Tisková zpráva: Online tisková konference k jednání Asociační rady EU – Izrael – pondělí 3. října ve 13:30

29. září 2022 | Ne naším jménem a další organizace

Na pondělí, 3. 10. od 13:30 svolávají české a židovské iniciativy vymezující se vůči společnému zasedání Asociační rady EU-Izrael do Skautského institutu na Staromáku, Staroměstské náměstí 1/4, 110 00 Praha 1 veřejnou tiskovou konferenci konanou formou přenosu přes Zoom.

Veřejné tiskové konference se zúčastní zástupci renomovaných lidsko-právních organizací:

  • Omar Shakir, Human Rights Watch, ředitel sekce pro Izrael a Palestinu
  • dr. Nancy Hawker, Amnesty International, regionální výbor pro Blízký východ a Severní Afriku 
  • Rula Jamal, Al Haq, ředitelka pro monitorování a dokumentaci
  • Eitay Mack, izraelský lidsko-právní odborník

Na programu budou tyto body:

  • izraelský apartheid
  • zabití palestinské novinářky Shireen Abu Aklehové vojáky izraelské armády
  • kriminalizace šesti palestinských lidsko-právních organizací
  • podíl EU na imunizaci porušování lidských práv Izraelem
Continue reading
Posted in Píše se jinde | Leave a comment

Tisková zpráva: Občanské a lidskoprávní organizace odeslaly dopis ministrovi Lipavskému ve věci zasedání Asociační rady EU–Izrael v Praze či v Bruselu

Ne naším jménem a další organizace | 20. září 2022

Izraelské, palestinské, české a židovské iniciativy a organizace z České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a z Izraele zaslaly ministru Janu Lipavskému otevřený dopis, ve kterém ho vyzvaly, aby upustil od konání společného zasedání Asociační rady EU–Izrael. To se má uskutečnit právě z iniciativy ministra Lipavského 6. října v Praze, nebo v Bruselu.

Svolání společného jednání po téměř desetileté pauze považují organizace za nežádoucí už vzhledem ke skutečnosti, že Izrael v posledních letech prohlubuje svou kolonizaci palestinského území, což je doprovázeno vyháněním místních Palestinců, bouráním jejich domovů a kriminalizací palestinských lidsko-právních organizací. Signatáři dopisu se obávají, aby se tak společné jednání nestalo legitimizací izraelského bezpráví, a navrhují proto pro jeho případné konání vyhlášení podmínek, za kterých by se mohlo uskutečnit. Konkrétně by podle signatářů měl Izrael nejprve zastavit demolice palestinských domů na okupovaném Západním břehu Jordánu a ve Východním Jeruzalémě, zastavit výstavbu nelegálních osad tamtéž, ukončit blokádu Gazy, přestat s kriminalizací palestinských lidsko-právních organizací, propustit politické vězně a podvolit se vyšetřování Mezinárodního trestního soudu. Všechny tyto podmínky vycházejí z mezinárodního práva, jehož je Izrael subjektem.  

Continue reading
Posted in Kampaně, Píše se jinde | Tagged , , , , | Leave a comment

Otevřený dopis ministru zahraničí Lipavskému ve věci jednání Asociační rady EU – Izrael 6. října v Praze či v Bruselu

Ne naším jménem a další organizace | 20. září 2022

Bc. Jan Lipavský

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Černínský palác

Loretánské náměstí 15

118 00 Praha 1 – Hradčany

V Praze 19. září 2022

Věc: Otevřený dopis ve věci jednání Asociační rady EU – Izrael 6. října v Praze či v Bruselu

Vážený pane ministře Lipavský,

se znepokojením jsme přijali zprávu o tom, že Evropská komise hodlá oživit Asociační radu EU-Izrael a že jste to právě Vy a Vaším jménem Česká republika předsedající Radě EU, kdo toto polozapomenuté setkání po deseti letech resuscituje, když jste jej dokonce osobně představil na jednání českých diplomatů jako jednu z priorit zahraniční politiky našeho předsednictví. 

Připomeňme, že toto rozhodnutí bylo přijato právě v době, kdy v oblasti Masafer Yatta na okupovaném Západním břehu Jordánu probíhá hromadné vystěhování a násilný přesun více než tisíce Palestinců1. A nejen to – z izraelské strany se navíc rýsuje schválení plánu na výstavbu nelegálních izraelských osad v oblasti E12, což je krok, který podle opakovaného vyjádření EU bude Evropou vnímán jako překročení červené line.

