranná rozhodnutí, jako je výstavba separační zdi a izraelských kolonií na palestinském území, a pokračuje ve snaze o judaizaci Jeruzaléma, svatého města mnoha náboženství, a s ní souvisejícím systematickým vyháněním palestinského obyvatelstva.

Jsme znepokojeni rozdělováním palestinského území na enklávy vojenskými kontrolními stanovišťi a zátarasy, které omezují svobodu pohybu Palestinců a činí jejich každodenní život ještě složitějším.

Obáváme se represí izraelské armády vůči palestinskému lidu, zejména vůči nenásilné opozici proti politice Izraele na okupovaných územích.

Z těchto důvodů žádáme naše vlády o podporu tohoto řešení a apelujeme na ně, aby podpořily palestinské úsilí o přijetí státu Palestina mezi plnohodnotné členy Valného shromáždění OSN. Uznání palestinské státnosti je morálním, zákonným a humanitárním gestem, kterým naše vlády mohou projevit svou odpovědnost vůči palestinskému lidu.

Nesouhlasíme s nekritickou podporou, kterou evropské státy poskytují izraelské vládě. Tato podpora ji pouze utvrzuje v tom, aby nadále nerespektovala rozhodnutí mezinárodního společenství reprezentovaná rezolucemi, které OSN přijalo od roku 1948 až do současnosti.

Je na čase vytvořit nezávislý a suverénní palestinský stát s východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem, který Palestincům zaručí svobodu, demokracii a právo na sebeurčení.

Je povinností evropských vlád, aby se podílely se na konstruktivním řešení izraelsko-palestinského konfliktu, tedy řešení založeném na rezolucích OSN, stejně jako na garanci míru a stability pro obyvatele a státy celého regionu, včetně Palestiny.

Naše vlády by se zároveň měly podílet na spravedlivém řešení problému palestinských uprchlíků a jejich navrácení do jejich domovů zabavených po roce 1948, v souladu s mezinárodními rezolucemi.

Je na čase, aby evropské vlády daly šanci tomuto historickému momentu.

 

Petiční archy ve formátu PDF jsou ke stažení zde. Pro připojení podpisu online použijte prosím následující formulář.

  Vaše jméno (povinný údaj)

  Váš Email (povinný údaj)

  Město (povinné)

  Proč se k výzvě připojujete? (nepovinné)

   

  Seznam signatářů a signatářek naleznete zde.