Odesláno: Dopis Janu Kohoutovi ve věci Pojarovy návštěvy osady Ariel

Aktualizace 5. února 2014: Dne 28. ledna jsme obdrželi od PhDr. Kohouta odpověď.

Praha, 22. ledna 2014. Dnes večer jsme odeslali dopis ministru zahraničních věci v demisi PhDr. Kohoutovi ve věci návštěvy českého velvyslance v Izraeli Tomáše Pojara v nelegální osadě Ariel na okupovaných palestinských územích. Na vědomí byl dopis odeslán Lubomíru Zaorálkovi, Karlu Schwarzenbergovi a Tomáši Pojarovi. Tisková zpráva zde, dopis včetně podpisů signatářů dole a v PDF zde.

Za krátkou dobu jsme získali na sto padesát podpisů. Všem podepsaným tímto děkujeme.

PhDr. Jan Kohout
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Černínský palác
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany

Praha, 22. ledna 2014

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jménem občanských iniciativ Ne naším jménem! – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě, ISM Česká republika a Přátelé Palestiny, jakož i jménem občanské veřejnosti znepokojené dlouhodobým působením našeho velvyslance v Izraeli Tomáše Pojara.

Již v minulosti jsme v činnosti velvyslance Pojara zaznamenali některá problematická a v rámci jeho diplomatického působení jen obtížně přijatelná stanoviska. Tak např. při napadení Flotily svobody vezoucí do izolovaného pásma Gazy humanitární pomoc izraelským komandem, ke kterému došlo v mezinárodních vodách v květnu r. 2010 a při kterém byli izraelskou mocí zadrženi a uvězněni čtyři čeští občané, se velvyslanectví ČR v Tel Avivu, na rozdíl od velvyslanectví jiných evropských zemí, ve prospěch občanů spadajících pod ochranu českého státu nijak účinně neangažovalo a sám velvyslanec Pojar se omezil jen na kusá a bezvýznamná prohlášení typu: „[aktivisté] by měli být všichni deportováni z Izraele“. Dva ze čtyř zadržených Čechů vznesli podezření, že „postup české ambasády v Izraeli a české diplomacie byl v rozporu s mezinárodní úmluvou o konzulárních stycích“.

Zcela nepřijatelná je pro nás návštěva velvyslance Pojara na univerzitě v nelegální izraelské osadě Ariel na Západním břehu Jordánu, ke které došlo 9. ledna 2014. Český velvyslanec byl tak jediným velvyslancem země EU, který navštívil nelegální osadu Ariel a tamní univerzitu na okupovaných palestinských územích, navíc krátce poté, kdy Evropská unie vydala směrnice zakazující poskytovat granty a úvěry na projekty v nelegálních izraelských osadách a jednala o implementaci těchto směrnic v rámci výzkumného programu Horizont 2020. Dovolujeme si upozornit, že budování osad je porušováním mezinárodního práva, jak je zmíněno v článku 49 (6) Čtvrté ženevské konvence, která byla ratifikována Izraelem v roce 1951, a kde se jasně uvádí, že „okupační mocnost nepřemístí část svého obyvatelstva na území, které okupuje.“ Krok velvyslance Pojara nelze tedy chápat jinak než jako snahu o legitimizaci izraelské kolonizace. Jeho výmluvu, že se při návštěvě držel politické linie stanovené EU, proto považujeme za absurdní.

V tomto směru považujeme za stejně nesmyslné i vyjádření mluvčí české diplomacie Johany Grohové, která věc odbyla konstatováním, že součástí práce velvyslance v zemi vyslání je „seznamovat se s nejrůznějšími aspekty tamního (sic!) života“, k čemuž „…musí patřit i účast na akcích na akademické půdě“. Jsme překvapeni vyjádřeními zástupců českého úřadu zahraničních věcí, kteří očividně nejsou schopni rozeznat status nelegálních osad na okupovaných územích odsouzených ženevskými i haagskými úmluvami, jejichž návštěva nepodléhá běžnému diplomatickému provozu. Ze strany české diplomacie je to jasná známka toho, že Česká republika postrádá jakoukoli politickou vůli vyvíjet tlak na Izrael, aby ukončil okupaci a začal dodržovat mezinárodní právo.

Jasně se vymezujeme proti účelovým ahistorickým srovnáním, která staví Izrael vedle Československa r. 1938 a přirovnávají palestinský lid k jakési páté koloně a která mnohdy zaznívají i z oficiálních míst. Připomínáme, že to nejsou Palestinci, kteří okupují Izrael, ale naopak Izrael, který jako okupační mocnost dlouhodobě nedodržuje mezinárodní právo, jehož je taktéž aktérem. Věříme, že s novou vládou Česká republika přehodnotí svou dosavadní jednostrannou blízkovýchodní politiku zaměřenou na nekritickou podporu Izraele a bude opět na evropské a mezinárodní scéně nápomocna řešení ve prospěch svobody, nezávislosti a mírového soužití na Blízkém východě.

