Otevřený dopis českým poslancům: Konference Evropa a Izrael legitimizuje okupační politiku Izraele

Iniciativa Ne naším jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě odeslala 27. února dopis poslancům a poslankyním Parlametu ČR ohledně nadcházející konference v PS legitimizující okupační politiku Izraele:

Praha 27. února 2017

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolte, abychom reagovali na pořádání konference Evropa a Izrael 2017 organizované Českou společností přátel Izraele v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 6. března a doplnili několik důležitých informací. Z veřejně dostupného programu je zřejmé, že svým jednostranným zaměřením a kontroverzním výběrem vystupujících jde spíše než o odbornou konferenci o veřejné vyjádření podpory okupační politice státu Izrael a její legitimizace, což by však rozhodně nemělo mít na půdě nejvyššího zastupitelského orgánu ČR místo.

Ilustrační foto: Izraelská policie chrání buldozery ničící palestinská obydlí v tzv. neuznané beduínské vesnici Umm al-Hiran v poušti Al-Naqab (Negevské poušti), 18.01.2017. Zdroj.

Izrael soustavně porušuje mezinárodní právo, kterým je jako jeho subjekt vázán a jehož obcházením se snaží znevěrohodnit mezinárodní společenství coby jeho jediného garanta. Připomeňme jen rezoluci VS OSN č. 194 z r. 1949, kterou se Izrael při svém vstupu do OSN zavázal umožnit návrat palestinským běžencům, rezoluci RB OSN č. 242 z r. 1967 nařizující Izraeli stažení z okupovaných území či Čtvrtou ženevskou úmluvu zakazující okupační moci kolonizovat okupované území vlastním obyvatelstvem a měnit jeho charakter, což mezinárodní právo považuje za válečný zločin. Nehledě na nález Mezinárodního trestního soudu v Haagu nařizující zbourání nelegální segregační zdi nebo závěry Russellova tribunálu, podle nichž došlo při posledním vojenském napadení pásma Gazy v r. 2014 ze strany Izraele k podněcování ke genocidě.

Při prohlubování okupace a kolonizace palestinského území vidíme za útoky na členy neziskových organizací, kteří na soustavné protiprávní jednání Izraele poukazují, nelegitimní snahu násilně umlčet kritiku a kriminalizovat její nositele. Zvlášť zřejmé a nepřijatelné je úsilí Izraele a některých jeho spojenců trestněprávně postihnout propagátory a příznivce úspěšné kampaně BDS, bojkotu, stažení investic a uvalení sankcí na Izrael do doby, než tento začne dodržovat mezinárodní právo. Odsuzujeme postup současné izraelské vlády, která umlčuje své kritiky a represivně postihuje izraelské lidskoprávní organizace. Tyto praktiky považujeme za nepřípustné nejen pro zemi, která se tak ráda pasuje do role „jediné blízkovýchodní demokracie“.

Potřeba občanského odporu proti izraelské politice se stává o to naléhavější, o co rychleji přistupuje Izrael k záboru palestinského území a jeho etnického čištění od původních obyvatel. Podle zprávy Kanceláře OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí na okupovaném palestinském území (OCHA) zboural Izrael na okupovaném Západním břehu Jordánu a ve Východním Jeruzalémě jen za loňský rok 1093 staveb, dvojnásobek předešlého roku, čímž připravil o domov více než 1600 Palestinců a dalším více než 7000 narušil či zničil živobytí. Jen za tento rok stačil připravit o domov dalších téměř 300 Palestinců a zbourat 170 objektů. Od r. 1967 tak Izrael zboural už téměř 50 tisíc palestinských staveb. Připomínáme přitom, že 23. prosince loňského roku odsoudila rezoluci č. 2334 RB OSN opět izraelskou výstavbu nelegálních osad jako porušující mezinárodní právo. Jak uvádí izraelský ekonom Shir Hever, přes veškeré tvrzení izraelské propagandy zůstává skutečností, že až 78 % zahraniční pomoci jdoucí Palestincům na kompenzaci ztrát způsobených okupací je zadrženo přímo Izraelem. Izrael je tak nejen příjemcem masivních dotací ze strany USA a skrze asociační dohodu s EU a programy, jako je Horizont 2020, i peněz z rozpočtů Evropské unie, ale profituje i na utrpení okupovaných Palestinců.

