Tisková zpráva: Evropská unie má zákonnou povinnost zastavit obchodování s nelegálními izraelskými osadami, uvádí renomovaní evropští právníci

10. dubna 2017 | Tom Moerenhout, ECCP a ISM ČR

Na začátku dubna byla jedním z nejvýznamnějších právnických časopisů, European Journal of International Law, zveřejněna zpráva potvrzující zákonnou povinnost Evropské unie a jejích členských států ukončit veškeré obchodování s nelegálními izraelskými osadami vystavěnými na ukradené palestinské půdě. To svědčí o vzrůstajícím odporu proti obchodování s izraelskými osadami a dokládá široký význam a dopad tohoto tématu.

Ve zprávě se uvádí, že pokračující izraelská výstavba nelegálních osad na palestinské půdě porušuje základní pravidla mezinárodního práva, jako je zákaz ovládnutí území silou, zákaz apartheidu a přesunu obyvatelstva, jakož i právo na sebeurčení. Podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu se izraelská osadnická výstavba může rovnat válečným zločinům.

Právní závěr dokládající skutečnost, že obchodování s izraelskými osadami porušuje mezinárodní právo, podpořila široká komunita mezinárodních právníků, včetně dvou bývalých zvláštních zpravodajů při OSN, ad hoc soudců při Mezinárodním soudním dvoru, bývalého předsedy a členů Komise zabývající se mezinárodním právem při OSN (klíčový orgán zabývajícím se rozvojem mezinárodního práva).

V několika posledních letech vyprecizovala tato široká právnická komunita své argumenty a vydala otevřený dopis vyzývající Evropskou unii a členské státy ke splnění mezinárodních zákonných povinností a k upuštění od obchodování s izraelskými osadami.

Tom Moerenhaut, autor zprávy vydané v právnickém časopise European Journal of International Law a iniciátor otevřeného dopisu právních expertů evropským tvůrcům politik, uvádí: „Ukončení obchodování s nelegálními izraelskými osadami není pouhou možností ke zvážení, ale je zákonnou povinností.

V roce 2013 vedl tlak veřejného mínění a lobování palestinských a evropských organizací k zavedení opatření proti poskytování financí či umožnění izraelské účasti v projektech EU, pokud tyto projekty či tato účast ve skutečnosti uznává izraelskou suverenitu nad okupovaným palestinským a syrským územím.

Evropská unie však nadále obchoduje s nelegálními osadami a poskytuje finance spoluvinným izraelským společnostem, a to skrze výzkumný program EU Horizont 2020.

Pokud se EU nepodaří ukončit obchodování s nelegálními izraelskými osadami postavenými na ukradené palestinské půdě, je zákonnou povinností členských států EU jednat jednostranně a sami ukončit toto obchodování,“ potvrzuje Moerenhaut.

Když Rusko anektovalo v roce 2014 Krym a Sevastopol, označila rychle EU tyto anexe za nelegální a uplatnila své vlastní zákony a mezinárodní právo k zastavení ruského importu z nelegálně anektovaných území. Tento zákaz dovozu uvalený EU poukazuje na nekonzistenci EU a její dvojí standard, když obdobně nezakáže import z nelegálních izraelských osad nacházejících se na okupovaném palestinském území.

Obchodování s izraelskými osadami na palestinském okupovaném území mělo být zastaveno již dávno. Pokračující selhání EU zastavit obchodování představuje pokrytecké porušení jejich závazků podle vlastních právních předpisů EU a podle mezinárodního práva. Skutečnost, že EU obchoduje s nelegálními osadami posiluje osadnické podnikání a napomáhá jejímu přežití a rozvoji. Státy mají povinnost neuznat nelegální osady a přestat napomáhat izraelskému porušování práv Palestinců na okupovaném palestinském území. Tato povinnost byla explicitně uznána Mezinárodním soudním dvorem v jeho právním názoru na segregační zeď a její obsah byl znovu připomenut rezolucí RB OSN 2334 z prosince loňského roku.

Evropská koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP) byla založena v roce 1986. Je sítí 42 evropských výborů, organizací, neziskových organizací, odborových organizací a mezinárodních hnutí solidarity z 19 evropských zemí a věnuje se boji palestinského lidu za svobodu, spravedlnost a rovnost.

Mezinárodní hnutí solidarity (International Solidarity Movement, ISM) bylo založeno v Palestině v roce 2001 skupinou palestinských a izraelských aktivistů s cílem podpořit a posílit nenásilný palestinský odpor proti izraelské okupaci. V České republice působí od roku 2007. Jejími členy jsou aktivisté a aktivistky, kteří navštívili Palestinu anebo se o tamní dění živě zajímají. Aktivity hnutí se zaměřují především na pořádání přednášek a promítání dokumentárních filmů, informační kampaně, petiční stánky anebo demonstrace na vyjádření solidarity s palestinským lidem. ISM ČR je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP).

Tisková zpráva online v angličtině:
http://www.eccpalestine.org/the-european-unions-legal-obligation-to-stop-trade-with-illegal-israeli-settlements-hits-the-mainstream/

Kontakt pro média:
Tom Moerenhout, tel.: + 41 767354348, email: tom.moerenhout@graduateinstitute.ch

Kontakt na organizace:
ECCP – email: eccp.brussels@gmail.com
ISM ČR – email: czech.ism@gmail.com

This entry was posted in Zprávy and tagged , , . Bookmark the permalink.