Tisková zpráva: Veřejnost vyzvala ministra zahraničí Jakuba Kulhánka k podpoře nezávislého vyšetření posledních událostí v Palestině-Izraeli a ke svěšení izraelské vlajky z budovy ministerstva

10. června 2021 | Židovský hlas solidarity a další iniciativy

Na ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka se jménem veřejnosti obrátily již podruhé během jednoho měsíce občanské iniciativy, aby svěsil či již nevyvěšoval na budově ministerstva vlajku Izraele. Jak upozornily ve svém otevřeném dopise, za hlavní důvod nedávného zvýšeného napětí považují přehlíženou izraelskou okupaci palestinských území, blokádu Pásma Gazy a izraelský systém apartheidu, jak jej nedávno popsaly lidskoprávní organizace, mezinárodní Human Rights Watch a izraelská B´Tselem.

Za jediný způsob hledání spravedlnosti pro Palestinu-Izrael považují iniciativy nezávislé vyšetřování mezinárodními etablovanými institucemi, jako je Mezinárodní trestní soud (ICC) či Komise pro lidská práva OSN (UNCHR). Izrael však na rozdíl od Palestinců k ICC nepřistoupil a jeho žalobu ve věci spáchání možných válečných zločinů izraelskou armádou na okupovaných palestinských územích ústy svého bývalého premiéra Netanjahua označil za projev antisemitismu.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Otevřený dopis ministru Kulhánkovi ve věci Palestiny

10. června 2021 | Židovský hlas solidarity

Tisková zpráva zde | English version of the open letter here

Vážený pane ministře Kulhánku, 

my, občané této země, jsme otřeseni počtem civilních obětí včetně desítek dětí, které si vyžádaly poslední události v Palestině-Izraeli. Od lidskoprávních organizací se zaměřením na práva dětí jsme informováni o brutálních dopadech izraelského bombardování, které podle mezinárodního práva nelze vnímat jako pouhou obranu. Pásmo Gazy je dnes jedním z nejhustěji osídlených území světa a vlivem dlouholeté izraelské blokády podle zpráv OSN soustavně balancuje na hraně kolapsu a humanitární katastrofy. Za této situace nemůže zůstat masivní bombardování hermeticky uzavřeného území izraelskou armádou, jak jsme toho byli nedávno svědky, bez vysokých ztrát na lidských životech. 

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Open Letter: Czech Citizens to the Foreign Minister Regarding Palestine

10 June 2021 | The Jewish Voice of Solidarity and other initiatives

The open letter in Czech here, press release in Czech here

Dear Minister,

Us, the citizens of this country, are shocked at the number of civilian casualties, including tens of children, whose lives have been claimed during the latest events in Palestine-Israel. We are informed by human rights groups focusing on the rights of children of the staggering consequences of Israeli bombing, which cannot be simply misconstrued as self-defence, according to international law. Gaza Strip is today one of the most densely populated areas in the world and, as per several UN reports, due to the persistent Israeli blockade, it constantly verges on the edge of collapse and a humanitarian disaster. In this situation, the massive bombing of the hermetically sealed territory by the Israeli army, as we have recently witnessed, cannot remain without heavy loss of life.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tisková zpráva: Občanské iniciativy odeslaly otevřený dopis ministru Kulhánkovi s žádostí o vyvěšení palestinské vlajky

18. května 2021 | Ne naším jménem! a další iniciativy

Občanské iniciativy Ne naším jménem – za spravedlivý mír na Blízkém východě, Židovský hlas solidarity, Mezinárodní hnutí solidarity (ISM) a Přátelé Palestiny vyzvaly ministra zahraničí Kulhánka k vyvěšení palestinské vlajky na budovu Černínského paláce. Chtějí tak doplnit vlajku Izraele na budově ministerstva zahraničí o vlajku druhé strany tzv. izraelsko-palestinského konfliktu, která má podle nich stejné právo na obranu a na uctění civilních obětí jako Izrael. 

Iniciativy, které vyjádřily přesvědčení, že zahraniční politika ČR se stále utváří na Ministerstvu zahraničí, a nikoli na Hradě, odůvodnily svou žádost mj. i tím, že je to právě Palestina, která je dlouhodobě okupována a kolonizována Izraelem, a jsou to Palestinci, kterých se okupace dotýká zdaleka nejvíce a kterým navíc právo na odpor proti ní dává i rezoluce OSN. Upozornily zároveň na poslední zprávy lidskoprávních organizací, izraelské B´Tselem a mezinárodní Human Rights Watch, které popsaly Izrael jako apartheidní stát.

