Deník Referendum: Útok Izraele na palestinské obhájce lidských práv odsuzuje celý svět. Češi mlčí

10. listopadu 2021 | Zdeněk Jehlička, Deník Referendum

Za absurdním rozhodnutím Izraele obvinit šest palestinských občanských organizací hájících lidská práva z podpory terorismu stojí snaha oslabit vážnost obvinění z páchání válečných zločinů. Tentokrát Izrael ale narazil.

Zástupci šesti palestinských občanských organizací na společném setkání poté, co je Izrael falešně a bez důkazů obvinil z podpory terorismu. Skupinám se dostává projevů solidarity i z míst, u kterých to nebývá zvykem. Foto Abbas Momani, AFP (zdroj DR)

V polovině října zaútočil Izrael na šest lidskoprávních organizací působících na okupovaném Západním břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Benny Gantz, je označil za teroristické. Teroru se údajně dopustily svým napojením na Lidovou frontu pro osvobození Palestiny (PFLP), kterou navíc prý pomáhaly financovat. Gantzův ministerský příkaz se opírá o izraelský protiteroristický zákon z roku 2016, podle kterého by mohly být dotčené organizace fakticky postaveny mimo zákon.

Je na místě poznamenat, že Izrael v daném případě aplikuje na okupovaná území svůj vlastní — jakkoliv defektní — civilní zákon. To je ovšem v rozporu s jeho vlastním systémem odlišného práva uplatňovaného na palestinské obyvatelstvo pod vojenskou okupační správou. Vydané nařízení tedy bezděčně svědčí o postupujícím plánu tiché anexe Západního břehu Jordánu.

Continue reading
Posted in Píše se jinde | Leave a comment

Tisková zpráva: Protestní happening před úřadem Ministerstva obrany, 5. 10., 12:00 hod.

4. října 2021 | Iniciativa Ne naším jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Iniciativa Ne našim jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě, Přátelé Palestiny a ISM Česká republika svolávají na úterý 5. 10. od 12:00 hod. protestní happening před úřad Ministerstva obrany ČR pod heslem NO BUSINESS WITH WAR CRIMINALS! Akcí chtějí dát pořadatelé na vědomí nesouhlas se smluveným nákupem izraelského raketového systému pozemní protivzdušné obrany SPYDER pro Armádu ČR a při příležitosti jejího podpisu izraelským vicepremiérem Benjaminem Gantzem i odpor k tomu, jakým způsobem a s kým byl kontrakt vyjednán.

Iniciativy poukazují na to, že zakázka v celkové výši 37 miliard korun neprošla řádným výběrovým řízením, přičemž konečnou cenu vlastního raketového systému podává české ministerstvo jako cenu zlevněnou, ačkoli ve skutečnosti narostla. V době propadu české ekonomiky po koronavirové pandemii nepovažují organizátoři protestního happeningu za vhodné, aby se ČR stala dalším neoficiálním sponzorem Izraele.

Podle nich je rovněž zarážející, že tolik vychvalovaný izraelský raketový systém nepoužívá podle veřejně dostupných informací žádná evropská země, žádný stát NATO, a dokonce ani Izrael jako jeho dodavatel. Jedinými zeměmi, které tento systém koupily, tak jsou Peru, Singapur, Vietnam a Indie.

Organizátoři protestního happeningu chtějí zároveň upozornit na skutečnost, že ČR uzavírá bez veřejné diskuse zbrojní zakázku s Izraelem, který aktuálně čelí u Mezinárodního trestního soudu žalobě za možné páchání válečných zločinů na okupovaných palestinských územích. V této souvislosti považují iniciativy za zvláště absurdní, aby příslušníky české armády školila armáda čelící takto závažným obviněním u respektované mezinárodní instituce. Organizátoři z téhož důvodu nepovažují za vhodnou ani návštěvu izraelského vicepremiéra Benjamina Gantze, který v době útoku na Gazu v roce 2014, jenž si vyžádal před 2000 palestinských převážně civilních obětí, působil jako náčelník generálního štábu izraelské armády.

Kontakt pro média: nenasimjmenem@gmail.com

Posted in Akce, Píše se jinde | Leave a comment

Tisková zpráva: Veřejnost vyzvala ministra zahraničí Jakuba Kulhánka k podpoře nezávislého vyšetření posledních událostí v Palestině-Izraeli a ke svěšení izraelské vlajky z budovy ministerstva

10. června 2021 | Židovský hlas solidarity a další iniciativy

Na ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka se jménem veřejnosti obrátily již podruhé během jednoho měsíce občanské iniciativy, aby svěsil či již nevyvěšoval na budově ministerstva vlajku Izraele. Jak upozornily ve svém otevřeném dopise, za hlavní důvod nedávného zvýšeného napětí považují přehlíženou izraelskou okupaci palestinských území, blokádu Pásma Gazy a izraelský systém apartheidu, jak jej nedávno popsaly lidskoprávní organizace, mezinárodní Human Rights Watch a izraelská B´Tselem.

