Ukončete spolupráci s Izraelem, nepodporujte genocidu

27. ledna 2024 | Prohlášení iniciativy Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě k rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu

„Víme velmi dobře, že naše svoboda není úplná bez svobody Palestinců.“

Nelson Mandela, první prezident JAR po ukončení apartheidu

Vítáme rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu z 26. ledna 2024 ve věci jihoafrické žaloby na Izrael jako základ k dalšímu vyšetřování podezření z páchání genocidy v Pásmu Gazy. Tím, že soud potvrdil legitimitu tohoto podání a vyzval Izrael k ukončení všech akcí, které by mohly mít genocidní povahu, uznal pravděpodobné riziko, že Izrael v Gaze genocidu skutečně páchá. Dal tak za pravdu jihoafrickým žalobcům a dalším advokátům práv Palestinců, kteří od počátku varují, že masivní cílené zabíjení civilistů, vysídlování a destrukce Gazy mohou mít charakter genocidního jednání.

Soud vyšel vstříc jihoafrickým požadavkům, když nařídil Izraeli, aby přijal opatření k zabránění genocidy, stíhal osoby vyzývající ke genocidě – a to včetně nejvyšších izraelských vládních činitelů – a umožnil hladovějícím Palestincům v Gaze humanitární pomoc. Při splnění těchto podmínek by Izrael již nemohl pokračovat v dosavadním způsobu vedení kolektivní msty, kterou v Pásmu Gazy provádí již více než tři měsíce; msty, během níž dochází k vyvražďování celých palestinských rodin, k masivní destrukci Gazy a k jejímu odříznutí od světa v okamžiku, kdy více než dva miliony jejích obyvatel nemají úniku a neexistuje pro ně bezpečné místo.

Vedle vlastního nálezu je rozhodnutí soudu důležité hlavně tím, že spolu s ním přestal být Izrael beztrestný. Dosavadní vyviňování Izraele a normalizace jeho válečných zločinů jsou tak u konce. Soud rozhodl, že jejich páchání není možné ani v případě izraelské „sebeobrany“ a že dosavadní účelové dovolávání se práva na zajištění bezpečnosti neobstojí. Tak jako okupace nemůže být cestou k míru a apartheid není demokracie, není ani masivní destrukce a smrt desítek tisíc nevinných lidí projevem starosti o civilisty.

Oceňujeme odvahu, s níž se Jihoafrická republika chopila obrany práv Palestinců v době genocidního útoku Izraele na obyvatelé Gazy. Tato odvaha vynikne zvláště v porovnání s ostudným mlčení či přitakáním západního světa. Světa, který je vždy připraven poučit druhé o hodnotách lidských práv, ale který se i dnes bere o slovo při obhajobě genocidního jednání Izraele. Je příznačné, že lekci z lidských práv tak dnes západnímu světu a Izraeli uděluje africká země, která se zbavila dědictví západního kolonialismu a apartheidu. A aby tak Západu v předvečer dne památky obětí holokaustu připomněla, že memento „Nikdy více“ znamená „Nikdy více pro nikoho“.

Jednotliví signatáři Úmluvy k potírání genocidy jsou povinováni všemi dostupnými a přiměřenými prostředky zabránit pácháni genocidy a přijmout opatření, která budou mít odstrašující účinek vůči osobám podezřelým z přípravy genocidy nebo důvodně podezřelým z tohoto záměru. Záměr přinést na Gazu co možná největší zkázu a nerozlišovat mezi kombatanty a civilisty byl hojně zdokumentován u nejvyšších izraelských činitelů jak mezinárodními právními experty a experty na genocidu, tak představiteli OSN. Ostatně k zastavení rozvíjející se genocidy v Gaze vyzvali již dříve experti OSN.

Vzhledem k naléhavosti současné situace a při vědomí toho, že Úmluva zavazuje své signatáře, tedy i Českou republiku, k urgentnímu jednání v zabránění genocidy, vyzýváme českou vládu, obě komory parlamentu a prezidenta republiky, aby se jednoznačně postavili za provizorní rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a podpořili ho v dalším vyšetřování. Učinili tak konečně v případě nedávného přísnějšího rozhodnutí v případě Ruska, a není tedy důvod, aby tak neučinili v případě daleko ničivější války, kterou vede Izrael proti Gaze. Naše politické elity často volají po vyšetřování Hamásu, teď mají možnost podpořit nezávislé mezinárodní vyšetřování také druhé strany, a ukázat tak, že pokud jde o práva, měří naše zahraniční politika všem stejným metrem.   

Vyzýváme zároveň odpovědné české politiky, aby neuzavírali obchody s Izraelem a nerozvíjeli s ním takovou spolupráci, která by vedla k jeho posílení. Jedná se v prvé řadě o obchodní spolupráci v oblasti vojenství a bezpečnosti, která by nás činila spoluodpovědnou na izraelském páchání válečných zločinů a možném páchání genocidy. Žádáme, aby všechny příslušné probíhající vojenské kontrakty s Izraelem byly pozastaveny a ty již nasmlouvané zrušeny.

Vyzýváme ministerstvo zahraničí, aby nadále neblokovalo návrhy na humanitární příměří v pásmu Gazy a plně spolupracovalo na takových návrzích a opatřeních, která mají zamezit páchání izraelských válečných zločinů, z nichž zločin genocidy je tím nejvážnějším.

Všechny naše politiky pak vyzýváme, aby se svou podporou nepodíleli na diplomatických či kulturních aktivitách, které se snaží vyvinit Izrael z těchto závažných obvinění či tato obvinění relativizovat.

Mezinárodní soudní dvůr vydal své provizorní rozhodnutí a je nyní na politických reprezentacích, jak je budou implementovat v praktických rozhodnutích.

Nedopusťme, abychom se v tuto chvíli stali hluchými k soudnímu nálezu, a tak i nadále nesli spoluvinu za izraelské válečné zločiny a jeho možné páchání genocidy.

Tak jako nechceme být přítelem genocidy, nebudeme ani jejím hlasem v Evropě!

Ne naším jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

V Praze, 27. ledna 2024

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.