Pouhý týden před zmiňovaným oznámením o svolání Asociační rady z 18. července zaslala řada poslanců a poslankyň EP a dalších signatářů dopis Josepu Borellovi, ve kterém žádala o naléhavou a ráznou reakci, jež by zabránila tomuto katastrofálnímu vývoji, mařícímu jakoukoli vyhlídku na mír v regionu3. Samotní vyslanci EU přitom vyzvali k mezinárodnímu tlaku na zastavení masových deportací a zdůraznili potřebu odpovědnosti4-6. Namísto toho se však situace v Izraeli-Palestině jen zhoršuje – izraelské bezpečnostní složky jen měsíc po vyhlášení svolání Rady napadly palestinské renomované lidskoprávní organizace a zavřely jejich kanceláře s odkazem k vykonstruovanému obvinění z podpory terorismu (viz otevřený dopis prezidenta Evropské koordinace výborů a sdružení pro Palestinu, ECCP, Michela Legranda ze dne 29. srpna 2022 Vysokému představiteli EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepu Borrellovi, s kterým se tímto ztotožňujeme, v příloze).

Continue reading
Posted in Kampaně, Píše se jinde | Tagged , , , , , | Leave a comment

Otevřený dopis EU ohledně schůzky Asociační rady EU-Izrael a izraelského útoku na palestinské lidskoprávní organizace

ECCP | Brusel | 29. srpna 2022

K rukám:

Josepu Borrellovi – Vysokému představiteli EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

Věc: Schůzka Asociační rady EU-Izrael a izraelský útok na palestinské lidskoprávní organizace

V Bruselu 29. srpna 2022

Vážený pane Borrelle, 

dne 18. srpna izraelské okupační jednotky vtrhly do kanceláří sedmi nejvýznamnějších mezinárodně uznávan‎ých palestinských lidskoprávních organizací: Addameer – asociace na podporu vězňů, Al Haq – lidskoprávní organizace, Bisan – výzkumné a rozvojové centrum pro znevýhodněné palestinské komunity, Mezinárodní ochrana dětí – Palestina  (Defense for Children International – Palestine), Unie zemědělských pracovních výborů (Union of Agirucltural Work Committees), Unie výborů palestinských žen (Union of Palestinian Women Committees), a Výbor zdravotnick‎ých pracovníků (Health Workers Committees). Izraelské okupační jednotky vyrazily dveře kanceláří, zabavily jejich vybavení a vydaly rozkaz tyto nevládní organizace uzavřít ve jménu „bezpečnosti v regionu a v zájmu boje s teroristickou infrastrukturou“.

Po nedávných útocích v Pásmu Gazy, po krvavých raziích okupační armády do palestinských měst a následných vlnách zatýkání na Západním břehu a v Jeruzalémě tak izraelské orgány znovu útočí na organizace, které ochraňují práva celé palestinské občanské společnosti.

Izrael vtrhl do kanceláří zmíněných nevládních organizací a uzavřel je přesně měsíc poté, co ministři EU odsouhlasili konání schůzky Asociační rady EU – Izrael. Je zřejmé, že Izrael zakročil proti těmto nevládním organizacím s vědomím toho, že přípravy schůzky Asociační rady již probíhají. Uzavírání lidskoprávních nevládních organizací, charakteristický rys autoritativních režimů, je přitom v přímém rozporu se základními principy Evropské unie. 

Continue reading
Posted in Kampaně, Píše se jinde | Tagged , , | Leave a comment

Izraelský historik Ilan Pappé v Praze 2022 – přednášky přehledně / All lectures by Ilan Pappé in Prague 2022 – summary

Continue reading
Posted in Akce, Píše se jinde | Tagged | Leave a comment

Doporučujeme: Izraelský historik Ilan Pappé v Praze (16.-18.05.), petiční stánek na kontroverzním festivalu Izrael na Vltavě (14.-15.05.)

Zdroj

Doporučujeme akce na podporu zvýšení povědomí o palestinské otázce, které se konají již o tomto víkendu a příští týden v Praze:

Continue reading
Posted in Akce, Píše se jinde | Tagged , | Leave a comment

Tisková zpráva: Kontroverze kolem festivalu Izrael na Vltavě: Aktivisté protestují proti whitewashingu izraelského apartheidu

12. května 2022 | Tisková zpráva iniciatity Ne naším jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě a Židovského hlasu solidarity

Organizace zasazující se o solidaritu s okupovanými Palestinci společně protestují proti festivalu, který se soustřeďuje výlučně na izraelskou kulturu či jídlo, přičemž zastírá ošklivou realitu apartheidu a porušování lidských práv v Izraeli a Palestině.

Iniciativa Ne naším jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě, Židovský hlas solidarity a několik dalších organizací chce upozornit na to, že festival Izrael na Vltavě, konaný v Praze na Střeleckém ostrově ve dnech 14.-15. května, se pokouší zastřít realitu okupace tím, že přehlíží utrpení Palestinců a záměrně ignoruje zločinnou politiku státu Izrael zaměřenou proti nim. Mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International publikovala nedávno zprávu, v níž podrobně analyzuje diskriminační praktiky Izraele vůči Palestincům a vyzývá k tomu, aby se Izrael zodpovídal ze spáchání zločinu apartheidu, tedy zločinu proti lidskosti.

