Tisková zpráva: Dopis do Haagu je reakcí na skandální premiérovy výroky

3. června 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém

Zástupci hnutí Ne naším jménem odeslali v pondělí 3. 6. 2024 avizovaný dopis k Mezinárodnímu trestnímu soud v Haagu, ve kterém vyjádřili podporu žádosti hlavního prokurátora Karima Khana o vydání žaloby na představitele Hamásu a Izraele kvůli podezření z páchání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Konec beztrestnosti Izraele

Zástupci hnutí Ne naším jménem! oceňují, že přes západními novináři odhalené systematické mnohaleté vydírání a zastrašování představitelů Mezinárodního trestního soudu (ICC) a spolupracujících palestinských lidskoprávních organizací se tito nenechali odradit a současný hlavní prokurátor ICC žádost o zatykač na představitele Izraele skutečně podal. „Snaha o zastrašování bývalé hlavní prokurátorky ICC a přímé vyhrožování jí i její rodině ze strany ředitele Mosadu, které teď vyplulo na povrch díky investigativně Guardianu a magazínu +972, připomíná mafiánské praktiky“, říká k tomu členka Ne naším jménem! Jana Ridvanová a dodává: „Čeští vládní představitelé by ústy premiérova poradce Tomáše Pojara spíše vystoupili z ICC, než aby nechali vyšetřovat válečné zločiny izraelské armády, a to přestože se jako ‚nejmorálnější armáda světa‘ jistě nemá důvod tohoto vyšetřování nijak obávat.

Iniciativa považuje žádost o zatykač na izraelské představitele za první známku toho, že Izrael již nadále nebude beztrestným. „Dovedeme si představit rozšíření žaloby i o další přední izraelské činitele, a to minimálně za verbální vybízení ke genocidě, či rozšíření žalobních bodů i na válečné zločiny provozované izraelskou armádou a izraelskou vojenskou správou na Západním břehu Jordánu. Oceňujeme však tento počin coby signál do budoucna a snahu o to, aby skončila izraelská beztrestnost tváří tvář genocidě, kterou Izrael v Gaze páchá,“ dodává k tomu mluvčí iniciativy Zdeněk Jehlička.

Continue reading
Posted in Akce | Tagged , , | Leave a comment

Dopis ICC: Žádost o vydání zatykače na představitelé Izraele a Hamásu

30. května 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém

Intenational Criminal Court
Po Box 19519

2500 CM, The Hague

The Netherlands
otp.informationdesk@icc-cpi.int
Fax +31 70 515 8555

Věc: žádost o vydání zatykače na představitelé Izraele a Hamásu

Ctěný soude,

obracíme se na vás jakožto občané České republiky, jejíž ministerský předseda Petr Fiala veřejně zpochybnil žádost hlavního prokurátora Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) Karima Khana o vydání zatykače na představitele Hamásu a Izraele. Žádost o zatykač byla vydána na základě důvodného podezření ze spáchání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, a to v případě útoku Hamásu na Izrael z října loňského roku a v případě následné izraelské války proti Gaze.

Slova premiéra Fialy o tom, že návrh hlavního žalobce je „děsivý a zcela nepřijatelný“, považujeme za ideologické zasahování do práce mezinárodního soudu, jediné arbitrární instituce, kterou ve věci porušování mezinárodního práva máme. Nešlo přitom jen o žádost jednoho prokurátora a jeho týmu, nýbrž o závěr osmi renomovaných právních expertů, o které se prokurátor Khan mohl opřít. Vyjádření premiéra Fialy je nutno považovat za nepřijatelné už z toho důvodu, že samotná ČR je signatářem Římského statutu ICC a že česká politická reprezentace se sama často dovolává ICC v případě stíhání jiných politických lídrů, jako například představitelů Hamásu či Ruské federace.

Continue reading
Posted in Akce | Tagged , | Leave a comment

Letter to ICC: Arrest warrants for Israelis and Hamas leaders

30 May 2024 | Not in our name! – For Justice and Peace in the Middle East!

Intenational Criminal Court
Po Box 19519

2500 CM, The Hague

The Netherlands
otp.informationdesk@icc-cpi.int
Fax +31 70 515 8555

Case: arrest warrants for Israelis and Hamas leaders

Your Honour, 

We are addressing you as citizens of the Czech Republic, whose Prime Minister Petr Fiala has publicly questioned the request of the Chief Prosecutor of the International Criminal Court in The Hague (ICC), Karim Khan, to issue arrest warrants for representatives of Hamas and Israel. The request for the arrest warrant was issued on the basis of reasonable suspicion of committing crimes against humanity and war crimes, in the case of the Hamas attack on Israel last October, and in the case of Israel’s subsequent war against Gaza.