Jelikož dlouhodobé postoje a činy velvyslance Pojara, jak se s nimi můžeme seznámit z médií či z oficiálních stránek velvyslanectví, považujeme v dané věci za kontraproduktivní, žádáme Vás o zjednání nápravy.

S pozdravem

Petra Šťastná, Mezinárodní hnutí solidarity (ISM ČR)
Zdeněk Jehlička, Ne naším jménem – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě
Jana Ridvanová, Přátelé Palestiny
Eva Nováková, Mezinárodní hnutí solidarity (ISM ČR)

ism-czech.org/iniciativa, nenasimjmenem@gmail.com

Dále podepsáni:

Markéta Zelená, sociální pracovnice, Brno
Filip Outrata, historik, teolog, Praha 4
Prof. PhDr. Luboš Kropáček, profesor Univerzity Karlovy, Praha 2
Jaroslav Fiala, politolog, Praha
Petr Štěpánek, grafik, Praha 6
Pavel Čižinský, právník, Praha 1
Josef Čechman, důchodce, Brno
Vít Klepárník, politolog, Pardubice
Doc. Ilona Švihlíková, ekonomka, mluvčí Spojenectví práce a solidarity, Praha
Ing. Milan Neubert, předseda Strany demokratického socialismu, mluvčí Spojenectví práce a solidarity, Praha
Jan Kavan, bývalý předseda valného shromáždění OSN a ministr zahraničí, mluvčí Spojenectví práce a solidarity, Praha 13
Ing Vladimír Laštůvka, konzultant, Děčín
MUDr. Ivan David, psychiatr, bývalý ministr zdravotnictví, Praha–Bohnice
Vlastimil Syrový, architekt, Karlovy Vary
Monika Hoření, novinářka, Praha
Moein Shomali, podnikatel, předseda Palestinského fóra, Praha
Květa Ševčíková, administrativní pracovnice, Praha 2
Ilektra Smutný, Holistic Health Practitioner, Toronto, Kanada
Mgr. Vladislav Černík, důchodce, Beroun
Mgr. Renata Hanušová, novinářka, překladatelka, Akční spolek nezaměstnaných
Alena Liebmanová, profesorka, Praha 10
Daniel Veselý, překladatel a publicista, Hradec Králové
Vladimír Švanda, důchodce, Praha 4
Jiřina Ertlová, fotografka, Brno
Mgr. Radek Novák, archeolog, Dvůr Králové nad Labem
Věra Bosáková, Praha 4
František Škop, student, Pardubice
RNDr. Josef Liška, penzista, Vrbátky u Prostějova
Karel Dolejší, novinář, Čáslav
Andrea Votrubová, novinářka, Praha 6
Valentýn Plzák, student, Praha 6
Vladimír Veleta, disponent mezinárodní přepravy, Ledeč nad Sázavou
Ing. Mazen Maialeh, předseda výkonného výboru občanského sdružení „Iniciativa pro svobodnou Sýrii“
Cyril John, Göteborg, Švédsko
Nikol Nováková, studentka, Sedlčany
Salah Abu Amsha, ekonom, Praha 10
Josef Řihák, technik, Zlín
Aleš Paroulek, střihač videa, Praha 6
Radek Mikula, nezaměstnaný, Praha 4
Květa Richterová, ekonomka, Praha 8
Martin Klement, strojník na Úpravně vody, zastupitel města, Velké Meziříčí
Zdenek Zavadil, důchodce, Jičín
Ing. Zdenka Řeháková, asistentka, Praha 1
Libuše Staňková, důchodkyně, Praha 2
Zbyněk Vallo, student, Ivanovice na Hané
Ing. Miroslav Pěchota, technik, Štěnovice
Jiří Hrebenar, lidskoprávní aktivista a bloger, Chomutov
Jiří Dočekal, důchodce, Brno
Ing. Salim Eid, CSc., důchodce, Zlín
Mgr. Romana Ertlová, bodyterapeutka, Brno
Jan Májíček, doktorand ÚPOL FF UK, Praha
Klára Líznarová, administrativní pracovnice, Velké Bílovice
Mgr. Mohamed Kayed, obchodník, Praha 9
Jiří Šlouf, důchodce, Nové Strašecí
Karel Růžička, finanční poradce, Praha 6
Ahmed El Jendy, doktor farmacie, Praha 9
Václav Krycner, IT technik, Praha
Miroslav Bosák, překladatel, Praha 3
Tereza Šromová, zahradní architekt, Praha 9
Jan Tůma, vědecko-výzkumný pracovník, Praha
Martin Kollouch, student, České Budějovice
Petra Frindová, Marketing Executive, Praha
Martin Lepič, PhD student, Otmíče
Michaela Staňková, konzultantka, Praha 6
Michal Miadok, humanitární pracovník, Vídeň
Ing. David Plešinger, marketingový manažer, Brno
Michaela Beitlová, informační specialista, Praha 5
Zdeněk Zavadil, programátor, Brno
Marie Fareh, překladatelka, Krnov
Grayson W. Krueger, učitel na VŠ
Jakub Rumpl, student
Jindrich Havlik, grafik, Kralupy nad Vltavou
Ing. arch.Vladimíra Remeníková, architektka, Ostrava
Martin Janečka, student, Olomouc
Roman Rozumek, OSVČ
Lenka Vrbová, scénáristka, Praha
Jan Černý, učitel, Brno
Fatiha Bo, učitelka, Praha
Světla Hanke Jarošová, studentka, překladatelka, Praha
Miroslav Kozel, letecký mechanik, Praha 6
Jiřina Rattayová, hudebnice, Praha
Táňa Plutíková, v penzi, Brno
Marcela Hanuschová, důchodkyně, České Budějovice
Jaroslav Martínek, důchodce, Říčany u Brna
Milan Litvik st., podnikatel
Světlana Smutná, učitelka, České Budějovice
Martin Fišnar, student VŠ
Eva Barcová, v domácnosti, Rájec
Petr Schnur, M.A., svobodný žurnalista, Hannover, SRN
Václav Exner, důchodce, Praha
Karolina Drew, OSVČ, Praha
Diana Krausova, překladatelka, USA
Antonín Bařinka, důchodce, Valašské Klobouky
Pavel Šmíra, student, Čeladná
Jarmila Hrdinová, OSVČ, Praha
Magdalena Rausová, studentka, Brno
Mašatová Makboleh, psycholožka, Praha 8
Daniel Serbin, konstruktér, Praha
Samuel Raus, konzultant
Míla Hradečná, důchodkyně
Zuzana Kodatová, právnička, Praha
Markéta Zechovská, Brno
Dr. Mlčák Jaroslav, důchodce, Újezdec okr. Uh. Hradiště
Michal Vítěz, dopravní inženýr, Praha
Petr Tuček, agronom, Praha 5
Štěpán Kopecký, střihač, Praha
Anežka Ištvánková, technik, Bílovice nad Svitavou
Alena Doubová, OSVČ, Říčany
Dominika Doubová, studentka, Říčany u Prahy
Helena Svatošová, právnička, Praha/Brno
Jiří Matouš, architekt, Amsterdam
PharmDr. Nizam Douba, lékárník, Říčany u Prahy
Libor Stránský, živnostník – homeopatie, výškové práce, Nová Paka
Damir Kačarevič, lékař, Kladno
Ada Switat, studentka, Praha

