Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

AVÍZO | Praha, 3. února 2014

Avízo: Miko Peled, syn izraelského generála, bude od 10. do 12. února 2014 v Praze

Veřejné přednášky a autogramiáda knihy The General’s Son: Journey of an Israeli in Palestine

Na pozvání Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě přijede do Prahy izraelský spisovatel a mírový aktivista Miko Peled, neúnavný bojovník za rovná práva Izraelců a Palestinců. Peled usiluje o nastolení svobody a demokracie na Blízkém východě a na toto téma pořádá po USA a jinde po světě časté přednášky. Do České republiky přijíždí poprvé.

Od 10. do 12. února 2014 proběhnou následující veřejné přednášky a debata k jeho knižní prvotině The General’s Son: Journey of an Israeli in Palestine (2012):

  • pondělí 10. 2. 2014, 16:00–17:00 – Anglo-americká univerzita – debata ke knize The General’s Son: Journey of an Israeli in Palestine, pořádáno AAU
  • pondělí 10. 2. 2014, 19:00 – Filozofická fakulta UK – přednáška: „Beyond Zionism, Hope for Freedom and Democracy in Palestine/Israel“, pořádáno Politologickým sdružením POLIS
  • úterý 11. 2. 2014, 18:00 – CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii – přednáška: „Cesty Izraelce po Palestině“ O nadějích na svobodu a demokracii v Palestině a v Izraeli, pořádáno think-tankem CESTA
  • středa 12. 2. 2014, 17:00 – Ústav mezinárodních vztahů – přednáška a navazující debata s JUDr. Tomášem Krausem z Federace židovských obcí, pořádáno ÚMV

Pan Miko Peled bude k dispozici k rozhovorům pro média.
Kontakt: nenasimjmenem@gmail.com, https://ism-czech.org/iniciativa/

Kdo je Miko Peled?
miko_peled-book cover Miko Peled se narodil v roce 1961 v Jeruzalémě do vlivné izraelské rodiny. Jeho otec, generál Matti Peled, byl jedním z izraelských velitelů v tzv. Šestidenní válce (1967); děd Avraham Katznelson patřil mezi signatáře Deklarace nezávislosti Státu Izrael (1948). V r. 1997 byla při bombovém útoku v Jeruzaléme zabita Peledova neteř Smadar, což vedlo Peleda k přehodnocení dosavadních postojů a uvědomění si neudržitelnosti dlouhodobého konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Svou zkušenost zhodnotil Miko Peled ve své literární prvotině The General’s Son: Journey of an Israeli in Palestine (2012).

K možné budoucnosti Blízkého východu říká: „Jako Izraelec, který vyrůstal obklopen národními ideály židovského státu, jsem si dobře vědom, jak obtížné je pro Židy i Palestince vzdát se snu na jeden stát, který bude pouze ‚pro nás‘. Pro dobro obou národů je však třeba, (…) aby byla v naší sdílené domovině zřízena sekulární demokracie, kde budou žít všichni Izraelci a Palestinci jako sobě rovni.

O iniciativě Ne naším jménem! – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě
Iniciativa vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropského koordinačního výboru pro Palestinu (ECCP), který sídlí v Bruselu a sdružuje zhruba 50 organizací a iniciativ v Evropě. Členové ECCP vystoupili nedávno mj. na půdě Evropského parlamentu v panelu týkajícího obchodování EU s nelegálními izraelskými osadami.
https://ism-czech.org/iniciativa/

Pro další informace laskavě kontaktujte (úplné údaje zaslány v e-mailu novinářům): nenasimjmenem@gmail.com

Pro další informace ohledně přednášek na FF, respektive v prostorách CESTA laskavě kontaktujte:

Související: Pozvánka na přednášky: Miko Peled, syn izraelského generála, v Praze od 10. do 12. února

Další informace: Miko Peled

Dopis Janu Kohoutovi ve věci Pojarovy návštěvy osady Ariel

PhDr. Jan Kohout
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Černínský palác
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany

Praha, 22. ledna 2014

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jménem občanských iniciativ Ne naším jménem! – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě, ISM Česká republika a Přátelé Palestiny, jakož i jménem občanské veřejnosti znepokojené dlouhodobým působením našeho velvyslance v Izraeli Tomáše Pojara.

