Provolání: Nepodílejme se na genocidě Gazy 

23. října 2023 | Ne naším jménem!

Jsme tady, abychom vyjádřili svůj odpor. Odpor k tomu, co se stalo v Izraeli, kde byli povražděni nevinní při všech těch masakrech, které se neměly a nesměly stát. Palestinská kauza spravedlivého boje proti izraelské represi, apartheidu a kolonialismu tím byla pošpiněna.

Jsme tady, abychom vyjádřili svůj odpor a vztek nad kolektivní mstou na Palestincích v Gaze. Abychom odsoudili nekritickou podporu, kterou naše vláda slepě poskytuje izraelské vládě, aby se mstila na nevinných. Aby je zabíjela po tisících, bombardovala jejich školy, nemocnice, mešity, kostely a srovnávala celé čtvrti se zemí. Nechceme nést spoluvinu na izraelských masakrech a válečných zločinech, kdy jsou miliony Palestinců odstřiženy od potravin, vody, léků a elektřiny a vyhnány ze svých domovů. V inkubátorech umírají děti, protože jsme jim vypnuli proud, jejich rodiče mřou v horku žízní, protože jim odmítáme dát napít, prarodiče vraždíme, když jsme jim nepodali životně důležité léky. V ulicích se šíří smrad ze splašek, šíří se infekce, mrtvé už nikdo nestačí pohřbívat.

Máme dost dehumanizace Palestinců, nejsou to ani lidská zvířata, ani kolektivní teroristé. Příčí se nám jejich umlčování, chceme jim dát hlas! Hlas, který neslyšíme, a slyšet nechceme, hlas lidí, které přehlížíme i v jejich smrti. Slepá podpora Izraele nás dovedla na scestí, kdy nevidíme útlak a odmítáme pochopit bezvýchodnost situace pro trpící obyvatele Gazy. Dlouhá desetiletí slepoty ústí v nový bianco šek našich ministerstev pro další izraelský útok na Palestince, jejich životy a města. Máme toho dost! Nemíníme věřit, že důsledky můžeme léčit opakováním příčin a individuální terorismus terorem státním. Nechceme být spojováni s masakry civilistů a taky nebudeme.

Obracíme se k hnutí solidarity s palestinským lidem, které roste všude po světě. Hlásíme se k přímým akcím Židovského hlasu za mír ve Washingtonu, demonstracím na podporu Palestiny v Evropě a ve světě. K prohlášením národů, společenství, institucí a iniciativ celého světa. Jako lidé svědomí odmítáme rasismus a nadřazenost, naší zbraní i heslem je solidarita. Po vládě České republiky požadujeme: zastavte genocidu obyvatel Gazy, vyzvěte Izrael k okamžité obnově dodávek, uzavření příměří a k jednání o propuštění rukojmích a palestinských politických vězňů. Zasaďte se o okamžité zastavení přesunů obyvatel, které je jen jiným slovem pro etnickou čistku. Nakbu, kterou Palestinci zažívají už od roku 1948.

Válka není řešením, řešením je ukončení izraelské blokády, okupace a apartheidu. Cílem budiž rovnost a svoboda všech lidí v Izraeli – Palestině.

V opačném případě nejednáte naším jménem.     

A my jsme tady a zůstaneme!

Jsme Ne naším jménem! – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

V Praze 23. 10. 2023

This entry was posted in Kampaně and tagged . Bookmark the permalink.