Sdružení:

Vlastenecké sdružení antifašistů Prostějovska

Vlastenecké sdružení antifašistů Semilska, podepsáni:
Oldřich Votrubec, důchodce, Semily
Ladislav Sůva, důchodce, Lomnice nad Popelkou
Stanislav Pekař, státní zaměstnanec, Semily
Vlastimil Malý, důchodce, Semily
Jan Pánek, dělník, Semily
Stanislav Vébr, důchodce, Semily
Rudolf Fousek, důchodce, Semily
Miroslav Říha, důchodce, Semily
Věra Picková, pedagožka, Semily
Oleg Pišl, dělník, Semily
Věra Hotmarová, invalidní důchodkyně, Semily
Josef Svoboda, důchodce, Lomnice nad Popelkou
Josef Klinger, důchodce, Lomnice nad Popelkou
Jiřina Boudná, důchodce, Ohrazenice
Jan Kozderka, důchodce, Turnov
Zdeňka Jirmanová, zdravotnice, Lomnice nad Popelkou
Miroslav Beran, důchodce, Turnov
Alena Kvíčalová, sociální pracovnice, Semily
Dagmar Palasová, dělnice, Košťálov
Jaroslav Palas, důchodce, Košťálov
Pavel Prchlík, dělník, Brdo
Jiří Deml, řidič, Jilemnice
Jaroslav Chmela, důchodce, Benecko
Miroslava Chmelová, důchodkyně, Benecko
Jan Veverka, právník, Horní Rokytnice nad Jizerou
Miloš Gerstner, důchodce, Benecko
Renata Soukupová, lékařka, Jilemnice
Otakar Procházka, důchodce, Rokytnice nad Jizerou
Bohumila Koudelková, administrativní pracovnice, Slaná – Hořensko
J. Bělková, důchodkyně, Jablonec nad Nisou
Oldřich Baťka, důchodce, Liberec
Zbyněk Cincibus, státní zaměstnanec, Česká Lípa
Leoš Hamrský, administrativní pracovník, Liberec

Na vědomí:

PhDr. Lubomír Zaorálek, stínový ministr zahraničních věcí, kandidát na ministra zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg, předseda Zahraničního výboru Parlamentu ČR
Tomáš Pojar, velvyslanec ČR v Izraeli

This entry was posted in Akce, Zprávy and tagged , , , . Bookmark the permalink.