Tisková zpráva: Konference Izrael a Evropa legitimizuje okupační politiku Izraele, píše občanská iniciativa českému parlamentu

2. března 2017 | Iniciativa Ne naším jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Mír v Palestině a Izraeli není slučitelný s okupací a prohlubování okupace bezpečnost Izraeli nezajistí, napsali signatáři otevřeného dopisu českým poslancům a poslankyním ke konání kontroverzní konference na půdě českého parlamentu.

Iniciativa Ne naším jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě odeslala 27. února otevřený dopis poslankyním a poslancům Parlamentu ČR kritizující chystanou konferenci Evropa a Izrael 2017, jež se koná v pondělí 6. března na půdě Poslanecké sněmovny.

Podle signatářů výzvy nejde o odbornou konferenci, ale svým programem a výběrem přednášejících se jedná jen o další z nekritických akcí na podporu Izraele, která má na půdě nejvyššího zastupitelského orgánu České republiky legitimizovat mezinárodním společenstvím kritizovanou izraelskou okupační politiku.

Dopis se kriticky vyrovnává s deklarovanými cíli konference a vyjmenovává případy, kdy Izrael dlouhodobě a záměrně porušuje mezinárodní právo, kterým je vázán.

Izrael prohlubováním okupace, výstavbou nelegálních osad, záborem palestinské půdy, bořením domů a vyháněním zabraňuje důstojnému životu Palestinců, a znemožňuje tak uzavření jakékoli smysluplné mírové dohody. Jak podotýká signatář výzvy Petr Kubík: „Údajně tolik žádaný mír není slučitelný s okupací. Lze jen těžko věřit, že prohlubování okupace zajistí Izraeli bezpečnost.“ Signatáři dopisu se otevřeně staví na podporu palestinských a izraelských lidskoprávních aktivistů a odsuzují represivní zákroky Izraele směřující k umlčení jejich aktivit.

Signatáři dopisu považují za důležité seznámit poslankyně a poslance, stejně jako širší veřejnost s aktuální situací na okupovaných palestinských územích a vyzdvihnout spoluvinu, kterou svou nekritickou podporou Izraele nese na okupaci Palestiny Česká republika.

Není možné, aby Česká republika vystupovala jako jeden z mála nadstandardních spojenců režimu, který soustavně porušuje mezinárodní právo, a přitom nenesla za jeho zhoubnou politiku spoluvinu,“ uvádí Zdeněk Jehlička za iniciativu. Signatáři výzvy proto žádají poslankyně a poslance ČR, aby se odmítli konference účastnit a nepodíleli se tak na legitimizaci izraelské politiky porušování lidských práv a mezinárodního práva.

O iniciativě

Iniciativa Ne naším jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje 42 organizací a iniciativ v Evropě.
https://ism-czech.org/iniciativa/
http://eccpalestine.org/

Další informace: nenasimjmenem@gmail.com

Otevřený dopis českému parlamentu: https://ism-czech.org/2017/02/27/otevreny-dopis-ceskym-poslancum-konference-evropa-a-izrael-legitimizuje-okupacni-politiku-izraele/

This entry was posted in Kampaně and tagged . Bookmark the permalink.