Deník Referendum: Soud s Issou Amrem je příkladem kriminalizace palestinského nenásilného odporu

5. února 2021 | Deník Referendum | Zdeněk Jehlička

Palestinský aktivista Issa Amro z Hebronu je představitelem bohaté tradice nenásilného odporu. Pronásledován byl Izraelem i palestinskými úřady, zastání se mu dostalo mimo jiné od české Amnesty International. V pondělí jej čeká další soud.

V pondělí 8. února proběhne ve vojenské věznici Ofer u Ramalláhu další kolo soudů s palestinským lidskoprávním aktivistou Issou Amrem. Izraelský režim jej za nenásilný odpor proti okupaci věznil již několikrát. Issa Amro je tak pravidelně terčem perzekucí za něco, co je garantováno Listinou základních práv a svobod — a to způsobem, jaký si u nás běžně spojujeme s represemi minulého režimu a jaký je u jiných podobně se chovajících států po právu kritizován.

Continue reading

Posted in Píše se jinde | Tagged , | Leave a comment

Deník Referendum: Definice antisemitismu podle IHRA se zneužívá k popírání práv Palestinců – Otevřený dopis

7. ledna 2021 | Deník Referendum (via The Guardian)

Otevřený dopis palestinských a arabských akademiků a novinářů k definici antisemitismu podle Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA) a ke způsobům, jakými je uplatňována, zveřejňujeme jako dokument.

My, níže podepsaní palestinští a arabští akademici, novináři a intelektuálové vyjadřujeme tímto naše stanovisko k definici antisemitismu podle Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA) a ke způsobům, jakými se uvedená definice uplatňuje, interpretuje a prosazuje.

V minulých letech byl boj proti antisemitismu stále častěji instrumentálně užíiván izraelskou vládou a jejími podporovateli ve snaze delegitimizovat palestinské snahy o sebeurčení a ve snaze umlčet obránce palestinských práv. Hrozí, že nezbytný zápas proti antisemitismu bude účelovým uplatňováním uvedené definice znevěrohodněn, a tím i diskreditován a oslaben.

Continue reading

Posted in Píše se jinde | Tagged , , , | Leave a comment

Deník Referendum: Rozumní Židé nakonec už nebudou chtít v Izraeli žít

27. prosince 2020 | Deník Referendum, Sarah Helmová (via Middle East Eye)

Jaakov Šaret, syn jednoho z otců-zakladatelů státu Izrael a editor jeho vysoce ceněných pamětí, se v obsáhlém rozhovoru vyznává, že lituje své účasti na osidlování Negevu ve 40. letech — ale i celého sionistického projektu.

„Jmenuji se Jaakov Šaret. Je mi dvaadevadesát let. Náhoda tomu chtěla, že jsem synem svého otce — za což ale nemůžu. Takže asi tak.“

Jaakov si odkašle a zpod vlněné čepice pohlédne na stěnu pracovny, kde visí fotografie jeho otce, v obleku s kravatou a s hrdým pohledem v očích. Moše Šaret byl jedním z otců-zakladatelů státu Izrael, prvním ministrem zahraničí a v letech 1954—55 druhým předsedou vlády.

Continue reading

Posted in Píše se jinde | Leave a comment

Press Release: Czech initiatives sent a letter to MFA Petříček regarding the Czech Republic’s relationship with Israel

7 December 2020 | Press release by Czech initiatives

Initiative Not in Our Name! For a Just Peace in the Middle East, the Jewish Voice of Solidarity, the Palestinian Club in the Czech Republic and the Friends of Palestine sent a letter to Foreign Minister Tomáš Petříček on Monday, December 7, 2020.

Although they praised Petříček’s efforts to find a more balanced position in relation to Israel / Palestine, they also underlined that the Czech Republic is still a country that violates the agreed EU consensus on the basis of respect for international law and human rights.

Continue reading

Posted in Zprávy | Tagged , | Leave a comment

Open Letter to Czech MFA Petricek Regarding Czech Foreign Relations to Israel

7 December 2020 | Open letter by Czech initiatives

Press release here.

To: Tomáš Petříček, Ph.D., Minister of Foreign Affairs, Czech Republic

Dear Minister,

First of all, we would like to thank you for your efforts to achieve a more balanced foreign policy in relation to Israel / Palestine. We appreciate both your signature under the joint letter of the three foreign ministers against the impending annexation of the West Bank and the Czech support for the recent UN resolution reaffirming the end of Israeli occupation and emphasizing “the Palestinian people’s right to self-determination, including the right to an independent Palestinian state.”

Continue reading

Posted in Zprávy | Tagged , | Leave a comment

Tisková zpráva: Iniciativy odeslaly ministru Petříčkovi dopis ve věci vztahu ČR k Izraeli

7. prosince 2020 | Tisková zpráva iniciativ

Praha 7. prosince 2020 – Iniciativa Ne našim jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě, Židovský hlas solidarity, Palestinský klub v ČR a Přátelé Palestiny zaslaly v pondělí 7. prosince dopis ministru zahraničních věci Tomáši Petříčkovi.

Ocenily v něm sice Petříčkovu snahu o hledání vyrovnanějšího postoje ve vztahu k Izraeli/Palestině, zároveň však podtrhly, že Česká republika je stále zemí, která v dané věci narušuje dohodnutý konsenzus EU sjednaný na základě dodržování mezinárodního práva a lidských práv.

