Izraelská advokátka Palestinců: Jste-li utlačovaní, klást odpor je vaší povinností

11. května 2021 | Deník Referendum | Lucie Šarkadyová

Známá izraelská lidskoprávní advokátka Lea Tsemelová mluví v rozhovoru pro DR o palestinském boji za svobodu, o mučení v izraelských věznicích a o ignorování mezinárodního práva.

Aktuální události v Izraeli a Palestině — vystěhování několika desítek palestinských rodin z východojeruzalémské čtvrti Šejch Džarráh, do jejichž domů se nastěhovali židovští osadníci, následné násilné potlačení demonstrací u mešit Al-Aksá izraelskými ozbrojenými složkami či současná eskalace u hranic s Gazou, během níž zemřelo podle dosavadních informací čtyřiadvacet Palestinců včetně devíti dětí — ukazují, že situace v oblasti nemá příliš dobré vyhlídky. O skepsi a zoufalství z neblahého vývoje, ale i o potřebě nevzdávat se a pracovat na prosazování práva jsme o několik týdnů dříve vedli rozhovor s Leou Tsemelovou, která patří mezi nejuznávanější izraelské lidskoprávní advokátky.

„Nakonec ta moje židovská výchova, izraelské vzdělání a všechny ty vzletné řeči o svobodě a o tom, že jsme nová generace a musíme bojovat za určité hodnoty, ať už to tehdy znamenalo cokoliv — to všechno mi vštípilo základní principy lidských práv, hrdosti a svobody. Tyhle ideje jsou jistě dobré pro nás, ale nesmíme zapomínat, že tu nejsme sami a že to musí být dobré i pro ty druhé,“ říká izraelská lidskoprávní advokátka, která zastupuje Palestince na izraelských soudech. Foto Lucie Šarkadyová
Continue reading
Posted in Píše se jinde | Leave a comment

Represe a násilí v okupované Palestině skončí teprve tehdy, až budeme věci nazývat pravým jménem

11. května 2021 | Blisty.cz | Daniel Veselý

České, potažmo zahraniční sdělovací prostředky dlouhá léta rámcovaly dění v Izraeli/Palestině jako tzv. izraelsko-palestinský konflikt – jako kdyby šlo o svár rovnocenných stran, kde jedna nemá co vyčítat druhé. Tento zavádějící narativ se podle mého skromného odhadu časem nenávratně opustí; vždyť totéž požaduje i přední lidskoprávní organizace Human Rights Watch, jež Izrael nedávno obvinila z praktikování apartheidu. Koneckonců dlouhodobou smířlivost médií vůči pachateli bezpráví sídlícímu v Tel Avivu lze vnímat jako jeden z hlavních pilířů beztrestnosti pachatelů a diskriminace obětí.

Ilustrační foto: Demolice obydlí v okupované Palestině, Západní břeh Jordánu. Zdroj un.org
Continue reading
Posted in Píše se jinde | Leave a comment

Deník Referendum: Izraelské očkování záměrně opomíjí většinu Palestinců

21. března 2021 | Deník Referendum | Zdeněk Jehlička

Izraelský údajný očkovací úspěch má odvrácenou stranu v podobě dalšího projevu systémové diskriminace okupovaných Palestinců.

Za uplynulý rok koronavirové krize jsme si zvykli slýchat, jak vakcinace slouží proradným velmocem, jako je Rusko nebo Čína, k jejich sebeprezentaci, politické manipulaci či rovnou k mocenskému posílení jejich vlivu. Zahraniční analytici a mediální komentátoři nás pravidelně varují před ruským Sputnikem coby nástrojem diverze a ovládnutí, zatímco míru proočkovanosti čínské populace vysvětlují totalitárním způsobem vládnutí a kontroly tamního režimu.

Palestinci v Gaze čekají na ošetření. Zdroj: Al Jazeera/Reuters

Na straně druhé slýcháme z nejrůznějších stran hlasy, které nám dávají za příklad hodný následování Izrael. Vyzdvihují jej coby premianta v očkování a na oficiální úrovni je vyvíjena snaha zapojit se do společného výzkumu vakcín. Jen pod úhlem tohoto zkresleného vidění se může stát, že zatímco jsou veřejné projevy premiéra Babiše jindy předmětem výsměchu a na jeho zahraniční cesty se často hledí s podezřením, jeho nedůstojné vystoupení minulý týden v Izraeli, jako by nikomu nevadilo.

Continue reading
Posted in Píše se jinde | Leave a comment

Deník Referendum: Soud s Issou Amrem je příkladem kriminalizace palestinského nenásilného odporu

5. února 2021 | Deník Referendum | Zdeněk Jehlička

Palestinský aktivista Issa Amro z Hebronu je představitelem bohaté tradice nenásilného odporu. Pronásledován byl Izraelem i palestinskými úřady, zastání se mu dostalo mimo jiné od české Amnesty International. V pondělí jej čeká další soud.

V pondělí 8. února proběhne ve vojenské věznici Ofer u Ramalláhu další kolo soudů s palestinským lidskoprávním aktivistou Issou Amrem. Izraelský režim jej za nenásilný odpor proti okupaci věznil již několikrát. Issa Amro je tak pravidelně terčem perzekucí za něco, co je garantováno Listinou základních práv a svobod — a to způsobem, jaký si u nás běžně spojujeme s represemi minulého režimu a jaký je u jiných podobně se chovajících států po právu kritizován.

Continue reading

Posted in Píše se jinde | Tagged , | Leave a comment

Deník Referendum: Definice antisemitismu podle IHRA se zneužívá k popírání práv Palestinců – Otevřený dopis

7. ledna 2021 | Deník Referendum (via The Guardian)

Otevřený dopis palestinských a arabských akademiků a novinářů k definici antisemitismu podle Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA) a ke způsobům, jakými je uplatňována, zveřejňujeme jako dokument.

