Poziční dokument: Asociační dohoda mezi EU a Izraelem

10. listopadu 2014 | ECCP

Poziční dokument Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP)

Asociační dohoda mezi EU a Izraelem

 • No_association_factsheet_smallAsociační dohoda vstoupila v platnost v roce 2000 a je hlavní smlouvou týkající se vztahů mezi EU a Izraelem.
 • Asociační dohoda umožňuje především neomezený obchod mezi EU a Izraelem a dovoluje Izraeli účastnit se programů a projektů EU v daleko větším rozsahu, než je umožněno ostatním neevropským zemím. Izrael se podílí na široké řadě programů EU, včetně programu Horizont 2020 financujícího výzkumné projekty, dále pak navigačního satelitního systému Galileo a akademického výměnného programu Erasmus.
 • Dle informací izraelské vlády přispěl Izrael mezi lety 2007 až 2013 do rozpočtu sedmého rámcového výzkumného programu EU částkou 535 milionů eur, zatímco izraelské firmy a instituce získaly od EU finance ve výši 840 milionů eur. [1]
 • Článek 2 Asociační dohody stanoví podmíněnost dohody dodržováním lidských práv a demokratických principů: „Vztahy mezi stranami … se zakládají na dodržování lidských práv a demokratických principů, kterými se řídí jejich interní a mezinárodní politika a které představují základní prvek dohody.

Vytvoření atmosféry beztrestnosti

 • Další existence Asociační dohody mezi EU a Izraelem navzdory jasnému porušování článku 2 ze strany Izraele vysílá Izraeli jasný signál, že masakry Palestinců budou tolerovány a nijak významně neovlivní úzké vztahy mezi EU a Izraelem.
 • V roce 2010 pozastavila EU Asociační dohodu se Srí Lankou a v nedávné době přijala restriktivní opatření vůči Rusku a řadě dalších států, čímž tyto státy odsoudila za porušování lidských práv a mezinárodního práva. [2] Nepřijetí obdobných opatření vůči Izraeli představuje dvojí standard, který znamená podporu pokračujícímu porušování mezinárodního práva ze strany Izraele.

Přímá podpora izraelským zločinům

 • Díky účasti Izraele v programech EU jsou finanční prostředky či další formy podpory často poskytovány izraelským společnostem představujícím samotné jádro izraelského útlaku Palestinců.
 • Od roku 2007 se izraelské zbrojní firmy Elbit Systems a Israeli Aerospace Industries (IAI) účastnily výzkumných projektů financovaných EU, a to v hodnotě 244 milionů eur (313,6 milionů USD). [3] Některé projekty, kterých se tyto firmy zúčastnily, se přímo týkaly vývoje bezpilotních letadel (dronů). Elbit a IAI jsou dva hlavní poskytovatelé bezpilotních letadel, která používá izraelská armáda k páchání cílených útoků na palestinské civilisty. Je vysoce pravděpodobné, že při masakru v létě 2014 byla v Gaze použita technologie, kterou EU přímo pomohla vyvinout.
 • Izraelská policie, která má hlavní sídlo ve Východním Jeruzalémě a která je úzce propojena s udržováním izraelské okupace a porušováním lidských práv, se v posledních několika letech zúčastnila řady akcí koordinovaných Europolem, policejní agenturou EU. [4]

Spolupráce s izraelskými nelegálními osadami

 • EU se také dosud nedaří přijmout odpovídající opatření týkající se účasti evropských firem na podnikání izraelských osad, dále dosud nesplnila svou povinnost omezit obchod s nelegálními osadami. [5]
 • EU nedávno zakázala veškeré výrobky pocházející z Krymu, pokud není jejich součástí certifikát o původu vystavený ukrajinskými úřady. Skutečnost, že EU nepodniká podobné kroky vůči Izraeli, představuje dvojí standard, který se rovná podpoře izraelské beztrestnosti.

Ekonomické vztahy podporující okupaci

 • Asociační dohoda umožnila ohromný nárůst ekonomických vztahů mezi EU a Izraelem.
 • Izraelský export do EU dosáhl za rok 2013 výše 12,5 miliard eur, což představuje 33 procent veškerého izraelského exportu a činí z EU největší odbytiště pro izraelské zboží. [6]
 • EU a mnohé vlády jednotlivých států věnují značnou část svých prostředků na podporu růstu obchodu a ekonomické spolupráce s Izraelem.
 • Nedávná mise EU zaměřená na růst („mission for growth“) zahrnovala návštěvu firmy Ahava, která se zabývá kosmetikou a má sídlo v izraelské osadě na Západním břehu Jordánu, jakož i dceřiné společnosti izraelské zbrojní firmy Elbit Systems. [7]

Doporučení

 • EU by měla aplikovat restriktivní opatření vůči Izraeli, a to včetně pozastavení Asociační dohody, jako způsob vyvinutí tlaku na Izrael, aby začal dodržovat mezinárodní právo, a též na EU, aby ukončila svou podporu porušování mezinárodního práva ze strany Izraele.
 • Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu by měli zřetelně podpořit pozastavení Asociační dohody, a to včetně kladením otázek na téma, proč je dohoda stále platná.
 • Jako minimální krok by měla EU dostát svým právním povinnostem neposkytovat podporu izraelským nelegálním osadám, a to zákazem zboží, které pochází z nelegálních izraelských osad.

Odkazy

[1] http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ISERD_EN.pdf
[2] http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
[3] http://www.waronwant.org/resources/killer-drones
[4] http://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/eu-stepping-police-cooperation-israel
[5] http://www.alhaq.org/advocacy/targets/european-union/662-new-al-haq-report-feasting-on-the-occupation-highlights-eu-obligation-to-ban-settlement-produce
[6] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113402.pdf
[7] http://www.eccpalestine.org/european-companies-urged-to-abandon-eu-led-mission-for-growth-project/

Dokument v PDF ke stažení

Poziční dokument ECCP: Asociacni dohoda mezi EU a Izraelem (https://ism-czech.org/wp-content/uploads/2015/11/Co-je-Asociacni-dohoda-mezi-EU-a-Izraelem_20151117.pdf)

Související odkazy na webu ISM ČR

https://ism-czech.org/?s=asocia%C4%8Dn%C3%AD+dohoda

This entry was posted in Kampaně, Zprávy and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.