Za jediný způsob hledání spravedlnosti pro Palestinu-Izrael považují iniciativy nezávislé vyšetřování mezinárodními etablovanými institucemi, jako je Mezinárodní trestní soud (ICC) či Komise pro lidská práva OSN (UNCHR). Izrael však na rozdíl od Palestinců k ICC nepřistoupil a jeho žalobu ve věci spáchání možných válečných zločinů izraelskou armádou na okupovaných palestinských územích ústy svého bývalého premiéra Netanjahua označil za projev antisemitismu.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Otevřený dopis ministru Kulhánkovi ve věci Palestiny

10. června 2021 | Židovský hlas solidarity

Tisková zpráva zde | English version of the open letter here

Vážený pane ministře Kulhánku, 

my, občané této země, jsme otřeseni počtem civilních obětí včetně desítek dětí, které si vyžádaly poslední události v Palestině-Izraeli. Od lidskoprávních organizací se zaměřením na práva dětí jsme informováni o brutálních dopadech izraelského bombardování, které podle mezinárodního práva nelze vnímat jako pouhou obranu. Pásmo Gazy je dnes jedním z nejhustěji osídlených území světa a vlivem dlouholeté izraelské blokády podle zpráv OSN soustavně balancuje na hraně kolapsu a humanitární katastrofy. Za této situace nemůže zůstat masivní bombardování hermeticky uzavřeného území izraelskou armádou, jak jsme toho byli nedávno svědky, bez vysokých ztrát na lidských životech. 

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Open Letter: Czech Citizens to the Foreign Minister Regarding Palestine

10 June 2021 | The Jewish Voice of Solidarity and other initiatives

The open letter in Czech here, press release in Czech here

Dear Minister,

Us, the citizens of this country, are shocked at the number of civilian casualties, including tens of children, whose lives have been claimed during the latest events in Palestine-Israel. We are informed by human rights groups focusing on the rights of children of the staggering consequences of Israeli bombing, which cannot be simply misconstrued as self-defence, according to international law. Gaza Strip is today one of the most densely populated areas in the world and, as per several UN reports, due to the persistent Israeli blockade, it constantly verges on the edge of collapse and a humanitarian disaster. In this situation, the massive bombing of the hermetically sealed territory by the Israeli army, as we have recently witnessed, cannot remain without heavy loss of life.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tisková zpráva: Občanské iniciativy odeslaly otevřený dopis ministru Kulhánkovi s žádostí o vyvěšení palestinské vlajky

18. května 2021 | Ne naším jménem! a další iniciativy

Občanské iniciativy Ne naším jménem – za spravedlivý mír na Blízkém východě, Židovský hlas solidarity, Mezinárodní hnutí solidarity (ISM) a Přátelé Palestiny vyzvaly ministra zahraničí Kulhánka k vyvěšení palestinské vlajky na budovu Černínského paláce. Chtějí tak doplnit vlajku Izraele na budově ministerstva zahraničí o vlajku druhé strany tzv. izraelsko-palestinského konfliktu, která má podle nich stejné právo na obranu a na uctění civilních obětí jako Izrael. 

Iniciativy, které vyjádřily přesvědčení, že zahraniční politika ČR se stále utváří na Ministerstvu zahraničí, a nikoli na Hradě, odůvodnily svou žádost mj. i tím, že je to právě Palestina, která je dlouhodobě okupována a kolonizována Izraelem, a jsou to Palestinci, kterých se okupace dotýká zdaleka nejvíce a kterým navíc právo na odpor proti ní dává i rezoluce OSN. Upozornily zároveň na poslední zprávy lidskoprávních organizací, izraelské B´Tselem a mezinárodní Human Rights Watch, které popsaly Izrael jako apartheidní stát.

Continue reading
Posted in Akce, Kampaně | Leave a comment

Otevřený dopis ministru zahraničních věcí ČR Kulhánkovi ve věci vyvěšení palestinské vlajky

18. května 2021 | Ne naším jménem! a další iniciativy

Tisková zpráva k otevřenému dopisu zde.

Vážený pane ministře Kulhánku,

jelikož věříme, že jste to stále Vy a úřad Ministerstva zahraničí České republiky, kdo formuluje a vykonává zahraniční politiku naší země, obracíme se na Vás s výzvou, abyste na budovu Černínského paláce nechal vyvěsit vedle izraelské vlajky i vlajku palestinskou.

Svoji žádost odůvodňujeme Vašimi vlastními slovy. Pokud totiž nyní Izrael čelí „nehoráznému a barbarskému útoku“, čelí Palestina nehorázným a barbarským útokům ze strany izraelské okupační moci již řadu desetiletí. Jestliže pak má Izrael „jasné a nezcizitelné právo“ bránit své území a obyvatele, mají Palestinci neméně jasné a nezcizitelné právo chránit sebe, své domovy a obyvatele, kteří v nich žijí. Navíc mají Palestinci právo aktivně vystupovat proti okupaci, což jim zaručuje i rezoluce OSN.  