My, níže podepsaní palestinští a arabští akademici, novináři a intelektuálové vyjadřujeme tímto naše stanovisko k definici antisemitismu podle Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA) a ke způsobům, jakými se uvedená definice uplatňuje, interpretuje a prosazuje.

V minulých letech byl boj proti antisemitismu stále častěji instrumentálně užíiván izraelskou vládou a jejími podporovateli ve snaze delegitimizovat palestinské snahy o sebeurčení a ve snaze umlčet obránce palestinských práv. Hrozí, že nezbytný zápas proti antisemitismu bude účelovým uplatňováním uvedené definice znevěrohodněn, a tím i diskreditován a oslaben.

Continue reading

Posted in Píše se jinde | Tagged , , , | Leave a comment

Deník Referendum: Rozumní Židé nakonec už nebudou chtít v Izraeli žít

27. prosince 2020 | Deník Referendum, Sarah Helmová (via Middle East Eye)

Jaakov Šaret, syn jednoho z otců-zakladatelů státu Izrael a editor jeho vysoce ceněných pamětí, se v obsáhlém rozhovoru vyznává, že lituje své účasti na osidlování Negevu ve 40. letech — ale i celého sionistického projektu.

„Jmenuji se Jaakov Šaret. Je mi dvaadevadesát let. Náhoda tomu chtěla, že jsem synem svého otce — za což ale nemůžu. Takže asi tak.“

Jaakov si odkašle a zpod vlněné čepice pohlédne na stěnu pracovny, kde visí fotografie jeho otce, v obleku s kravatou a s hrdým pohledem v očích. Moše Šaret byl jedním z otců-zakladatelů státu Izrael, prvním ministrem zahraničí a v letech 1954—55 druhým předsedou vlády.

Continue reading

Posted in Píše se jinde | Leave a comment

Press Release: Czech initiatives sent a letter to MFA Petříček regarding the Czech Republic’s relationship with Israel

7 December 2020 | Press release by Czech initiatives

Initiative Not in Our Name! For a Just Peace in the Middle East, the Jewish Voice of Solidarity, the Palestinian Club in the Czech Republic and the Friends of Palestine sent a letter to Foreign Minister Tomáš Petříček on Monday, December 7, 2020.

Although they praised Petříček’s efforts to find a more balanced position in relation to Israel / Palestine, they also underlined that the Czech Republic is still a country that violates the agreed EU consensus on the basis of respect for international law and human rights.

Continue reading

Posted in Zprávy | Tagged , | Leave a comment

Open Letter to Czech MFA Petricek Regarding Czech Foreign Relations to Israel

7 December 2020 | Open letter by Czech initiatives

Press release here.

To: Tomáš Petříček, Ph.D., Minister of Foreign Affairs, Czech Republic

Dear Minister,

First of all, we would like to thank you for your efforts to achieve a more balanced foreign policy in relation to Israel / Palestine. We appreciate both your signature under the joint letter of the three foreign ministers against the impending annexation of the West Bank and the Czech support for the recent UN resolution reaffirming the end of Israeli occupation and emphasizing “the Palestinian people’s right to self-determination, including the right to an independent Palestinian state.”

Continue reading

Posted in Zprávy | Tagged , | Leave a comment

Tisková zpráva: Iniciativy odeslaly ministru Petříčkovi dopis ve věci vztahu ČR k Izraeli

7. prosince 2020 | Tisková zpráva iniciativ

Praha 7. prosince 2020 – Iniciativa Ne našim jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě, Židovský hlas solidarity, Palestinský klub v ČR a Přátelé Palestiny zaslaly v pondělí 7. prosince dopis ministru zahraničních věci Tomáši Petříčkovi.

Ocenily v něm sice Petříčkovu snahu o hledání vyrovnanějšího postoje ve vztahu k Izraeli/Palestině, zároveň však podtrhly, že Česká republika je stále zemí, která v dané věci narušuje dohodnutý konsenzus EU sjednaný na základě dodržování mezinárodního práva a lidských práv.

V tomto směru kritizovaly postoj ČR při nedávném hlasování ve Valném shromáždění OSN, kdy česká delegace nepodpořila klíčové rezoluce o porušování lidských práv Palestinců na okupovaných palestinských územích. Ministr zahraničí Petříček to později odůvodnil odkazem na to, že rezoluce neuvádí vedle arabského pojmenování posvátného okrsku Haram al-Sharíf také jeho tradiční židovské označení Chrámová hora, čímž údajně rezoluce upírá Izraeli historické vazby na toto místo. Rezoluce přitom ale zdůrazňují důležitost tohoto místa i města Jeruzaléma pro všechna tři monoteistická náboženství.

Continue reading

Posted in Akce, Zprávy | Tagged , | Leave a comment

Otevřený dopis ministru Petříčkovi ve věci izraelské anexe Západního břehu

7. prosince 2020 | Otevřený dopis iniciativ

Tisková zpráva k otevřenému dopisu zde.

Vážený pane ministře,

předně bychom Vám rádi poděkovali za snahu o vyváženější zahraniční politiku ve vztahu k Izraeli/Palestině. Oceňujeme jak Váš podpis pod společným dopisem tří ministrů zahraničí proti hrozící anexi Západního břehu Jordánu, tak českou podporu pro nedávné usnesení OSN znovu žádající ukončení izraelské okupace a zdůrazňující „právo palestinského lidu na sebeurčení, včetně práva na nezávislý stát Palestina“.

Continue reading

Posted in Akce, Petice, Zprávy | Tagged , | Leave a comment