Continue reading
Posted in Akce | Tagged , | Leave a comment

Tisková zpráva: Na podporu vyšetřování ICC proběhne dnes demonstrace před Úřadem vlády ČR

29. května 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Další z demonstrací hnutí Ne naším jménem! a dalších iniciativ proběhne dnes, 29. května 2024, od 17:30 hod., před Úřadem vlády ČR a následně půjde pochodem na Malostranské náměstí.

Dopis do Haagu

Přečten bude dopis hnutí Ne naším jménem! Mezinárodnímu trestního soudu (ICC) v Haagu, v němž české hnutí vyjadřuje podporu jeho hlavnímu žalobci Karimu Khanovi, který požádal o vydání zatykače na představitelé Hamásu a Izraele z důvodného podezření ze spáchání zločinů proti lidskosti a z válečných zločinů.

„Slova premiéra Fialy o tom, že návrh hlavního žalobce je ‚děsivý a zcela nepřijatelný‘, považujeme za ideologické zasahování do práce mezinárodního soudu, jediné arbitrární instituce, kterou ve věci porušování mezinárodního práva máme,“ píše se v dopise, který připomíná, že i samotná ČR je signatářem Římského statutu ICC a že česká politická reprezentace se sama často dovolává ICC v případě stíhání jiných politických lídrů, jako například představitelů Hamásu či Ruské federace.

Continue reading
Posted in Akce | Tagged , | Leave a comment

Deník Referendum: V Praze se demonstrovalo proti způsobu, jímž ČT informuje o válce v Gaze

16. května 2024 | Petra Dvořáková | denikreferendum.cz

Pozn. ISM ČR: Tiskovou zprávu Ne naším jménem! s názvem “Manipulativní zpravodajství České televize k válce proti Gaze je porušením Kodexu, upozornili demonstranti na Kavčích horách” naleznete zde.

Před sídlem ČT se konala demonstrace proti „manipulativnímu až lživému zpravodajství“ o válce v Gaze. Organizátoři zároveň podali stížnost Radě ČT. Na podjatost televize upozornila i studie Masarykovy univerzity.

Ve středu 15. května se před sídlem České televize konala demonstrace proti tomu, jakým způsobem jakožto veřejnoprávní instituce dlouhodobě informuje o dění v Palestině a Izraeli. Foto Petra Dvořáková, DR

Ve středu 15. května se před Českou televizí (ČT) konala demonstrace proti způsobu, jímž ČT jakožto veřejnoprávní instituce dlouhodobě informuje o dění v Palestině a Izraeli. Demonstraci s názvem Proti normalizaci izraelské genocidy Českou televizí zorganizovala iniciativa Ne naším jménem v den zasedání Rady ČT. Demonstrace se účastnilo několik desítek lidí, jejichž transparenty připomínaly třeba zavražděné palestinské novináře.

Continue reading
Posted in Píše se jinde | Tagged , | Leave a comment

Tisková zpráva: Manipulativní zpravodajství České televize k válce proti Gaze je porušením Kodexu, upozornili demonstranti na Kavčích horách

17. května 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Tisková zpráva Ne naším jménem! ke středeční demonstraci před budovou ČT

Několik desítek lidí se ve středu 15. 5. sešlo před budovou ČT v Praze na Kavčích Horách, aby vyjádřily svůj nesouhlas s dlouhodobě špatnou úrovní reportování veřejnoprávní České televize k Izraeli/Palestině a k probíhající válce proti Gaze zvláště.

Podle mluvčích iniciativy Ne naším jménem, které demonstraci svolalo, tak Česká televize dlouhodobě porušuje Kodex, kterým je vázána, což řečníci doložili řadou příkladů. Bylo rovněž poukázáno na analýzu, kterou vypracoval tým z FSS MU v Brně pod vedením Jana Motala a jejíž obsah a závěry Česká televize dlouho před veřejností tajila, a která poukazuje na dehumanizaci a mytizaci Palestinců ve vysílání ČT.