Continue reading
Posted in Akce, Kampaně | Leave a comment

Otevřený dopis ministru zahraničních věcí ČR Kulhánkovi ve věci vyvěšení palestinské vlajky

18. května 2021 | Ne naším jménem! a další iniciativy

Tisková zpráva k otevřenému dopisu zde.

Vážený pane ministře Kulhánku,

jelikož věříme, že jste to stále Vy a úřad Ministerstva zahraničí České republiky, kdo formuluje a vykonává zahraniční politiku naší země, obracíme se na Vás s výzvou, abyste na budovu Černínského paláce nechal vyvěsit vedle izraelské vlajky i vlajku palestinskou.

Svoji žádost odůvodňujeme Vašimi vlastními slovy. Pokud totiž nyní Izrael čelí „nehoráznému a barbarskému útoku“, čelí Palestina nehorázným a barbarským útokům ze strany izraelské okupační moci již řadu desetiletí. Jestliže pak má Izrael „jasné a nezcizitelné právo“ bránit své území a obyvatele, mají Palestinci neméně jasné a nezcizitelné právo chránit sebe, své domovy a obyvatele, kteří v nich žijí. Navíc mají Palestinci právo aktivně vystupovat proti okupaci, což jim zaručuje i rezoluce OSN.  

Continue reading
Posted in Akce, Kampaně | Leave a comment

Press release: Demonstration in support of the Palestinians’ right to self-determination

15 May 2021 | International Solidarity Movement Czech Republic (ISM ČR)

Related to the escalation of violence in Palestine/Israel, there was a protest demonstration in Prague on 14 May 2021. The event was organized by the initiatives Friends for Palestine and International Solidarity Movement Czech Republic branch (ISM ČR). It condemned the continuing expulsion of Palestinians from East Jerusalem, and armed attacks against the besieged Gaza Strip. The event was supported by Jewish Voice of Solidarity and Palestinian community in the Czech Republic. The demonstration paid tribute to Rafat Banat, Czech Palestinian and a descendant of Palestinians expelled from Jaffa in 1948, who passed away recently.

Despite the bad weather the demonstration was visited by 150 supporters of free Palestine and 20 supporters of Israel. Both groups listened to some Czech and other language speeches of Czech, Israel and Palestinian speakers supporting Palestinian rights for self-determination, compliance of human rights and international law and challenges for nonviolence. 

Continue reading
Posted in Akce | Leave a comment

Tisková zpráva: V Praze proběhla demonstrace na podporu práva Palestinců na sebeurčení

15. května 2021 | Mezinárodní hnutí solidarity (ISM ČR)

V souvislosti se stupňujícím se násilím v Palestině/Izraeli proběhla v pátek, 14. května 2021 od 15:00 před izraelskou ambasádou v Praze protestní demonstrace pořádána iniciativami Přátelé Palestiny a Mezinárodní hnutí solidarity (ISM). Akci odsuzující pokračující vyhánění Palestinců z Východního Jeruzaléma a izraelským vojenským útokům na blokádou sevřené Pásmo Gyzy podpořily Židovský hlas solidarity a Palestinská komunita v ČR. Demonstrace byla věnována nedávno zesnulému Rafatu Banatovi, Čechopalestinci a potomku vyhnaných Palestinců z Jaffy z roku 1948.

I přes nepříznivé počasí se na demonstraci sešlo na sto padesát příznivců svobodné Palestiny a na dvacet příznivců Izraele. Ti si tak mohli vyslechnout několik českých i cizojazyčných projevů. V těch se podporovatelé palestinského práva na sebeurčení ať již z řad Čechů, Izraelců či Palestinců vyslovili za nenásilí a dodržování lidských práv a mezinárodního práva.

Zdeněk Jehlička z pořadatelské iniciativy ISM kritizoval nevyváženost veřejnoprávních médií ve vztahu k okupované Palestině, které podle něj povětšinou přebírají oficiální stanoviska izraelské vlády a izraelské armády, přičemž opomíjejí hlas druhé strany. Zdůraznil, že v českých médiích nebyly nijak reflektovány ani poslední analýzy lidsko-právních organizací B´Tselem a Human Rights Watch popisující izraelský režim jako aparteidní. Jehlička se jménem organizátorů zároveň vymezil vůči jednotlivým palestinským stranám a frakcím: „Nejsme tady proto, abychom hájili Hamás či Fatáh, nejsme tady ani pro věřící, ani pro sekulární, naše demonstrace má dát hlas nevyslyšeným Palestincům samotným, kterých se izraelská diskriminace a okupační násilí dotýká zdaleka nejvíce,“ řekl. Vyzval k uctění památky civilních obětí na obou stranách tzv. izraelsko-palestinského konfliktu, což je podle něj zavádějící výraz, mající zastřít realitu izraelské okupace a kolonizace.