Již v minulosti jsme v činnosti velvyslance Pojara zaznamenali některá problematická a v rámci jeho diplomatického působení jen obtížně přijatelná stanoviska. Tak např. při napadení Flotily svobody vezoucí do izolovaného pásma Gazy humanitární pomoc izraelským komandem, ke kterému došlo v mezinárodních vodách v květnu r. 2010 a při kterém byli izraelskou mocí zadrženi a uvězněni čtyři čeští občané, se velvyslanectví ČR v Tel Avivu, na rozdíl od velvyslanectví jiných evropských zemí, ve prospěch občanů spadajících pod ochranu českého státu nijak účinně neangažovalo a sám velvyslanec Pojar se omezil jen na kusá a bezvýznamná prohlášení typu: „[aktivisté] by měli být všichni deportováni z Izraele“. Dva ze čtyř zadržených Čechů vznesli podezření, že „postup české ambasády v Izraeli a české diplomacie byl v rozporu s mezinárodní úmluvou o konzulárních stycích“.

Celý text, text v PDF.

Tisková zpráva zde.

Iniciátoři dopisu:

Ne naším jménem! — Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropského koordinačního výboru pro Palestinu (ECCP), který sídlí v Bruselu a sdružuje zhruba 50 organizací a iniciativ v Evropě. Členové ECCP vystoupili nedávno mj. na půdě Evropského parlamentu v panelu týkajícího obchodování EU s nelegálními izraelskými osadami.

Mezinárodní hnutí solidarity (International Solidarity Movement, ISM) bylo založeno v Palestině v roce 2001 skupinou palestinských a izraelských aktivistů s cílem podpořit a posílit nenásilný palestinský odpor proti izraelské okupaci. V České republice působí od roku 2007. Jejími členy jsou aktivisté a aktivistky, kteří navštívili Palestinu anebo se o tamní dění živě zajímají. Aktivity hnutí se zaměřují především na pořádání přednášek a promítání dokumentárních filmů, informační kampaně, petiční stánky anebo demonstrace na vyjádření solidarity s palestinským lidem.

Otevřený dopis Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě prezidentu Miloši Zemanovi ve věci jeho nadcházející návštěvy Izraele

Vážený pane prezidente Zemane,

jako členové a členky občanské Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě vyjadřujeme své hluboké znepokojení nad Vašimi výroky, které jste pronesl na galavečeru Dnů pro Izrael v pondělí 30. září v Hradci Králové a které svědčí o Vašem ne zrovna poučeném a kritickém pohledu na blízkovýchodní problematiku. Jakkoli oceňujeme Vaší snahu čelit vzrůstajícím projevům rasismu v české společnosti, o to více nás překvapuje nepochopení a nezájem, jaký dlouhodobě projevujete ve vztahu k utrpení okupovaných Palestinců. Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě si Vám dovoluje připomenout, že je to Izrael, který od r. 1967 nelegálně okupuje Západní břeh Jordánu a východní část Jeruzaléma, což bylo jednoznačně odsouzeno rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 242 a což nebylo žádnou dohodou doposud změněno.

Celý text

O iniciativě:

Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropského koordinačního výboru pro Palestinu (ECCP).

Otevřený dopis v médiích:

Citace dopisu v médiích (na základě ČTK):

Open Letter by Initiative for a Just Peace in the Middle East to the Czech President Miloš Zeman Regarding His Upcoming Visit to Israel

Dear President Zeman,

as members of the civic initiative “Initiative for a Just Peace in the Middle East” we are deeply concerned by your statements at the Gala Evening of Days for Israel held on the 30th of September in the Czech town of Hradec Králové, which manifest your uninformed and uncritical view of the Middle East matters. As much as we appreciate your attempts at confronting increasing occurrences of racism in Czech society towards the Roma minority, we are startled by your misunderstanding, and the lack of interest you have long manifested regarding the suffering of occupied Palestinians. Initiative for a Just Peace in the Middle East would like to remind you that it is Israel who have been illegally occupying the West Bank and East Jerusalem, a policy which has been unambiguously condemned by the UN Resolution 242, and which has not been altered by any agreement since.

Read full article

About the Initiative:

Not in Our Name! Initiative for a Just Peace in the Middle East originated in March 2011 with the goal of expressing our disapproval of the visit of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the Czech Republic, and to oppose possible military and technological cooperation between the Czech Republic and the State of Israel. The Initiative organizes public events with the goal of raising awareness in the Czech public of the often uncritical approach taken by Czech political representatives regarding Israel. It organizes public lectures and talks about the Middle East and is part of the European Coordination Committee for Palestine (ECCP).

Open Letter to President Zeman in the Media:

Vybrané uplynulé akce:

Významný izraelský historik Ilan Pappé v Praze (duben 2013)

ilan pappe

Zdravotnictví na palestinských územích (srpen 2011)

Nevítejme Netanjahua (duben 2011)

nevitejme netanjahua

«Tiskové zprávy»