V tomto směru kritizovaly postoj ČR při nedávném hlasování ve Valném shromáždění OSN, kdy česká delegace nepodpořila klíčové rezoluce o porušování lidských práv Palestinců na okupovaných palestinských územích. Ministr zahraničí Petříček to později odůvodnil odkazem na to, že rezoluce neuvádí vedle arabského pojmenování posvátného okrsku Haram al-Sharíf také jeho tradiční židovské označení Chrámová hora, čímž údajně rezoluce upírá Izraeli historické vazby na toto místo. Rezoluce přitom ale zdůrazňují důležitost tohoto místa i města Jeruzaléma pro všechna tři monoteistická náboženství.

Continue reading

Posted in Akce, Zprávy | Tagged , | Leave a comment

Otevřený dopis ministru Petříčkovi ve věci izraelské anexe Západního břehu

7. prosince 2020 | Otevřený dopis iniciativ

Tisková zpráva k otevřenému dopisu zde.

Vážený pane ministře,

předně bychom Vám rádi poděkovali za snahu o vyváženější zahraniční politiku ve vztahu k Izraeli/Palestině. Oceňujeme jak Váš podpis pod společným dopisem tří ministrů zahraničí proti hrozící anexi Západního břehu Jordánu, tak českou podporu pro nedávné usnesení OSN znovu žádající ukončení izraelské okupace a zdůrazňující „právo palestinského lidu na sebeurčení, včetně práva na nezávislý stát Palestina“.

Continue reading

Posted in Akce, Petice, Zprávy | Tagged , | Leave a comment

Tisková zpráva: Čeští občané a občanky zaslali dopis ministru Petříčkovi ve věci chystané izraelské anexe

2. července 2020 | Tisková zpráva na základě petice občanů a občanek ČR

Stovky občanů a občanek se během jednoho měsíce podepsaly pod otevřený dopis ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi, v němž se jasně vyslovují proti hrozící izraelské anexi části Západního břehu Jordánu. Tu nová izraelská vládní koalice zvažuje uskutečnit na začátku července tohoto roku.

Dopis upozorňující na nepřijatelnost anexe z hlediska mezinárodního práva a odmítající jednostranné kroky ze strany Izraele podepsali např. novinář Petr Uhl, politolog Pavel Barša, bývalý ministr zahraničí a předseda VS OSN Jan Kavan, filozof Joe Grim Feinberg, religionista Jan A. Kozák, publicisté Filip Outrata a Matěj Metelec a řada dalších.

Continue reading

Posted in Akce, Píše se jinde | Tagged , | Leave a comment

Podepište: Otevřený dopis ministru Petříčkovi ve věci izraelské anexe Západního břehu

Přidejte svůj podpis pod dopis ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi – petice je stále otevřená, děkujeme: https://www.petice.com/cesti_obcane_proti_izraelske_anexi

Vážený pane ministře,

při poslední videokonferenci s ministry zahraničí EU k Blízkému východu konané 15. května 2020 jste ve vztahu k hrozbě izraelské anexe části okupovaného Západního břehu Jordánu uvedl, že „Česká republika, stejně jako celá Evropská unie, podporuje dvoustátní řešení v souladu s mezinárodněprávními kritérii. Konečná dohoda a parametry mírového uspořádání musejí být výsledkem přímých rozhovorů mezi Izraelem a Palestinou.“ Navázal jste tak na svá předchozí vyjádření, kdy jste odsoudil „jednostranné kroky, ať z jedné, či druhé strany, které oddalují řešení konfliktu“, a zdůraznil nutnost dohody obou zúčastněných stran, tedy jak izraelské, tak palestinské.

Continue reading

Posted in Akce, Píše se jinde | Tagged , | Leave a comment

Tisková zpráva: Čeští občané a občanky proti izraelské anexi

26. května 2020 | Tisková zpráva na základě petice občanů a občanek ČR

Desítky českých občanů a občanek doposud podepsaly otevřený dopis ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi, v němž se jasně vyslovují proti hrozící izraelské anexi části Západního břehu Jordánu. Tu nová izraelská vládní koalice zvažuje uskutečnit na začátku července tohoto roku.

Dopis upozorňuje na nepřijatelnost anexe z hlediska mezinárodního práva, které zakazuje zabírat cizí území silou, a odvolává se na dosavadní linii české zahraniční politiky, jež podporuje dvoustátní řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu a odmítá jednostranné kroky té které strany.

V případě protiprávní anexe vyzývají signatáři dopisu ministra Petříčka, aby na mezinárodním poli požadoval konkrétní kroky, které by vedly Izrael k dodržování mezinárodního práva a závazků z něj vyplývajících.

Signatáři dopisu oceňují společný článek tří ministrů zahraničních věcí Tomáše Petříčka, Lubomíra Zaorálka a Karla Schwarzenberga, který vyšel v Právu 23. 5. pod názvem „Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?“ Pozici vyjádřenou v tomto článku považují signatáři za konzistentní stanovisko české zahraniční politiky při řešení tzv. palestinské otázky.

Odkaz na otevřený dopis s možností připojení podpisu: https://www.petice.com/cesti_obcane_proti_izraelske_anexi

Posted in Akce, Píše se jinde | Tagged , | Leave a comment