Žádost o ukončení využívání administrativní vazby izraelským vězeňským systémem

Podrobné informace o kampani za ukončení administrativní vazby naleznete zde: http://stopadcampaign.com/?page_id=241.

Brigádní generál Danny Efroni
vojenský soudce a generální advokát
6 David Elazar Street
Harkiya, Tel Aviv Izrael

Předmět: Žádost o ukončení využívání administrativní vazby izraelským vězeňským systémem

Vážený pane Efroni,

obracím se na vás, abych vyjádřil/a svůj protest proti Izraelem nadále používané praxi administrativní vazby. Jak jistě víte, jedná se o vazbu, kdy je osoba zadržena bez vznesení obvinění anebo zahájení soudního řízení. Požaduji, aby Izrael bezprostředně přestal používat administrativní vazbu. Ta je Izraelem dlouhodobě využívána k věznění Palestinců na základě tajných „důkazů“ a to s cílem umlčet jakoukoli formu jejich odporu proti pokračující kolonizaci a okupaci palestinských území.

Jsem si vědom/a, že administrativní vazba je povolena mezinárodním právem, nicméně za velmi přísných podmínek. Měla by být používána pouze v krajní situaci a posuzována jednotlivě případ od případu. Pouze naléhavé bezpečnostní důvody ospravedlňují využít možnosti administrativní vazby, která však v žádném případě nemá sloužit jako náhrada za trestní stíhání v případě důkazní nouze. Je očividné, že tomu tak není v případě Izraele, který administrativní vazbu systematicky nadužívá, až to hraničí s výsměchem mezinárodnímu právu.

Existuje celá řada důvodů, proč používání administrativní vazby Izraelem nesplňuje mezinárodní standardy:

 • Izrael hojně používá mučení a tělesné tresty a deportuje vězně v administrativní vazbě mimo okupovaná palestinská území,
 • Izrael používá administrativní vazbu jako formu kolektivního trestu a velmi často zachází s vězni v administrativní vazbě ponižujícím a pokořujícím způsobem,
 • vězni v administrativní vazbě nejsou obvykle informováni o přesných důvodech zadržení,
 • Izrael používá administrativní vazbu jako náhradu trestního stíhání, když jsou důkazy nedostatečné anebo neexistující,
 • Izrael zadržuje vězně v administrativní vazbě na dlouhou dobu, což je v rozporu se čtvrtou ženevskou úmluvou, která omezuje užití administrativní vazby jen na nezbytně krátké časové období,
 • v případě dětských vězňů Izrael pravidelně ignoruje zájmy dítěte, jak je vyžadováno mezinárodním právem.

Z těchto důvodů znovu opakuji svůj požadavek, aby Izrael upustil od používání administrativní vazby, kterou používá jako koloniální nástroj útlaku.

Těším se na vaši brzkou odpověď.

S pozdravem

Kopie:

 • Místopředseda vlády a ministr obrany Ehud Barak, Ministerstvo obrany, 37 Kaplan Street, Hakirya Tel Aviv 61909, Izrael Fax: +972 3 691 6940 / 696 2757
 • Plk. Eli Bar On, právní poradce Judeje a Samaří, PO Box 5 Beth El 90631 Fax: +972 2 9977326
 • Jaakov Levy, izraelský velvyslanec v ČR, Badeniho 2, 170 06 Praha

 

English Version:

Brigadier General Danny Efroni
Military Judge Advocate General
6 David Elazar Street
Harkiya, Tel Aviv Israel

Subject: End Administrative Detention

Dear Mr. Efroni,

I am writing in protest of Israel’s continued use of the practice of administrative detention, which as you are aware is a procedure whereby a person is detained without charge or trial, and I demand that Israel immediately cease this practice. Administrative detention has historically been used by Israel to imprison Palestinians, based on completely secret ‘evidence’ in an attempt to silence any resistance to its continued colonization and occupation of Palestinian lands.

I am aware that administrative detention is permitted under international law but with strict conditions. It should only be used as a last resort and on an individual, case-by-case basis. Only imperative reasons of security justify the use of administrative detention and it should not be used as a substitute for criminal prosecution when there is insufficient evidence. This is obviously not the case for Israel which uses administrative detention in such a systematic manner that makes a mockery of international law.

There are a number of reasons why Israel’s use of administrative detention does not meet international standards, including:

 • Israel widely practices the use of torture and corporal punishment and deports and incarcerates administrative detainees outside the Occupied Palestinian Territory;
 • Israel uses administrative detention as a form of collective punishment and widely engages in humiliating and degrading treatment of administrative detainees;
 • Administrative detainees are usually not informed precisely of the reasons for their detention;
 • Israel uses administrative detention as a substitute for criminal prosecution when evidence is insufficient or non-existent
 • Israel holds administrative detainees for prolonged periods in contravention of the 4th Geneva Convention, which mandates that administrative detention take place for a very brief period of time
 • In the case of child detainees, Israel regularly fails to take into account the best interests of the child as required under international law.

For these reasons, among others, I again reiterate my demand for Israel to cease its use of administrative detention which Israel uses as a colonial tool of oppression.

I look forward to hearing from you in very near future.

Regards,

Copies:

 • Deputy Prime Minister and Minister of Defense Ehud Barak, Ministry of Defense, 37 Kaplan Street, Hakirya Tel Aviv, 61909, Israel Fax: +972 3 691 6940 / 696 2757
 • Col. Eli Bar On, Legal Advisor of Judea and Samaria, PO Box 5, Beth El 90631 Fax: +972 2 9977326
 • Jaakov Levy, Israeli Ambassador to Czech Republic, Badeniho 2, 170 06 Praha