Prohlášení

Prohlášení Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě

Již za několik týdnů bude mít mezinárodní společenství příležitost učinit důležitý krok k dosažení míru na Blízkém východě a spravedlivého řešení takzvaného izraelsko-palestinského konfliktu, v souladu s mezinárodním právem a dosavadními usneseními Organizace spojených národů. Očekává se, že Palestinská samospráva v čele s prezidentem Mahmoudem Abbasem osloví OSN s žádostí o přijetí Palestiny (v podobě určené hranicemi z roku 1967 – tedy na území, které zahrnuje Západní břeh Jordánu včetně celého Východního Jeruzaléma a pásmo Gazy) mezi její členské státy. K hlasování by mělo dojít v září tohoto roku.

Tento krok Palestinské samosprávy přichází v době, kdy je zřejmé, že takzvaný „mírový proces“, který po 20 let sloužil jako zástěrka pro pokračující kolonizaci palestinského území, definitivně selhal. Požadavky, kladené Izraelem, tak jak je formuloval jeho premiér Benjamin Netanjahu (uznání Izraele jako židovského státu, ponechání si osad Izraelem, “sjednocený” Jeruzalém pod izraelskou kontrolou, anexe údolí Jordánu, demilitarizovaný palestinský stát, který by neměl žádnou kontrolu nad svými hranicemi, územím, zdroji a pohybem svých obyvatel, řešení problému uprchlíků mimo Izrael a konečně žádná jednání s vládou, jíž se účastní Hamás), jsou nepřijatelné nejen pro palestinské vedení, ale i pro mnoho členských států OSN.

Od jeho vyhlášení v roce 1988 uznala palestinský stát více než stovka zemí, mezi nimi i Československo, potažmo Česká republika. Jen za poslední rok se k těmto státům přidaly Rusko, Argentina, Bolivie, Chile a další. Navíc Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Norsko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie nedávno povýšily palestinské delegace ve svých hlavních městech na diplomatické mise a ambasády, což je statut obvykle udělovaný státům.

Jejich postoj potvrzuje, že je nutné neprodleně naplnit právo Palestinců na suverenitu, sebeurčení a svobodu od izraelské okupace. K tomuto požadavku se tímto prohlášením připojuje i Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě. Hlasování o přijetí Palestiny mezi členské státy OSN vítáme jako důležitý krok na cestě k ukončení okupace palestinských území a dosažení takového řešení, které bude spravedlivé pro všechny obyvatele Palestiny a Izraele, ale i všechny Palestince žijící v uprchlických táborech mimo území Palestiny nebo v diaspoře. Vyzýváme proto Českou republiku a ostatní členské státy OSN, aby v září dostály svým závazkům a podpořily mezinárodní uznání palestinské státnosti.

Zároveň si ale uvědomujeme, že pouhé přijetí za člena OSN neznamená ukončení okupace ani naplnění základních práv Palestinců. Ačkoliv členství v OSN přinese Palestincům nesporné výhody a otevře jim cestu k mnoha nástrojům uplatňování mezinárodního práva a rezolucí OSN, je odpovědností ostatních členských států zajistit, aby Izrael ukončil své protiprávní jednání.

Diplomatickému uznání musí následovat efektivní opatření k zajištění nezadatelného práva palestinského lidu (včetně uprchlíků, kteří tvoří většinu palestinské populace, ale i Palestinců s izraelským občanstvím, kteří čelí institucionalizované diskriminaci) na sebeurčení, stažení Izraele z okupovaných území včetně Východního Jeruzaléma a izraelských kolonií na Západním břehu, ukončení blokády Gazy, zastavení výstavby separační bariéry na okupovaných územích a propuštění všech politických vězňů tak, jak to ukládají mimo jiné rezoluce VS OSN 194 a RB OSN 242, IV. Ženevská konvence nebo rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu z roku 2004.

V případě selhání všech diplomatických cest vyzývá Iniciativa k uplatnění opatření vedoucích k zajištění mezinárodního práva, jako jsou sankce, které mohou ostatní členské státy uvalit na Izrael, či mezinárodní bojkot izraelských produktů, institucí a společností, které se na okupaci přímo podílejí nebo z ní profitují. Upřednostnění lidských práv před politikou rasismu a apartheidu je jedinou skutečnou nadějí k dosažení úplného a trvalého míru založeného na spravedlnosti.

Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě se tímto prohlášením připojuje k masovému mezinárodnímu hnutí solidarity s palestinským lidem v jeho nenásilném boji za sebeurčení, svobodu, spravedlnost a rovnoprávnost.