Continue reading
Posted in Píše se jinde, Zprávy | Leave a comment

Tisková zpráva: Významný izraelský „nový“ historik Ilan Pappé vystoupí v debatách s Karlem Schwarzenbergem a Lubomírem Zaorálkem 16.-18. května 2022 v Praze  

V Praze vystoupí ve dnech 16. až 18. května 2022 přední izraelský historik Ilan Pappé. Pro studenty i širokou veřejnost se s ním uskuteční přednáška a dvě debaty. Profesor Pappé přijíždí do České republiky u příležitosti vydání prvního českého překladu své knihy Deset mýtů o Izraeli v nakladatelství Rybka Publishers. 

Prof. Pappé bude přednášet studentům na gymnáziu Nový PORG a na FF UK, kde se uskuteční přednáška pro studenty i veřejnost. Prof. Pappé dále vystoupí v debatách s bývalými českými ministry zahraniční, s Karlem Schwarzenbergem a s Lubomírem Zaorálkem. 

Continue reading
Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Deník Referendum: Útok Izraele na palestinské obhájce lidských práv odsuzuje celý svět. Češi mlčí

10. listopadu 2021 | Zdeněk Jehlička, Deník Referendum

Za absurdním rozhodnutím Izraele obvinit šest palestinských občanských organizací hájících lidská práva z podpory terorismu stojí snaha oslabit vážnost obvinění z páchání válečných zločinů. Tentokrát Izrael ale narazil.

Zástupci šesti palestinských občanských organizací na společném setkání poté, co je Izrael falešně a bez důkazů obvinil z podpory terorismu. Skupinám se dostává projevů solidarity i z míst, u kterých to nebývá zvykem. Foto Abbas Momani, AFP (zdroj DR)

V polovině října zaútočil Izrael na šest lidskoprávních organizací působících na okupovaném Západním břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Benny Gantz, je označil za teroristické. Teroru se údajně dopustily svým napojením na Lidovou frontu pro osvobození Palestiny (PFLP), kterou navíc prý pomáhaly financovat. Gantzův ministerský příkaz se opírá o izraelský protiteroristický zákon z roku 2016, podle kterého by mohly být dotčené organizace fakticky postaveny mimo zákon.

Je na místě poznamenat, že Izrael v daném případě aplikuje na okupovaná území svůj vlastní — jakkoliv defektní — civilní zákon. To je ovšem v rozporu s jeho vlastním systémem odlišného práva uplatňovaného na palestinské obyvatelstvo pod vojenskou okupační správou. Vydané nařízení tedy bezděčně svědčí o postupujícím plánu tiché anexe Západního břehu Jordánu.

Continue reading
Posted in Píše se jinde | Leave a comment

Tisková zpráva: Protestní happening před úřadem Ministerstva obrany, 5. 10., 12:00 hod.

4. října 2021 | Iniciativa Ne naším jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Iniciativa Ne našim jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě, Přátelé Palestiny a ISM Česká republika svolávají na úterý 5. 10. od 12:00 hod. protestní happening před úřad Ministerstva obrany ČR pod heslem NO BUSINESS WITH WAR CRIMINALS! Akcí chtějí dát pořadatelé na vědomí nesouhlas se smluveným nákupem izraelského raketového systému pozemní protivzdušné obrany SPYDER pro Armádu ČR a při příležitosti jejího podpisu izraelským vicepremiérem Benjaminem Gantzem i odpor k tomu, jakým způsobem a s kým byl kontrakt vyjednán.

Iniciativy poukazují na to, že zakázka v celkové výši 37 miliard korun neprošla řádným výběrovým řízením, přičemž konečnou cenu vlastního raketového systému podává české ministerstvo jako cenu zlevněnou, ačkoli ve skutečnosti narostla. V době propadu české ekonomiky po koronavirové pandemii nepovažují organizátoři protestního happeningu za vhodné, aby se ČR stala dalším neoficiálním sponzorem Izraele.

Podle nich je rovněž zarážející, že tolik vychvalovaný izraelský raketový systém nepoužívá podle veřejně dostupných informací žádná evropská země, žádný stát NATO, a dokonce ani Izrael jako jeho dodavatel. Jedinými zeměmi, které tento systém koupily, tak jsou Peru, Singapur, Vietnam a Indie.

Organizátoři protestního happeningu chtějí zároveň upozornit na skutečnost, že ČR uzavírá bez veřejné diskuse zbrojní zakázku s Izraelem, který aktuálně čelí u Mezinárodního trestního soudu žalobě za možné páchání válečných zločinů na okupovaných palestinských územích. V této souvislosti považují iniciativy za zvláště absurdní, aby příslušníky české armády školila armáda čelící takto závažným obviněním u respektované mezinárodní instituce. Organizátoři z téhož důvodu nepovažují za vhodnou ani návštěvu izraelského vicepremiéra Benjamina Gantze, který v době útoku na Gazu v roce 2014, jenž si vyžádal před 2000 palestinských převážně civilních obětí, působil jako náčelník generálního štábu izraelské armády.

Kontakt pro média: nenasimjmenem@gmail.com

Posted in Akce, Píše se jinde | Leave a comment