Vyzvěte poslance Evropského parlamentu, aby podpořili nová pravidla ohledně izraelské účasti v programech EU

Pošlete dopis europoslancům ještě dnes a šiřte dále: http://act.eccpalestine.org/lobby/38/0/Czech+Republic

haaretz-eurosV červenci tohoto roku vyhlásila Evropská komise nové směrnice, jež mají zabránit udílení výzkumných grantů na izraelské projekty realizované v nelegálních izraelských osadách a zabránit poskytování úvěrů izraelským firmám a institucím vykonávajícím svou činnost v nelegálních izraelských osadách (včetně Východního Jeruzaléma).

Nyní však Izrael a jeho podporovatelé, v čele s vládou USA, vyvíjejí silný tlak na Evropskou komisi, aby zmírnila tyto směrnice – směrnice, jež pouze uvádějí v praxi dlouhodobě zastávaný postoj EU, že pokračující rozšiřování osad je překážkou míru. Existuje skutečné riziko, že Evropská komise podlehne izraelskému tlaku a rozhodne se pokračovat ve financování a podpoře izraelských projektů a organizací se sídlem na okupovaných palestinských územích. To by vyslalo nebezpečný signál o tom, že EU postrádá politickou vůli tlačit na Izrael, aby ukončil páchání válečných zločinů a aby začal dodržovat mezinárodní právo.

Vyzvěte české poslance a poslankyně Evropského parlamentu, aby se zasadili o úplnou implementaci směrnic, včetně jejich platnosti na území Východního Jeruzaléma: http://act.eccpalestine.org/lobby/38/0/Czech+Republic

Kampaň je organizována Evropským koordinačním výborem pro Palestinu (ECCP) sídlícím v Bruselu, který sdružuje zhruba 50 organizací a iniciativ v Evropě. V Česku je koordinována Iniciativou za spravedlivý mír na Blízkém východě a ISM ČR.

Podrobné informace:

Evropská komise vyhlásila v červenci tohoto roku nové směrnice s cílem implementovat dlouhodobý postoj EU ve věci neuznání izraelské svrchovanosti nad okupovanými palestinskými územími, tedy Východním Jeruzalémem, Západním břehem Jordánu a Gazou.

Záměrem směrnic („guidelines“), které vstoupí v platnost v lednu 2014, je ukončit neetickou a nelegální situaci, kdy izraelské firmy a instituce sídlící v nelegálních izraelských osadách získávají na financování svých aktivit od EU granty, finanční ohodnocení a úvěry.

Přesídlování obyvatelstva okupačních sil na území, která okupují, a využívání přírodních zdrojů těchto území pro komerční účely je podle mezinárodního práva nelegální a podle Čtvrté Ženevské úmluvy je považováno za válečný zločin.

Izrael nyní vyjednává s EU a snaží se zmírnit dopad těchto směrnic v souvislosti s navrhovanou účastí Izraele v připravovaném programu Horizont 2020, což je evropský program pro výzkum a inovace, který poběží ve fiskálním období 2014–2020 s rozpočtem 70 miliard eur. Prostřednictvím tohoto programu by měl evropský výzkum výrazně zvýšit svůj podíl ve světově nejcitovanějších vědeckých pracích a evropský průmysl by měl zvýšit svou konkurenceschopnost prostřednictvím inovací a rozvojem klíčových technologií.

Izrael a jeho podporovatelé, v čele s vládou USA, vyvíjejí silný tlak na Evropskou komisi, aby zmírnila tyto směrnice – směrnice, jež pouze uvádějí v praxi dlouhodobě zastávaný postoj EU, že pokračující rozšiřování osad je překážkou míru.

Tento tlak je vyvíjen především na to, aby EU při implementaci směrnic vynechala Východní Jeruzalém, navzdory skutečnosti, že Východní Jeruzalém je mezinárodně uznáván za okupované území. Takové rozhodnutí by zavedlo velice nebezpečný politický a právní precedent.

Existuje skutečné riziko, že Evropská komise podlehne izraelskému tlaku a rozhodne se pokračovat ve financování a podpoře izraelských projektů a organizací se sídlem na okupovaných palestinských územích. To by vyslalo nebezpečný signál o tom, že EU postrádá politickou vůli tlačit na Izrael, aby ukončil páchání válečných zločinů a začal dodržovat mezinárodní právo. Nejenže by to sloužilo k povzbuzení Izraele, aby beztrestně pokračoval ve svých nezákonných praktikách, navíc by se tímto EU stala spoluvinnou na izraelském porušování mezinárodního práva.

Pošlete dopis poslancům a poslankyním Evropského parlamentu, ve kterém je vyzvete, aby na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve dnech 21. a 22. října podpořili mezinárodní právo a postavili se proti porušování lidských práv Palestinců ze strany Izraele, a to následujícími kroky:

  • dotázáním se v průběhu plenárního zasedání 21. a 22. října a v dalších dnech, zda budou nové směrnice plně implementovány, především co se týká Východního Jeruzaléma,
  • napsáním žádosti šéfce zahraniční diplomacie Catherine Ashtonové, aby zajistila, že směrnice budou plně implementovány, především co se týká Východního Jeruzaléma,
  • navržením Vaší politické frakci, aby zaslala svým jménem výzvu Catherine Ashtonové s žádostí o zajištění plné implementace směrnic.

Mnoho komentátorů je toho názoru, že se ze strany EU tímto krokem jedná o úplné minimum, které lze ve snaze o dodržování mezinárodního práva podniknout. Přesto je z hlediska vztahu EU k izraelské okupaci palestinských území tento krok velice důležitý a je třeba, aby poslanci tuto výzvu vyslyšeli.

Podepište a pošlete dopis českým poslancům a poslankyním ještě dnes a šiřte výzvu dále.

  • Sdílejte událost na facebooku (česky).

Související informace:

Mapa OCHA s nelegálními izraelskými osadami:

ocha_westbank

This entry was posted in Kampaně and tagged , , , . Bookmark the permalink.