Česká vláda spolupracuje s režimem, který jeho vlastní představitelé označují za protofašistický

Prohlášení International Solidarity Movement ČR (ISM ČR, Mezinárodní hnutí solidarity), Ne naším jménem! – Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě a Přátel Palestiny

Praha 22. května 2016 — „Izrael je nakažen zárodky fašismu a ve světě už nezbyli žádní seriozní vůdci, kteří by věřili izraelské vládě,“ těmito slovy reagoval v sobotu bývalý izraelský premiér a ministr obrany Ehud Barak na rezignaci dosavadního ministra obrany Moše Jaalona, a navázal tak na nedávná slova izraelského generála Jaira Golana, který varoval před stíny nacistické politiky ve vlastní zemi.

Zasedání vlád ČR a Izraele v r. 2014Zdá se, že tato kritická slova nedolehla k uším českého ministerského předsedy Bohumila Sobotky, jenž tak v očích svého stranického kolegy ze Socialistické internacionály ani nemůže být seriozním vůdcem. (To, že organizace říkající si socialistická a internacionální strpí ve svých řadách stranu odpovědnou za masakr v Gaze při tzv. Litém olovu je věc druhá.)

V neděli 22. května 2016 vede premiér Sobotka již čtvrté česko-izraelské mezivládní konzultace, kterých se zúčastní za českou stranu ještě sedm ministrů a náměstek ministra zahraničí (ministr Zaorálek na těchto setkáních zatím nebyl přítomen), osmý do počtu, ministr obrany Stropnický musel cestu oželet, jelikož mu mezitím rezignoval jeho izraelský protějšek a neměl by tak s kým jednat. Nepředpokládejme však, že by se byť jen ohradil sejít s člověkem, který sice rezignoval na protest proti mimosoudní popravě postřeleného Palestince, který však prosadil segregační princip v dopravě na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Celá česko-izraelská pravidelná vládní sešlost je o to nepochopitelnější, že podobná setkání na stejné úrovni má Česko pouze se Slovenskem a s Polskem. Na úrovni EU nejsou přitom vládní konzultace s Izraelem nijak standardní – v minulosti se jich účastnila například Berlusconiho Itálie anebo Tuskovo Polsko. Proč se tedy česká vláda stále takto zarytě setkává s vládou státu, který je viněn z pokračujícího porušování mezinárodního práva, prohlubování okupace Palestiny, válečných zločinů, zločinů proti  lidskosti a podněcování ke genocidě?

Dlouhodobá neschopnost našich politických reprezentantů vypořádat se konkrétně v případě Izraele s požadavky mezinárodního práva bude otištěna již v doprovodném programu této několikahodinové nedělní návštěvy zástupců české vlády u izraelského kabinetu. Zatímco premiér Sobotka bude slavnostně zasazovat na Herzlově hoře v Jeruzalémě pamětní strom, jen o pár kilometrů dál čelí v okupovaném Východním Jeruzalémě a na Západním břehu Jordánu palestinští farmáři systematické destrukci svých staletých olivových hájů. Zatímco český premiér Sobotka bude zahrabávat kořeny jednoho stromu, kořeny stromů Židovského národního fondu, který v r. 1950 zakládal i nedaleký Jeruzalémský park, úmyslně zakrývají pozůstatky demolic původních palestinských obydlí. Český premiér, nejenže tedy ani není pro své stranické protějšky „seriozním vůdcem“, ale svou vypůjčenou lopatkou bude ať již vědomě či nikoliv pomáhat normalizovat zločiny, které se během Nakby na palestinském lidu odehrály.

Naproti tomu oceňujeme dosavadní zdrženlivý postoj ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka k podobným společným česko-izraelským zasedáním, stejně jako vydání varování jeho ministerstva firmám obchodujícím s nelegálními izraelskými osadami. Dá se očekávat, že ministerstvo přijme interpretační sdělení Evropské komise ohledně označování výrobků z nelegálních osad. Přijímáme s uspokojením, že oficiální stránky MZV v souladu s mezinárodním právem již neuvádí Jeruzalém za hlavní město Izraele, jak tomu bylo dříve. Dokud však Izrael nezačne dodržovat lidská a občanská práva, je třeba usilovat o pozastavení asociační dohody mezi EU a Izraelem, která je jejich dodržováním přímo podmíněna, zajistit nejen označování výrobků z nelegálních izraelských osad, ale po vzoru okupovaného Krymu vydat úplný zákaz jeho samostatného dovozu na evropské trhy a místo posilování zbrojní spolupráce zavést vůči Izraeli jako okupační moci zbrojní sankce.

V tomto směru považujeme za obzvláště nebezpečné spojení státní moci s lobbingem soukromých společností v otázkách tzv. bezpečnostní spolupráce, a to hlavně v zemích podobných Izraeli, kde je civilní sektor provázán s vojenským a kde kdejaký výzkum a spolupráce slouží k posílení mocenské kontroly na okupovaných územích. Považujeme za nepřípustné, aby vláda prostředkovala obchodní výměnu soukromým subjektům, jako např. izraelské společnosti CyberGym, kterou v Česku obchodně zastupoval bývalý velvyslanec ČR v Izraeli Tomáš Pojar, a aby veřejnoprávní televize zajišťovala tomuto podniku prostřednictvím svého stálého zpravodaje reklamní zpravodajství. Jsme zásadně proti posilování vzájemných vztahů a obchodní výměny s Izraelem a to do té doby, dokud tento nezačne dodržovat mezinárodní právo, kterým je vázán.

Za skupiny zabývající se problémem okupované Palestiny a právy Palestinců

Zdeněk Jehlička, Ne naším jménem! – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě
Petra Šťastná, International Solidarity Movement ČR
Jana Ridvanová, Přátelé Palestiny

Prohlášení online:

https://ism-czech.org/2016/05/22/ceska-vlada-spolupracuje-s-rezimem-ktery-jeho-vlastni-predstavitele-oznacuji-za-protofasisticky/

Související:

Kontakt pro média:
E: nenasimjmenem@gmail.com, web: ism-czech.org

This entry was posted in Kampaně, Zprávy and tagged , . Bookmark the permalink.