Izraelští občané české vládě: Mezivládní spoluprací s Izraelem podporujete porušování mezinárodního práva a válečné zločiny

English here – Zveřejňujeme otevřený dopis českému premiérovi Sobotkovi a české vládě od izraelských občanů, který byl členům vlády účastnícím se mezivládní konzultace odeslán 22. května 2016, tedy v den jejího konání v Izraeli: „Od izraelských občanů – Čtvrté setkání české a izraelské vlády podporuje porušování mezinárodního práva a válečné zločiny“. Původní anglická verze zde.

boycottfromwithin22. května 2016 | Boycott from Within

Jsme izraelští občané, kteří aktivně vystupují proti politice rasismu, okupace a apartheidu praktikované naší vládou.

V neděli 22. května 2016 se mají v Jeruzalémě setkat ministři české vlády v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou, a to v rámci mezivládních konzultací s izraelskou vládou. Jedná se o čtvrté takové jednání, které „stvrzuje tradiční partnerství mezi oběma zeměmi.“

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že tato spolupráce legitimizuje izraelské porušování mezinárodního práva a jeho praktiky válečných zločinů. Podrobný pohled na události, ke kterým dochází přímo v Jeruzalémě, tedy doslova pod nosy účastníků jednání, skýtá šokující skutečnosti o těchto nelegálních praktikách. Například:

  • Stát Izrael provádí v Jeruzalémě jasně rasistickou politiku, která zahrnuje etnické čistky palestinských obyvatel města a zamítání jejich práva na trvalý pobyt (http://www.btselem.org/jerusalem/revocation_of_residency). Izrael, včetně jeruzalémského magistrátu, uplatňuje rasistické praktiky při územním plánování a rozvoji města (http://www.acri.org.il/en/2013/10/01/jerusalem-2000-petition/), diskriminuje v přístupu k infrastruktuře a službám anebo provádí razie a noční zatýkání obyvatel, včetně četných zatýkání dětí.
  • Stát Izrael vybudoval vysokou betonovou bariéru/zeď, která doslova protíná čtvrti Východního Jeruzaléma, čímž od sebe odděluje rodiny, separuje děti od jejich škol anebo nemocným zabraňuje v získání adekvátní lékařské péče.
  • Izraelská policie pravidelně unáší děti uprostřed noci (dokonce ve věku 9 let), zatýká je a hrubě s nimi zachází (http://www.dci-palestine.org/arrest_and_abuse_by_israeli_police_part_of_life_for_children_in_silwan).
  • Jeruzalémský magistrát a izraelská vláda neustále demolují domy v okupovaném Východním Jeruzalémě a v oblasti C na okupovaném Západním břehu Jordánu (http://972mag.com/idf-admits-discriminating-against-palestinians-home-demolitions/118434/). Tyto domy jsou postaveny palestinskými rodinami na jejich vlastních pozemcích, úřady jim ale ve většině případů nevydají povolení ke stavbě, z čehož vyplývá, že prakticky veškerá palestinská výstavba je nezákonná a je určena k demolici.

K výše uvedeným porušováním lidských práv dochází v okupovaném a „sjednoceném“ Jeruzalémě prakticky denně, jsou však pouze jednou z mnoha forem apartheidu praktikovaného Izraelem vůči palestinskému lidu na okupovaných palestinských územích, na území Izraele a ve vynuceném exilu v důsledku Nakby – etnického čištění Palestiny v roce 1948. Uveďme některé příklady: Pásmo Gazy se nachází pod brutální blokádou, při které dochází mj. k násilí vůči rybářům a farmářům (http://www.qna.org.qa/en-us/News/16052111160017/Israeli-Forces-Target-Farmers-and-Fishermen-in-Gaza); v centru města Hebron se z místních Palestinců stali doslova vězni ve své vlastní komunitě, kteří jsou vystavováni neutuchajícímu násilí ze strany izraelských osadníků a vojáků (http://palsolidarity.org/2016/05/open-the-zone-information-on-cmz-and-hebron-2/); v Jordánském údolí dochází k etnickým čistkám beduínských komunit tím, že jim jsou demolovány přístřešky a hospodářská stavení. V celé oblasti C na okupovaném Západním břehu Jordánu provádí Izrael řadu demolic domů a staveb, z nichž některé byly postaveny za finanční podpory české vlády (prostřednictvím projektů EU), s cílem tuto oblast nelegálně anektovat (http://972mag.com/israel-demolishes-313-palestinian-structures-in-six-weeks/117307/).

Podle informací české vlády se tato společná vládní zasedání konají pouze se Slovenskem a Polskem. Tato skutečnost nás znepokojuje: Izrael není sousedem České republiky. Navíc je Izrael apartheidním státem. Musíme se proto ptát: Proč česká vláda uděluje izraelské vládě zvláštní privilegia?

Vyzýváme českou vládu, aby ukončila svou spoluvinu na izraelské politice a vyvarovala se pořádání společných zasedání s izraelskou vládou.

Jednání Izraele navíc jasně porušuje lidská práva ukotvená v principech a dohodách s Evropskou unií, včetně Asociační dohody mezi Izraelem a EU. Česká vláda, stejně jako další členské státy EU, musí učinit okamžité kroky vedoucí k pozastavení této dohody, dokud Izrael nezačne dodržovat lidská práva, jak je podmíněno v článku 2 dohody.

Vzhledem k tomu, že česká vláda má značnou spoluvinu na izraelské okupaci a apartheidu, vyzýváme rovněž všechny české občany svědomí, aby se přidali ke kampani BDS (kampaň bojkotu, stažení investic a uvalení sankcí) a učinili Izrael zodpovědným za své činy. Dále vyzýváme české občany k tomu, aby se postavili jakékoli české vládě, pokud bude morálně a politicky spoluvina na porušování lidských práv a mezinárodního práva izraelskou vládou.

S pozdravem
Boycott! Supporting the Palestinian BDS Call from within (Israeli citizens for BDS)
Bojkot! Podpora palestinské výzvy BDS zevnitř (izraelští občané za BDS)
http://boycottisrael.info

 

Související:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.