Analýzy zpravodajství ČT a jejich netransparentnost

Že by druhá analýza, kterou si Česká televize nechala vypracovat od FSV UK v Praze, měla být ve svých závěrech méně kritická, odmítl Cyril Cuda, jeden z mluvčích iniciativy Ne naším jménem!, jako nepodložené tvrzení: „Pokud neznáme parametry zadání pro obě analýzy a vedení České televize v rozporu se zákonem č. 106 o svobodném přístupu k informacím odmítá tyto parametry zveřejnit, podobně jako odmítalo zveřejnit brněnskou analýzu, nemůžeme výstupy těchto analýz porovnat, a Česká televize tak nemůže tvrdit, že její vysílání je v otázce války proti Gaze v pořádku. A to i přesto, že, jak víme, ji druhá, méně kritická analýza stála třikrát více než analýza vypracovaná na Masarykově univerzitě.“ Lze tak alespoň ocenit, že vedení ČT stáhlo svá původní tvrzení o podjatosti týmu Jana Motala, kterážto nařčení se ukázala jako nepodložená a účelová.   

Continue reading
Posted in Akce | Tagged , | Leave a comment

Stížnost Radě ČT s příklady konkrétního porušení Kodexu ČT ve věci zpravodajství o válce proti Gaze

14. května 2024

Dne 14. 5. 2024 byla podána stížnost Radě ČT s příklady konkrétního porušení Kodexu ČT ve věci zpravodajství o válce proti Gaze. Text stížnosti, který nám byl poskytnut, přikládáme.

Vážená Rado České televize,

obracím se na vás se stížnosti na způsob, jakým redakce zpravodajství a publicistiky ČT pokrývala, resp. kontextualizovala „agendu izraelsko-palestinského konfliktu“ nastolovanou mezi 8.10. – 31.12. 2023.

Tříměsíční obsahová analýza editoriální strategie užité při reprezentaci daného konfliktu naznačuje, že při nastolování a rozvíjení dané agendy porušila ČT řadu profesních pravidel, jejichž naplňování jí ukládá Zákon o České televizi 483/1991 Sb. a Kodex České televize.

I. Shrnutí hlavních profesních selhání

1. zpravodajství České televize dlouhodobě, systematicky, tedy nenáhodně, neplnilo povinnost poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů (§ 2, bod 2 Zákona o České televizi),

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ghassan Abu-Sittah: Zítřek bude palestinským dnem (zakázaný projev v Německu)

12. dubna 2024 | Ghassan Abu-Sittah

Projev, který měl britsko-palestinský lékař Ghassan Abu-Sittah pronést na Palestinské konferenci v Berlíně dne 12. 4. 2024, která však byla rozehnána. Text v češtině byl čten na demonstraci konané v Praze dne 18. 4. 2024 před německou ambasádou.

“Každá generace musí objevit své poslání, naplnit ho, nebo ho zradit“ Frantz Fanon, Odsouzenci Země

Studenti Glasgowské univerzity se mou volbou coby rektora Univerzity rozhodli hlasovat na památku 52 000 zabitých Palestinců. Na památku 14 000 zavražděných dětí. Hlasovali v solidaritě se 17 000 osiřelými palestinskými dětmi, 70 000 zraněnými – z nichž 50 % jsou děti – a 4-5 000 dětmi, kterým byly amputovány končetiny.

Continue reading
Posted in Píše se jinde | Tagged | Leave a comment

Yanis Varoufakis: Zakázaný projev v Německu

12. dubna 2024 | Yanis Varoufakis na X

Projev, který měl bývalý řecký ministr financí Yanis Varoufakis pronést na Palestinské konferenci v Berlíně dne 12. 4. 2024, která však byla rozehnána. Text v češtině byl čten na demonstraci konané v Praze dne 18. 4. 2024 před německou ambasádou.

Přátelé,

oceňuji a srdečně děkuji, že jste tady. Navzdory hrozbám, navzdory policii a ozbrojencům tam venku, navzdory panice německého tisku, navzdory německému státu, navzdory německému politickému systému, který vás démonizuje za to, že jste tady.

“Proč palestinský kongres, pane Varoufakisi?” zeptal se mě nedávno německý novinář? Protože, jak jednou řekla Hanan Asrawi: „Nemůžeme se spoléhat na to, že nám lidé řeknou o svém utrpení“.

