Deník Referendum: V Praze se demonstrovalo proti způsobu, jímž ČT informuje o válce v Gaze

16. května 2024 | Petra Dvořáková | denikreferendum.cz

Pozn. ISM ČR: Tiskovou zprávu Ne naším jménem! s názvem “Manipulativní zpravodajství České televize k válce proti Gaze je porušením Kodexu, upozornili demonstranti na Kavčích horách” naleznete zde.

Před sídlem ČT se konala demonstrace proti „manipulativnímu až lživému zpravodajství“ o válce v Gaze. Organizátoři zároveň podali stížnost Radě ČT. Na podjatost televize upozornila i studie Masarykovy univerzity.

Ve středu 15. května se před sídlem České televize konala demonstrace proti tomu, jakým způsobem jakožto veřejnoprávní instituce dlouhodobě informuje o dění v Palestině a Izraeli. Foto Petra Dvořáková, DR

Ve středu 15. května se před Českou televizí (ČT) konala demonstrace proti způsobu, jímž ČT jakožto veřejnoprávní instituce dlouhodobě informuje o dění v Palestině a Izraeli. Demonstraci s názvem Proti normalizaci izraelské genocidy Českou televizí zorganizovala iniciativa Ne naším jménem v den zasedání Rady ČT. Demonstrace se účastnilo několik desítek lidí, jejichž transparenty připomínaly třeba zavražděné palestinské novináře.

Continue reading
Posted in Píše se jinde | Tagged , | Leave a comment

Tisková zpráva: Manipulativní zpravodajství České televize k válce proti Gaze je porušením Kodexu, upozornili demonstranti na Kavčích horách

17. května 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Tisková zpráva Ne naším jménem! ke středeční demonstraci před budovou ČT

Několik desítek lidí se ve středu 15. 5. sešlo před budovou ČT v Praze na Kavčích Horách, aby vyjádřily svůj nesouhlas s dlouhodobě špatnou úrovní reportování veřejnoprávní České televize k Izraeli/Palestině a k probíhající válce proti Gaze zvláště.

Podle mluvčích iniciativy Ne naším jménem, které demonstraci svolalo, tak Česká televize dlouhodobě porušuje Kodex, kterým je vázána, což řečníci doložili řadou příkladů. Bylo rovněž poukázáno na analýzu, kterou vypracoval tým z FSS MU v Brně pod vedením Jana Motala a jejíž obsah a závěry Česká televize dlouho před veřejností tajila, a která poukazuje na dehumanizaci a mytizaci Palestinců ve vysílání ČT.

Analýzy zpravodajství ČT a jejich netransparentnost

Že by druhá analýza, kterou si Česká televize nechala vypracovat od FSV UK v Praze, měla být ve svých závěrech méně kritická, odmítl Cyril Cuda, jeden z mluvčích iniciativy Ne naším jménem!, jako nepodložené tvrzení: „Pokud neznáme parametry zadání pro obě analýzy a vedení České televize v rozporu se zákonem č. 106 o svobodném přístupu k informacím odmítá tyto parametry zveřejnit, podobně jako odmítalo zveřejnit brněnskou analýzu, nemůžeme výstupy těchto analýz porovnat, a Česká televize tak nemůže tvrdit, že její vysílání je v otázce války proti Gaze v pořádku. A to i přesto, že, jak víme, ji druhá, méně kritická analýza stála třikrát více než analýza vypracovaná na Masarykově univerzitě.“ Lze tak alespoň ocenit, že vedení ČT stáhlo svá původní tvrzení o podjatosti týmu Jana Motala, kterážto nařčení se ukázala jako nepodložená a účelová.   

Continue reading
Posted in Akce | Tagged , | Leave a comment

Stížnost Radě ČT s příklady konkrétního porušení Kodexu ČT ve věci zpravodajství o válce proti Gaze

14. května 2024

Dne 14. 5. 2024 byla podána stížnost Radě ČT s příklady konkrétního porušení Kodexu ČT ve věci zpravodajství o válce proti Gaze. Text stížnosti, který nám byl poskytnut, přikládáme.

Vážená Rado České televize,

obracím se na vás se stížnosti na způsob, jakým redakce zpravodajství a publicistiky ČT pokrývala, resp. kontextualizovala „agendu izraelsko-palestinského konfliktu“ nastolovanou mezi 8.10. – 31.12. 2023.

Tříměsíční obsahová analýza editoriální strategie užité při reprezentaci daného konfliktu naznačuje, že při nastolování a rozvíjení dané agendy porušila ČT řadu profesních pravidel, jejichž naplňování jí ukládá Zákon o České televizi 483/1991 Sb. a Kodex České televize.

