Tisková zpráva: Občanské iniciativy se vyslovují proti Pojarově návštěvě v nelegální osadě Ariel. Česká diplomacie tím legitimizuje izraelskou kolonizaci, tvrdí iniciativy v dopise ministru zahraničních věcí

Praha, 22. ledna 2014 – Tisková zpráva Ne naším jménem – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě, Mezinárodního hnutí solidarity (ISM ČR) a Přátel Palestiny

Dne 22. ledna odeslala iniciativa Ne naším jménem – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě společně s Mezinárodním hnutím solidarity (ISM ČR) a Přáteli Palestiny dopis ministru zahraniční v demisi Janu Kohoutovi. V dopise, který podepsalo sto padesát českých občanů včetně několika veřejně činných osobností, vyjádřily iniciativy znepokojení nad diplomatickým působením českého velvyslance Tomáše Pojara v Izraeli a vyslovily kritiku nedostatku politické vůle ze strany České republiky vyvíjet tlak na Izrael, aby ukončil okupaci a začal dodržovat mezinárodní právo.

Iniciativy v dopise zmiňují např. přístup ambasády k českým občanům uvězněným po napadení Flotily svobody plující do pásma Gazy v květnu 2010, kdy dva ze čtyř zadržených Čechů vznesli podezření, že „postup české ambasády v Izraeli a české diplomacie byl v rozporu s mezinárodní úmluvou o konzulárních stycích.“

Za „zcela nepřijatelnou“ označují iniciativy návštěvu velvyslance Pojara na Univerzitě Ariel v nelegální izraelské osadě Ariel na okupovaném území Západního břehu Jordánu, ke které došlo 9. ledna 2014. „Český velvyslanec byl tak jediným velvyslancem země EU, který navštívil nelegální osadu Ariel a tamní univerzitu na okupovaných palestinských územích, navíc krátce poté, kdy Evropská unie vydala směrnice zakazující poskytovat granty a úvěry na projekty v nelegálních izraelských osadách a jednala o implementaci těchto směrnic v rámci výzkumného programu Horizont 2020.

Budování osad je porušováním mezinárodního práva, jak je zmíněno v článku 49 (6) Čtvrté ženevské konvence, která byla ratifikována Izraelem v roce 1951, a kde je jasně uvedeno, že „okupační mocnost nepřemístí část svého obyvatelstva na území, které okupuje“, zmiňují v dopise iniciativy.

Krok velvyslance Pojara nelze tedy chápat jinak než jako snahu o legitimizaci izraelské kolonizace. Jeho výmluvu, že se při návštěvě držel politické linie stanovené EU, proto považujeme za absurdní,“ dodávají iniciativy.

V závěru dopisu žádají iniciativy o „zjednání nápravy“ s odvoláním na to, že považují dlouhodobé postoje a činy velvyslance Pojara „v dané věci za kontraproduktivní“ a vyslovují naději, že s novou vládou Česká republika přehodnotí „svou dosavadní jednostrannou blízkovýchodní politiku zaměřenou na nekritickou podporu Izraele a bude opět na evropské a mezinárodní scéně nápomocna řešení ve prospěch svobody, nezávislosti a mírového soužití na Blízkém východě.

Příloha: Dopis iniciativ PhDr. Janu Kohoutovi ve věci Pojarovy návštěvy Arielu (PDF)

Dopis iniciativ online zde.

This entry was posted in Zprávy and tagged , , , , . Bookmark the permalink.