Continue reading
Posted in Píše se jinde | Tagged | Leave a comment

Ukončete spolupráci s Izraelem, nepodporujte genocidu

27. ledna 2024 | Prohlášení iniciativy Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě k rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu

„Víme velmi dobře, že naše svoboda není úplná bez svobody Palestinců.“

Nelson Mandela, první prezident JAR po ukončení apartheidu

Vítáme rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu z 26. ledna 2024 ve věci jihoafrické žaloby na Izrael jako základ k dalšímu vyšetřování podezření z páchání genocidy v Pásmu Gazy. Tím, že soud potvrdil legitimitu tohoto podání a vyzval Izrael k ukončení všech akcí, které by mohly mít genocidní povahu, uznal pravděpodobné riziko, že Izrael v Gaze genocidu skutečně páchá. Dal tak za pravdu jihoafrickým žalobcům a dalším advokátům práv Palestinců, kteří od počátku varují, že masivní cílené zabíjení civilistů, vysídlování a destrukce Gazy mohou mít charakter genocidního jednání.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Provolání: Nepodílejme se na genocidě Gazy 

23. října 2023 | Ne naším jménem!

Jsme tady, abychom vyjádřili svůj odpor. Odpor k tomu, co se stalo v Izraeli, kde byli povražděni nevinní při všech těch masakrech, které se neměly a nesměly stát. Palestinská kauza spravedlivého boje proti izraelské represi, apartheidu a kolonialismu tím byla pošpiněna.

Jsme tady, abychom vyjádřili svůj odpor a vztek nad kolektivní mstou na Palestincích v Gaze. Abychom odsoudili nekritickou podporu, kterou naše vláda slepě poskytuje izraelské vládě, aby se mstila na nevinných. Aby je zabíjela po tisících, bombardovala jejich školy, nemocnice, mešity, kostely a srovnávala celé čtvrti se zemí. Nechceme nést spoluvinu na izraelských masakrech a válečných zločinech, kdy jsou miliony Palestinců odstřiženy od potravin, vody, léků a elektřiny a vyhnány ze svých domovů. V inkubátorech umírají děti, protože jsme jim vypnuli proud, jejich rodiče mřou v horku žízní, protože jim odmítáme dát napít, prarodiče vraždíme, když jsme jim nepodali životně důležité léky. V ulicích se šíří smrad ze splašek, šíří se infekce, mrtvé už nikdo nestačí pohřbívat.

Continue reading
Posted in Kampaně | Tagged | Leave a comment

Texty projevů: Shromáždění k uctění památky všech obětí v Palestině-Izraeli, Praha 15.10.2023

15. října 2023 | Ne naším jménem!

Přinášíme některé z projevů, které zazněly dne 15. 10. 2023 v Praze na Shromáždění k uctění památky všech obětí v Palestině-Izraeli.

Posted in Akce | Tagged | Leave a comment

Pozvánka: Pochod solidarity s Palestinou – celorepublikové shromáždění k výročí Nakby, neděle 12/5/2024 ve 13:00, Náměstí Míru, Praha

Událost na facebooku.

Continue reading
Posted in Akce | Tagged | Leave a comment

Pozvánka: Izraelský disident Ronnie Barkan 2x v Praze: 14. a 15.05.2024 – debata a přednáška

Israeli dissident Ronnie Barkan in Prague — 14 and 15 May 2024

  1. Tuesday 14 May 2024 at 6 PM Debate: Israeli Zionist vs. Anti-Zionist — at Novotného lávka 5, room 318, facebook and all the details below
  2. Wednesday 15 May 2024 at 6 PMIsraeli Dissident on Jewish Nationalism and Justice in Palestine, FF UK, Hybernská 3, Šporkův palác, room 206 (2nd floor), facebook and all the details below
Continue reading
Posted in Akce | Tagged , | Leave a comment

Tisková zpráva: Proti normalizaci izraelské genocidy v České televizi – protestní demonstrace před sídlem ČT, středa 15.05. od 13:00, Praha

10. května 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Válka proti Gaze je veřejnoprávní Českou televizí pokrývána již přes půl roku nedostatečně, manipulativně či jednostranně. Je to o to více alarmující, že podle řady mezinárodních institucí, renomovaných lidskoprávních organizací a řady světových lídrů a osobností se jedná o nejtragičtější humanitární katastrofu dneška a o jednu z nejhorších od konce druhé světové války, pokud jde o rychlost zabíjení civilistů a míru destrukce. Nehledě k tomu, že ze strany Izraele dochází v Gaze k prokazatelným válečným zločinům a samotný Izrael čelí u Mezinárodního soudního dvora v Haagu žalobě z pravděpodobného páchání genocidy.

Autorské příspěvky blízkovýchodních zpravodajů České televize, ať již Jakuba Szánta, či Davida Borka, jsou však přes veškerou naléhavost situace konstantně informačně chabé, účelově se vyhýbají zavedené terminologii, vysvítá z nich neznalost či zamlčování kontextu a politické fandění jedné ze stran.

Continue reading
Posted in Akce, Zprávy | Tagged , | Leave a comment