AVAAZ

Uznání Palestiny – Nová cesta k míru

Mnozí z vás jste již měli možnost se na internetových stránkách seznámit se společenstvím Avaaz.org. Jeho členové žijí snad v každé zemi a aktuální kampaně se šíří mezi občany na 4 kontinentech ve 14 jazycích. Podivný výraz “Avaaz” v mnoha jazycích znamená “hlas” nebo “píseň”. Jedná se o společenství přibližně 9 miliónů osob zapojených v celosvětové internetové síti. Cílenými a dobře organizovanými petičními akcemi, pomocí hlasů velkého počtu lidí a jejich názorů se snaží ovlivnit celosvětové rozhodování v důležitých otázkách, které souvisí s formováním prostředí a života na celém světě.

V současné době nás kolektiv Avaaz seznamuje s událostí, která může mít dalekosáhlý význam zejména pro další vývoj na Blízkém i Středním východě. Podporují očekávaná mírová řešení a vyzývají nás:

„Předložme masivní celosvětovou výzvu klíčovým evropským představitelům, aby nyní při nastávajících jednáních přijali tuto žádost a podpořili v OSN vytvoření suverénního palestinského státu.

Přidejte své hlasy a pomozte jednoduchou aktivitou – tím, že rozšíříte tento text.

Nyní je na nás všech, abychom řekli hlavním evropským představitelům, že veřejné mínění je pro diplomatické, nenásilné řešení. Právě teď můžeme dokázat, že občanské stanovisko může zásadně ovlivnit politická rozhodnutí namísto preferencí americké vlády.

Naše kampaň se prudce šíří po celém světě – k výzvě se připojilo již více než 800 000 z nás!

Byla uveřejněna na titulních stranách hlavních světových zpravodajských médií, byla citovaná i v Radě bezpečnosti OSN.

Avaaz vytvořil působivé, krátké video, které vypráví skutečný příběh lidí na okupovaných územích a vysvětluje, proč je právě teď ta nejlepší šance na dosažení míru na Blízkém východě.

Klikněte na link, podívejte se a přepošlete všem přátelům na internetové síti, známým i neznámým. Pomozte dosáhnout 1 000 000 podpisů.

O izraelsko-palestinském konfliktu existuje mnoho dezinformací a mnozí z vás si možná nejste jisti, zda se zapojit. Toto krátké video výstižně popisuje současnou situaci a může inspirovat další lidi, aby začali jednat. Můžeme společně působit na naše představitele v OSN a tak pomoci otevřít novou cestu k míru.

Pokud se s tímto příběhem seznámí dost lidí, podepíší petici a předají její text dalším, budou vedoucí představitelé států v OSN nuceni naslouchat našim hlasům.

Pomozte získat 1 milion signatářů podpisem textu petice.

Téměř 10 milionů lidí na celém světě obdrželo tento e-mail. Pokud si dost lidí prohlédne video a podepíše petici, a to zejména v klíčových evropských zemích, – jejichž hlasy jsou důležité,- můžeme vytvořit přílivovou vlnu podpory pro palestinskou nezávislost ještě předtím, než se Rada bezpečnosti OSN sejde, aby diskutovala o této iniciativě. Můžeme tak skutečně ovlivnit hlasování v RB OSN.

Podepište petici, a přepošlete tento email všem:

S nadějí
Alice, Pascal, Emma, Ricken, David, Rewan, a celý tým Avaaz.“

Text petice:

Vedoucím představitelům všech členských států OSN,

Žádáme vás, abyste schválili legitimní žádost o uznání státu Palestina a potvrzení práv palestinského lidu. Je na čase zvrátit vývoj po desetiletích neúspěšných mírových rozhovorů, ukončit okupaci a uskutečnit posun směrem k míru na základě dvou států.

Jak podepsat?

Pokud jste se již dříve připojil/a k některé akci a tak jste se stal/a členem/členkou společenství Avaaz:
Zadejte pouze e-mailovou adresu a klikněte na “Odeslat” (SEND)

Jste tu poprvé? Prosím, vyplňte formulář níže:
Name (Jméno)
Email (E-mailová adresa)
Country (Vyberte Czech Republic)
Klikněte na SEND (Odeslat)

Avaaz.org bude chránit vaše soukromí a bude vás průběžně o této a podobných kampaních informovat.