Dovolujeme si připomenout, že na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se má konat proizraelská konference v době, kdy Izrael čelí zvýšenému mezinárodnímu tlaku za své nedávné rozhodnutí legalizovat vyvlastňování soukromé palestinské půdy pro výstavbu nelegálních osad a v době, kdy jeho vládní představitelé otevřeně horují za anexi okupovaných palestinských území. Německá kancléřka Angela Merkelová proto zrušila chystanou schůzku s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a dokonce i prezident USA Donald Trump odrazuje od další osadnické výstavby.

Stále zřetelněji se ukazuje, že tolik žádaný mír není slučitelný s okupací. Nelze považovat natalitu části svých obyvatel za bezpečnostní hrozbu, zbavovat je lidských i občanských práv, druhým bořit domov a vyhánět je z jejich půdy, zavírat celé generace do vězení či bez soudu do administrativní vazby, a přitom žádat mír a bezpečí. Není možné, aby Česká republika vystupovala jako jeden z mála nekritických spojenců režimu, který soustavně porušuje mezinárodní právo, a přitom nenesla za jeho zhoubnou politiku spoluvinu. Věrný spojenec se nepozná podle toho, že jen slepě podporuje, ale naopak, že se nebojí kriticky poukázat na chyby v jednání druhého.

V této souvislosti považujeme za alarmující postoje některých domácích politických představitelů vyjadřujících podporu a uznání izraelské bezpečnostní politice. Izraelská společnost je společností militarizovanou, výzkum civilní je úzce spojen s výzkumem vojenským a jeho praktickým uplatněním na okupovaných územích proti konkrétním lidem. Po každém vojenském útoku na pásmo Gazy sledujeme nárůst zájmu o izraelské zbraňové systémy a růst akcií zbrojařských firem. Chceme snad, aby se stejným způsobem militarizovala i česká společnost, opravdu toužíme po tom učinit z české policie okupační armádu?

Nejsou to jen cíle, které jsou na konferenci pochybné, ale akci znevěrohodňuje už samotný výběr panelistů. Vedle bývalého vysokého důstojníka izraelské okupační armády Marka Babota má v českém parlamentu s kritikou palestinské společnosti vystoupit osadník z nelegální izraelské osady Efrat na okupovaném Západním břehu Jordánu Itamar Marcus, který už jen svou rezidenční adresou porušuje mezinárodní právo a jehož práci už jednou zamítl izraelský soud v Tel Avivu jako „neexpertní výzkum“ a jeho svědectví označil za „neprofesionální a zkreslené“. V Poslanecké sněmovně tak s kritikou palestinských médií a školních učebnic v rámci své Palestinian Media Watch vystoupí izraelský osadník, který údajně ani „nemá vzdělání v oboru médií a dokonce ani nemluví arabsky“. O dalším z pozvaných „expertů“, Geraldu Steinbergovi, je v Izraeli známo, že manipuluje s fakty a neovládá základní práci se zdroji a jehož proizraelský NGO Monitor publikuje podle izraelské náměstkyně generálního prokurátora Jehudit Karp „vedle manipulujících interpretací také informace, o kterých ví, že jsou nepravdivé“. Další z přednášejících Arsen Ostrovsky je otevřeným proizraelským lobbistou se zaměřením na Evropskou unii. Lze jen doufat, že z rozostřeného okénka zatím utajených hostů nevyjde ministryně spravedlnosti Ajelet Šakedová, odmítaná za svůj otevřeně protipalestinský rasismus nejen v zahraničí, ale i v samotném Izraeli. Dovolujeme si zároveň upozornit, že proizraelské lobbistické praktiky a zásahy do politik zemí ze strany podobných organizací, jako je Česká společnost přátel Izraele, která připravuje konferenci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, byly nedávno na příkladu Británie odhaleny jako manipulativní a očerňující televizní stanicí Al Jazeera v jejím čtyřdílném dokumentu The Lobby.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

vyzýváme Vás proto, abyste zvážili svou účast na konferenci Evropa a Izrael 2017, konané dne 6. března v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a nepodíleli se tak na legitimizaci režimu, který soustavně porušuje lidská práva a mezinárodní dohody.

V solidaritě

za iniciativu Ne naším jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Petr Kubík
Zdeněk Jehlička
Jaroslava Štěpánková
Jana Ridvanová
David Kocman
Jana Alač

 

O iniciativě Ne naším jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje 42 organizací a iniciativ v Evropě.

https://ism-czech.org/iniciativa/
http://eccpalestine.org/

This entry was posted in Kampaně, Petice and tagged . Bookmark the permalink.