Continue reading
Posted in Akce | Leave a comment

Věřím hlavně v mladé lidi, kteří si umí aktivně vyhledat informace, říká obhájce práv Palestinců a organizátor shromáždění v Praze

13. května 2021 | Respekt blog

V Praze se v pátek 14. května 2021 koná shromáždění na podporu palestinského práva na sebeurčení. Spouštěčem akce jsou dle organizátorů aktuální události v okupované Palestině – situace v Jeruzalémě, kde dochází k násilnému vysídlování Palestinců z jejich domovů, nedávný útok izraelské armády na modlící se v mešitě Al-Aksá a eskalace v Gaze, kde se stupňuje bombardování civilních cílů izraelským letectvem. Na otázky odpovídá iniciátor akce Zdeněk Jehlička.

Proč ses rozhodl shromáždění zorganizovat, proč je důležité a co pro tebe osobně bylo spouštěcím momentem?

Prvně, a hlavně bychom rádi vyjádřili solidaritu Palestině na její strastiplné cestě za svobodou a sebeurčením. Chceme ale zároveň po delší době otestovat i český veřejný prostor, jak dalece je, což by se mohlo zdát ze zdejších médií, skutečně proizraelský. Dostalo se nám zatím značné podpory, a to i od dosud ve věci nijak angažovaných stran. Bezprostředním podnětem byl úterní nálet izraelské armády na Gazu a záběry, které se ke mně dostaly z masakru civilních obyvatel a zničených ulic.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tisková zpráva: Praha podpoří palestinské právo na sebeurčení

13. května 2021 | Mezinárodní hnutí solidarity (ISM ČR)

V Praze se v pátek 14. května 2021 od 15:00 uskuteční před budovou izraelské ambasády shromáždění na podporu palestinského práva na sebeurčení.

Přátelé Palestiny a Mezinárodní hnutí solidarity za podpory palestinské komunity v ČR a Židovského hlasu solidarity svolávají na pátek 14. května 2021 v 15:00 hod. před budovu izraelské ambasády v Praze protestní shromáždění proti vyhánění Palestinců z jejich domovů v Jeruzalémě, útoku izraelské armády na mešitu Al-Aksa a proti stupňujícímu se izraelskému bombardování civilních cílů v blokádou sevřeném Pásmu Gazy. 

Organizátoři chtějí akcí mimo jiné také upozornit na dlouhodobě zavádějící zpravodajství veřejnoprávních médií ve věci palestinské otázky. To se v posledních dnech opakovaně projevuje už tím, že se nekriticky přijímají vyjádření a slovník izraelských politických a vojenských představitelů, aniž by tyto byly zásadně konfrontovaly s literou mezinárodního práva a pozicí mezinárodních institucí. 

Continue reading
Posted in Akce | Leave a comment

Karel Schwarzenberg: Okupace škodí okupovaným i okupantům. Izrael je zářným příkladem

1. května 2021 | Česká pozice | Zdeněk Jehlička | Jana Ridvanová

„Nikdy neexistoval stejně silný židovský stát, jako je dnes Izrael, z vojenského hlediska velmoc. Jako každý stát má nepřátele, ale ti jsou slabí,“ říká v rozhovoru, který vedli Zdeněk Jehlička z Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě a Jana Ridvanová, mluvčí sdružení Přátelé Palestiny, bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Zdroj: novinky.cz

Bývalý český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg v rozhovoru o českém vztahu k Izraeli, okupaci a izraelském disentu , který s ním vedli Zdeněk Jehlička z Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě a Jana Ridvanová, mluvčí sdružení Přátelé Palestiny, říká:

Že Palestinci nejsou rovnoprávní, ať v Izraeli samotném, nebo na Západním břehu Jordánu, je pravda a o tom se musí otevřeně mluvit. Tady spravedlnost neexistuje. Je to sice velmi podobné, ale přímo o apartheidu bych navzdory tomu nemluvil, protože režim v Jihoafrické republice měl specifické rysy, které v Izraeli chybějí.

Continue reading
Posted in Píše se jinde | Leave a comment