I. Shrnutí hlavních profesních selhání

1. zpravodajství České televize dlouhodobě, systematicky, tedy nenáhodně, neplnilo povinnost poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů (§ 2, bod 2 Zákona o České televizi),

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ghassan Abu-Sittah: Zítřek bude palestinským dnem (zakázaný projev v Německu)

12. dubna 2024 | Ghassan Abu-Sittah

Projev, který měl britsko-palestinský lékař Ghassan Abu-Sittah pronést na Palestinské konferenci v Berlíně dne 12. 4. 2024, která však byla rozehnána. Text v češtině byl čten na demonstraci konané v Praze dne 18. 4. 2024 před německou ambasádou.

“Každá generace musí objevit své poslání, naplnit ho, nebo ho zradit“ Frantz Fanon, Odsouzenci Země

Studenti Glasgowské univerzity se mou volbou coby rektora Univerzity rozhodli hlasovat na památku 52 000 zabitých Palestinců. Na památku 14 000 zavražděných dětí. Hlasovali v solidaritě se 17 000 osiřelými palestinskými dětmi, 70 000 zraněnými – z nichž 50 % jsou děti – a 4-5 000 dětmi, kterým byly amputovány končetiny.

Continue reading
Posted in Píše se jinde | Tagged | Leave a comment

Yanis Varoufakis: Zakázaný projev v Německu

12. dubna 2024 | Yanis Varoufakis na X

Projev, který měl bývalý řecký ministr financí Yanis Varoufakis pronést na Palestinské konferenci v Berlíně dne 12. 4. 2024, která však byla rozehnána. Text v češtině byl čten na demonstraci konané v Praze dne 18. 4. 2024 před německou ambasádou.

Přátelé,

oceňuji a srdečně děkuji, že jste tady. Navzdory hrozbám, navzdory policii a ozbrojencům tam venku, navzdory panice německého tisku, navzdory německému státu, navzdory německému politickému systému, který vás démonizuje za to, že jste tady.

“Proč palestinský kongres, pane Varoufakisi?” zeptal se mě nedávno německý novinář? Protože, jak jednou řekla Hanan Asrawi: „Nemůžeme se spoléhat na to, že nám lidé řeknou o svém utrpení“.

Continue reading
Posted in Píše se jinde | Tagged | Leave a comment

Ukončete spolupráci s Izraelem, nepodporujte genocidu

27. ledna 2024 | Prohlášení iniciativy Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě k rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu

„Víme velmi dobře, že naše svoboda není úplná bez svobody Palestinců.“

Nelson Mandela, první prezident JAR po ukončení apartheidu

Vítáme rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu z 26. ledna 2024 ve věci jihoafrické žaloby na Izrael jako základ k dalšímu vyšetřování podezření z páchání genocidy v Pásmu Gazy. Tím, že soud potvrdil legitimitu tohoto podání a vyzval Izrael k ukončení všech akcí, které by mohly mít genocidní povahu, uznal pravděpodobné riziko, že Izrael v Gaze genocidu skutečně páchá. Dal tak za pravdu jihoafrickým žalobcům a dalším advokátům práv Palestinců, kteří od počátku varují, že masivní cílené zabíjení civilistů, vysídlování a destrukce Gazy mohou mít charakter genocidního jednání.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Provolání: Nepodílejme se na genocidě Gazy 

23. října 2023 | Ne naším jménem!

Jsme tady, abychom vyjádřili svůj odpor. Odpor k tomu, co se stalo v Izraeli, kde byli povražděni nevinní při všech těch masakrech, které se neměly a nesměly stát. Palestinská kauza spravedlivého boje proti izraelské represi, apartheidu a kolonialismu tím byla pošpiněna.

Jsme tady, abychom vyjádřili svůj odpor a vztek nad kolektivní mstou na Palestincích v Gaze. Abychom odsoudili nekritickou podporu, kterou naše vláda slepě poskytuje izraelské vládě, aby se mstila na nevinných. Aby je zabíjela po tisících, bombardovala jejich školy, nemocnice, mešity, kostely a srovnávala celé čtvrti se zemí. Nechceme nést spoluvinu na izraelských masakrech a válečných zločinech, kdy jsou miliony Palestinců odstřiženy od potravin, vody, léků a elektřiny a vyhnány ze svých domovů. V inkubátorech umírají děti, protože jsme jim vypnuli proud, jejich rodiče mřou v horku žízní, protože jim odmítáme dát napít, prarodiče vraždíme, když jsme jim nepodali životně důležité léky. V ulicích se šíří smrad ze splašek, šíří se infekce, mrtvé už nikdo nestačí pohřbívat.

