Otevřený dopis Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě prezidentu Miloši Zemanovi ve věci jeho nadcházející návštěvy Izraele

Vážený pane prezidente Zemane,

jako členové a členky občanské Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě vyjadřujeme své hluboké znepokojení nad Vašimi výroky, které jste pronesl na galavečeru Dnů pro Izrael v pondělí 30. září v Hradci Králové a které svědčí o Vašem ne zrovna poučeném a kritickém pohledu na blízkovýchodní problematiku. Jakkoli oceňujeme Vaší snahu čelit vzrůstajícím projevům rasismu v české společnosti, o to více nás překvapuje nepochopení a nezájem, jaký dlouhodobě projevujete ve vztahu k utrpení okupovaných Palestinců. Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě si Vám dovoluje připomenout, že je to Izrael, který od r. 1967 nelegálně okupuje Západní břeh Jordánu a východní část Jeruzaléma, což bylo jednoznačně odsouzeno rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 242 a což nebylo žádnou dohodou doposud změněno.

Nejsou to proto Palestinci, kteří žijí ve své zemi v menšině a kteří by měli dobrovolně odejít, pokud se nechtějí přizpůsobit tlaku izraelské okupace, jak dedukujete. Nejsou to ani palestinští vyhnanci v utečeneckých táborech, kteří by měli místo práva na návrat žádat práci v okolních arabských zemích, jak navrhujete. Ale je to Izrael, který by měl konečně začít dodržovat mezinárodní právo, respektovat charakter okupovaných území a nesnažit se jej cílenou kolonizací nevratně proměnit v součást svého státu, jak to výslovně zakazuje článek 49 Čtvrté ženevské konvence. Znovu připomínáme, že izraelská politika okupace a osadnictví není v souladu s mezinárodním humanitárním právem, které je vyjádřeno mezinárodními smlouvami, jichž je Izrael smluvní stranou. V tomto bodě jedná Izrael protiprávně a neměl by být podporován žádným z politických reprezentantů zemí vázaných mezinárodním právem. Nic na tom nemění ani účelové tvrzení o nezbytnosti obrany před terorismem okupovaných, pokud se státního teroru skrze své mocenské složky dopouští samotný okupační stát.

Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě se podobně a neméně ostře ohrazuje proti Vašemu návrhu přemístit český zastupitelský úřad z Tel Avivu do Jeruzaléma. Odmítáme Vaši snahu působit v tomto směru na budoucí vládu a vyzýváme k nepodpoření takového požadavku jdoucímu proti vůli mezinárodního společenství, které podle návrhu OSN uznává mezinárodní statut Jeruzaléma. Připomínáme, že žádná země na světě, kromě Izraele samotného, neuznává Jeruzalém za hlavní město izraelského státu a rozhodně si nemyslíme, že bychom narušením tohoto konsenzu, které by de facto uznalo anexi Východního Jeruzaléma Izraelem, přispěli ke spravedlivému míru na Blízkém východě. Jsme naopak přesvědčeni, že pouze soustavný tlak na Izrael, iniciovaný například palestinskou občanskou společností v kampani BDS a podporovaný izraelskými občany ze sdružení Boycott from Within, může vést k zastavení segregační politiky Izraele, kterou renomovaný izraelský historik Ilan Pappé nazývá etnickým čištěním Palestiny, a která je v arabském světě mnohdy vnímána jako pokračování koloniálního projektu západní kultury. Náš důraz na nedělitelnost lidských práv tak bude na Blízkém východě potvrzen jen všestranným a bezpodmínečným tlakem na ukončení izraelské okupace.

Vážený pane prezidente, Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě Vás tímto vyzývá, abyste při své nadcházející návštěvě Izraele nepodnikal žádné kroky, které by mohly být v rozporu s mezinárodním právem a narušily by tak dlouholeté úsilí mezinárodního společenství o mír v této oblasti. Neboť – a s tím s Vámi souhlasíme – zlu se nesmí ustupovat. A my nechceme stát na straně okupanta.

Za Iniciativu za spravedlivý mír na Blízkém východě

Petra Šťastná
Zdeněk Jehlička
Jana Ridvanová
Eva Nováková

V Praze, 4. října 2013


Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropského koordinačního výboru pro Palestinu (ECCP).

https://ism-czech.org/iniciativa/

Související odkazy (není součástí otevřeného dopisu):

Česká pozice:

Další média:

This entry was posted in Kampaně and tagged . Bookmark the permalink.