Články

V této sekci přinášíme různé pohledy Palestinců, organizací palestinské občanské společnosti, ale i izraelských aktivistů na hlasování o přijetí Palestiny do OSN. Uvědomujeme si, že jde o komplexní otázku, která má svá pro a proti, proto jsme se rozhodli přeložit jak články, jejichž autoři tento krok Palestinské samosprávy vítají jako pozitivní vývoj směrem k vyřešení palestinské otázky a dosažení mírového urovnání, tak články těch, jenž jsou k němu z různých důvodů skeptičtí. Tito autoři poukazují zejména na fakt, že samotné uznání Palestiny jako suverenního státu nezaručí, že Izrael začne dodržovat veškeré závazky plynoucí z mezinárodního práva (kromě jiného zastavení výstavby nelegálních kolonií a zdi na palestinských územích, uznání práva na návrat uprchlíků, respektování hranic z roku 1967, včetně Východního Jeruzaléma jako hlavního města budoucího palestinského státu nebo propuštění politických vězňů), a je tedy třeba na něj vyvíjet neustálý nátlak s využitím všech dostupných nenásilných nástrojů, včetně uplatnění bojkotu.

Victor Kattan – Stát Palestina: Podpora jeho uznání a členství v OSN

BNC – Před zářím a po něm: Boj za práva Palestinců musí zintenzivnit

Jeff Halper – Kudy vede cesta dál?

Haidar Eid – Vyhlášení nezávislého bantustánu

Ali Abunimah – Uznání Palestiny?