Continue reading
Posted in Kampaně | Tagged | Leave a comment

Texty projevů: Shromáždění k uctění památky všech obětí v Palestině-Izraeli, Praha 15.10.2023

15. října 2023 | Ne naším jménem!

Přinášíme některé z projevů, které zazněly dne 15. 10. 2023 v Praze na Shromáždění k uctění památky všech obětí v Palestině-Izraeli.

Posted in Akce | Tagged | Leave a comment

Pozvánka: Pochod solidarity s Palestinou – celorepublikové shromáždění k výročí Nakby, neděle 12/5/2024 ve 13:00, Náměstí Míru, Praha

Událost na facebooku.

Continue reading
Posted in Akce | Tagged | Leave a comment

Pozvánka: Izraelský disident Ronnie Barkan 2x v Praze: 14. a 15.05.2024 – debata a přednáška

Israeli dissident Ronnie Barkan in Prague — 14 and 15 May 2024

  1. Tuesday 14 May 2024 at 6 PM Debate: Israeli Zionist vs. Anti-Zionist — at Novotného lávka 5, room 318, facebook and all the details below
  2. Wednesday 15 May 2024 at 6 PMIsraeli Dissident on Jewish Nationalism and Justice in Palestine, FF UK, Hybernská 3, Šporkův palác, room 206 (2nd floor), facebook and all the details below
Continue reading
Posted in Akce | Tagged , | Leave a comment

Tisková zpráva: Proti normalizaci izraelské genocidy v České televizi – protestní demonstrace před sídlem ČT, středa 15.05. od 13:00, Praha

10. května 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Válka proti Gaze je veřejnoprávní Českou televizí pokrývána již přes půl roku nedostatečně, manipulativně či jednostranně. Je to o to více alarmující, že podle řady mezinárodních institucí, renomovaných lidskoprávních organizací a řady světových lídrů a osobností se jedná o nejtragičtější humanitární katastrofu dneška a o jednu z nejhorších od konce druhé světové války, pokud jde o rychlost zabíjení civilistů a míru destrukce. Nehledě k tomu, že ze strany Izraele dochází v Gaze k prokazatelným válečným zločinům a samotný Izrael čelí u Mezinárodního soudního dvora v Haagu žalobě z pravděpodobného páchání genocidy.

Autorské příspěvky blízkovýchodních zpravodajů České televize, ať již Jakuba Szánta, či Davida Borka, jsou však přes veškerou naléhavost situace konstantně informačně chabé, účelově se vyhýbají zavedené terminologii, vysvítá z nich neznalost či zamlčování kontextu a politické fandění jedné ze stran.

Continue reading
Posted in Akce, Zprávy | Tagged , | Leave a comment

Pozvánka: Proti normalizaci izraelské genocidy v České televizi, středa 15.05. od 13:00, Kavčí hory, Praha

10. května 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě a Sdružení Přátelé Palestiny | událost na facebooku | tisková zpráva

Tisková zpráva zde. Událost na facebooku zde.

Posted in Akce | Tagged , | Leave a comment

Tisková zpráva: Čtvrtý celostátní pochod solidarity s Palestinou – nebudeme lhostejní! — 21/4/2024 ve 13:00, Náměstí Jana Palacha, Praha

19. dubna 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Na neděli 21. dubna 2024 svolávají občanské iniciativy další velký Pochod solidarity s Palestinou v Praze, který začne v 13:00 na náměstí Jana Palacha a odtud zamíří přes Smetanovo nábřeží a Národní třídu na Václavské náměstí, kde bude pokračovat dalšími projevy a symbolickým happeningem, kdy si přítomní lehnou nehybně na zem a připomenou tak desetitisíce nevinných mrtvých v pásmu Gazy.

Nedělní pochod navazuje na velké lednové, únorové a březnové protesty, kterých se účastnilo kolem 1500 demonstrantů a které ukazují na vzrůstající solidaritu s Palestinci a s obyvateli pásma Gazy čelící již šest měsíců izraelské genocidě.

Na protestu vystoupí jako řečníci představitelé občanských iniciativ, které protest pořádají, včetně iniciativ Ne naším jménem!, Prague4Palestine Youth, Palestinský klub v ČR, Mezinárodní hnutí solidarity ISM či Přátelé Palestiny. Za hostující iniciativu Mluvme o tom vystoupí Anna Šabatová.

Continue reading
Posted in Akce | Tagged | Leave a comment