Continue reading
Posted in Akce, Kampaně | Leave a comment

Press release: Demonstration in support of the Palestinians’ right to self-determination

15 May 2021 | International Solidarity Movement Czech Republic (ISM ČR)

Related to the escalation of violence in Palestine/Israel, there was a protest demonstration in Prague on 14 May 2021. The event was organized by the initiatives Friends for Palestine and International Solidarity Movement Czech Republic branch (ISM ČR). It condemned the continuing expulsion of Palestinians from East Jerusalem, and armed attacks against the besieged Gaza Strip. The event was supported by Jewish Voice of Solidarity and Palestinian community in the Czech Republic. The demonstration paid tribute to Rafat Banat, Czech Palestinian and a descendant of Palestinians expelled from Jaffa in 1948, who passed away recently.

Despite the bad weather the demonstration was visited by 150 supporters of free Palestine and 20 supporters of Israel. Both groups listened to some Czech and other language speeches of Czech, Israel and Palestinian speakers supporting Palestinian rights for self-determination, compliance of human rights and international law and challenges for nonviolence. 

Continue reading
Posted in Akce | Leave a comment

Tisková zpráva: V Praze proběhla demonstrace na podporu práva Palestinců na sebeurčení

15. května 2021 | Mezinárodní hnutí solidarity (ISM ČR)

V souvislosti se stupňujícím se násilím v Palestině/Izraeli proběhla v pátek, 14. května 2021 od 15:00 před izraelskou ambasádou v Praze protestní demonstrace pořádána iniciativami Přátelé Palestiny a Mezinárodní hnutí solidarity (ISM). Akci odsuzující pokračující vyhánění Palestinců z Východního Jeruzaléma a izraelským vojenským útokům na blokádou sevřené Pásmo Gyzy podpořily Židovský hlas solidarity a Palestinská komunita v ČR. Demonstrace byla věnována nedávno zesnulému Rafatu Banatovi, Čechopalestinci a potomku vyhnaných Palestinců z Jaffy z roku 1948.

I přes nepříznivé počasí se na demonstraci sešlo na sto padesát příznivců svobodné Palestiny a na dvacet příznivců Izraele. Ti si tak mohli vyslechnout několik českých i cizojazyčných projevů. V těch se podporovatelé palestinského práva na sebeurčení ať již z řad Čechů, Izraelců či Palestinců vyslovili za nenásilí a dodržování lidských práv a mezinárodního práva.

Zdeněk Jehlička z pořadatelské iniciativy ISM kritizoval nevyváženost veřejnoprávních médií ve vztahu k okupované Palestině, které podle něj povětšinou přebírají oficiální stanoviska izraelské vlády a izraelské armády, přičemž opomíjejí hlas druhé strany. Zdůraznil, že v českých médiích nebyly nijak reflektovány ani poslední analýzy lidsko-právních organizací B´Tselem a Human Rights Watch popisující izraelský režim jako aparteidní. Jehlička se jménem organizátorů zároveň vymezil vůči jednotlivým palestinským stranám a frakcím: „Nejsme tady proto, abychom hájili Hamás či Fatáh, nejsme tady ani pro věřící, ani pro sekulární, naše demonstrace má dát hlas nevyslyšeným Palestincům samotným, kterých se izraelská diskriminace a okupační násilí dotýká zdaleka nejvíce,“ řekl. Vyzval k uctění památky civilních obětí na obou stranách tzv. izraelsko-palestinského konfliktu, což je podle něj zavádějící výraz, mající zastřít realitu izraelské okupace a kolonizace.

Continue reading
Posted in Akce | Leave a comment

Věřím hlavně v mladé lidi, kteří si umí aktivně vyhledat informace, říká obhájce práv Palestinců a organizátor shromáždění v Praze

13. května 2021 | Respekt blog

V Praze se v pátek 14. května 2021 koná shromáždění na podporu palestinského práva na sebeurčení. Spouštěčem akce jsou dle organizátorů aktuální události v okupované Palestině – situace v Jeruzalémě, kde dochází k násilnému vysídlování Palestinců z jejich domovů, nedávný útok izraelské armády na modlící se v mešitě Al-Aksá a eskalace v Gaze, kde se stupňuje bombardování civilních cílů izraelským letectvem. Na otázky odpovídá iniciátor akce Zdeněk Jehlička.

Proč ses rozhodl shromáždění zorganizovat, proč je důležité a co pro tebe osobně bylo spouštěcím momentem?

Prvně, a hlavně bychom rádi vyjádřili solidaritu Palestině na její strastiplné cestě za svobodou a sebeurčením. Chceme ale zároveň po delší době otestovat i český veřejný prostor, jak dalece je, což by se mohlo zdát ze zdejších médií, skutečně proizraelský. Dostalo se nám zatím značné podpory, a to i od dosud ve věci nijak angažovaných stran. Bezprostředním podnětem byl úterní nálet izraelské armády na Gazu a záběry, které se ke mně dostaly z masakru civilních obyvatel a zničených ulic.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment