V Gaze došlo k podněcování ke genocidě, zní verdikt Russellova tribunálu přednesený na půdě Evropského parlamentu

25. září 2014 | Tisková zpráva Russellova tribunálu o Palestině

Mimořádné zasedání Russellova tribunálu o Palestině týkající se izraelské operace Ochranný štít, které se konalo 24. září v Bruselu, došlo na základě přednesených důkazů k závěru, že v Gaze byly spáchány válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, zločiny vraždy, vyhlazování a pronásledování a také došlo k podněcování ke genocidě.

russell tribunal session 24 sept

Porota shrnula: „Zdá se, že kumulativní důsledek kolektivního trestu uvaleného na Gazu způsobuje takové životní podmínky, které záměrně vedou k postupnému zničení Palestinců jako [etnické] skupiny v Gaze.“

Tribunál zdůrazňuje, že praktiky perzekucí mohou ve svém důsledku vést ke genocidě. Vzhledem k jasné eskalaci fyzického násilí a slovních útoků, ke kterým došlo v případě Gazy v létě 2014, tribunál zdůrazňuje povinnost všech smluvních stran Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948 „přijmout taková opatření v souvislosti s Chartou Organizace spojených národů, která považují za vhodná pro prevenci a potlačení páchání genocidy.“

Porota vyslechla důkazy očitých svědků izraelského útoku na Gazu v létě 2014, včetně novinářů Mohammeda Omera, Maxe Blumenthala, Davida Sheena, Martina Lejeunea, Erana Efratiho a Paula Masona, dále lékařů Madse Gilberta a Mohammeda Abou Araba, experta na zločin genocidy Paula Behrense, plukovníka Desmonda Traverse a Ivana Karakashiana, vedoucího advokacie lidskoprávní organizace Defence for Children International – Palestine.

Pokud jde o zločin podněcování ke genocidě, tribunál obdržel důkazy „dokládající vzrůst nenávistné rasistické rétoriky a podněcování“ vztahující se k průběhu léta roku 2014. „Z důkazů vyplývá, že k podněcování dochází napříč mnoha vrstvami izraelské společnosti, prostřednictvím sociálních médií i tradičních médií, ze strany fotbalových fanoušků, policistů, mediálních komentátorů, náboženských vůdců, zákonodárců a členů vlády.“
Tribunál obdržel důkazy také o těchto válečných zločinech:

  • úmyslné zabití,
  • rozsáhlé ničení majetku neodůvodněné vojenskou nutností,
  • úmyslné cílení útoků na civilní obyvatelstvo a civilní objekty,
  • nepřiměřené použití síly,
  • útoky na budovy sloužící k náboženským či vzdělávacím účelům,
  • zneužití Palestinců coby lidských štítů,
  • použití zbraní, nábojů, materiálů a technik vedení boje, které svým charakterem
  • způsobují nadměrná zranění nebo zbytečné utrpení a ve své podstatě jsou nevybíravé,
  • použití násilí za účelem šíření strachu mezi civilním obyvatelstvem.

Tribunál dále uvedl: „Je zřejmé, že v situacích, kdy jsou zločiny proti lidskosti páchány beztrestně a kdy se přímé a nepřímé podněcování ke genocidě projevuje napříč společností, je velmi představitelné, že jednotlivci či stát využijí podmínek ke spáchání zločinu genocidy.

„Máme skutečné obavy, že za atmosféry beztrestnosti a při neexistenci postihů závažných a opakovaných trestných činů zůstane poučení z Rwandy a dalších hromadných zvěrstev opět bez povšimnutí,“ podotýká tribunál.

Tribunál vyzývá Izrael, aby plnil své povinnosti vyplývající z mezinárodního práva a vyzývá palestinský stát, aby přistoupil bez dalšího prodlení k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu, plně spolupracoval s vyšetřovací komisí Rady pro lidská práva OSN a plně využil mechanismů mezinárodní spravedlnosti.

Tribunál dále připomíná všem státům, aby spolupracovaly na ukončení nelegální situace vyplývající z izraelské okupace, blokády a zločinů páchaných v pásmu Gazy. S ohledem na povinnost neposkytovat pomoc ani podporu musí všechny státy zvážit vhodná opatření k vyvinutí dostatečného tlaku na Izrael, včetně uvalení sankcí, přerušení diplomatických vztahů prostřednictvím mezinárodních organizací, a to buď kolektivně nebo v případě neexistence konsenzu, individuálním přerušením bilaterálních vztahů s Izraelem.

Tribunál vyzývá všechny státy, aby splnily svou povinnost a „přijaly taková opatření v souvislosti s Chartou Organizace spojených národů, která považují za vhodná pro prevenci a potlačení páchání genocidy.“

Výsledky tribunálu byly veřejně předneseny ve čtvrtek 25. září v Evropském parlamentu.

Podrobná zjištění a doporučení mimořádného zasedání Russellova tribunálu o Palestině jsou k dispozici zde, videozáznam svědeckých výpovědí lze zhlédnout zde. Další informace jsou dostupné na webových stránkách www.russelltribunalonpalestine.com.

Další informace:
Email: pressRTOP@gmail.com
www.russelltribunalonpalestine.com/en/
https://www.facebook.com/russelltribunal
Twitter: @RussellTribunal

Členové poroty | Svědci

Překlad a další informace viz česká pobočka Mezinárodního hnutí solidarity (ISM ČR).

Zdroj v angličtině zde.

 

Související:

This entry was posted in Zprávy and tagged . Bookmark the permalink.