Izraelští občané proti propagandistickému festivalu Dny Jeruzaléma v Praze

24. května 2016 | Boycott from Within

boycottfromwithinEnglish here Jsme izraelští občané, včetně obyvatel Jeruzaléma, kteří aktivně vystupují proti okupaci, kolonialismu a systému apartheidu uplatňovanému naší vládou. Podporou lidských práv a míru se v rámci izraelské společnosti zabýváme již řadu let.

Tento rok si připomínáme 49. výročí od začátku brutální izraelské okupace pásma Gazy a Západního břehu Jordánu, včetně Východního Jeruzaléma. Zároveň si tento měsíc připomínáme 68. výročí od začátku Nakby, etnického čištění palestinského lidu Izraelem, které stále pokračuje, jak o tom svědčí současné izraelské kroky vedoucí k vysídlení Palestinců žijících v okupovaném Východním Jeruzalému.

Jsme zděšeni rozhodnutím hostit oficiální izraelskou propagandistickou akci zvanou „Dny Jeruzaléma“ v Praze. Kdyby festival nesl odpovídající název „Dny apartheidu v Praze“, bylo by to zcela pochopitelné. Tento festival slouží jako propaganda oslavující takzvané „sjednocené město Jeruzalém“ [1], které je však ve skutečnosti jedním z nejrozdělenějších a nejrasističtějších měst současnosti na světě.

Prostřednictvím jeruzalémské radnice odmítá stát Izrael uznat Východní Jeruzalém za okupované palestinské území, přestože Mezinárodní soudní dvůr tuto skutečnost potvrdil [2]. Izrael a jeruzalémský magistrát prosazují očividně rasistickou politiku, do které spadají etnické čistky palestinských obyvatel města a bránění jim v právu na trvalý pobyt [3]. Izrael, včetně jeruzalémské radnice, uplatňuje rasistické praktiky při územním plánování, diskriminuje v přístupu k infrastruktuře a službám, provádí razie a noční zatýkání obyvatel, včetně častého zatýkání dětí.

Stát Izrael vybudoval vysokou betonovou bariéru/zeď, která doslova protíná čtvrti Východního Jeruzaléma, čímž od sebe odděluje rodiny, separuje děti od jejich škol anebo nemocným zabraňuje v získání adekvátní lékařské péče.

Ti z nás, kdo žijí v Jeruzalémě, jsou svědky státem organizovaného násilí a diskriminace, které se vůči palestinskému obyvatelstvu staly již běžnou praxí, například:

  • U příležitosti tzv. Dne Jeruzaléma jsou tisíce Izraelců doprovázeny izraelskou policií, když pochodují v okupovaném Východním Jeruzalémě a skandují „smrt Arabům“, zatímco místní Palestinci jsou nuceni se v průběhu pochodu skrývat ve svých domovech [4] [5]. Letos navýšila jeruzalémská radnice na tuto provokativní akci svůj rozpočet trojnásobně [6].
  • Desetitisícům Palestinců v okupovaném Východním Jeruzalémě je odepřen přístup k vodě [7].
  • Izraelská policie pravidelně unáší děti uprostřed noci (dokonce ve věku 9 let), zatýká je a hrubě s nimi zachází [8].
  • Tyto děti uvězněné Izraelem mohou být vystaveny špatnému zacházení, ke kterému často dochází v nechvalně proslulém detenčním centru v oblasti Jeruzaléma [9].
  • Jeruzalémská radnice a izraelská vláda neustále demolují domy v okupovaném Východním Jeruzalémě [10]. Tyto domy jsou postaveny palestinskými rodinami na jejich vlastních pozemcích, úřady jim však ve většině případů nevydají povolení ke stavbě, z čehož vyplývá, že prakticky veškerá palestinská výstavba je nezákonná a určena k demolici. Bylo prokázáno, že tyto praktiky slouží k vypuzení co největšího počtu Palestinců z města do zbylých částí na Západním břehu Jordánu [11].

K výše uvedeným porušováním lidských práv dochází v okupovaném a „sjednoceném“ Jeruzalémě prakticky denně, jsou však pouze jedním prvkem z mnoha forem apartheidu praktikovaných Izraelem proti palestinskému lidu na okupovaných palestinských územích, na území Izraele a ve vynuceném exilu v důsledku Nakby.

Za účelem boje proti těmto zločinným praktikám a do očí bijícímu porušování lidských práv naléhavě žádáme české partnery festivalu – především Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR a Městskou část Praha 7, aby okamžitě zastavili svou spoluvinu na těchto zločinech a připojili se ke globální kampani za rovnost, svobodu a spravedlnost pro palestinský lid.

Taktéž vyzýváme všechny české občany svědomí, aby se připojili ke kampani BDS (kampaň bojkotů, stažení investic a uvalení sankcí) a učinili Izrael odpovědným za své činy. Konkrétně vás vyzýváme, abyste se postavili jakékoli české vládě, pokud bude morálně a politicky spoluvina na porušování lidských práv a mezinárodního práva izraelskou vládou.

Na závěr bychom rádi vyjádřili svůj vděk českým aktivistům, kteří vyzývají k bojkotu propagandistické akce „Dny Jeruzaléma v Praze“. Doufáme, že náš dopis trochu osvětlí skutečnou povahu tohoto festivalu. Chtěli bychom zdůraznit, že izraelští umělci jsou vítáni, aby předvedli své umění, ale neměli by být vítáni, aby působili jako velvyslanci apartheidu spolupracující s izraelskou vládou a jeruzalémskou radnicí.

S pozdravem

Ronnie Barkan
Shir Hever
Ofer Neiman
Herzl Schubert
Yonatan Shapira
Tali Shapiro

jménem izraelských občanů sdružených v organizaci
Bojkot! Podpora palestinské výzvy ke kampaním BDS zevnitř (známé jako Bojkot zevnitř)
www.boycottisrael.info

[1] https://www.jerusalem.muni.il/en/Pages/default.aspx
[2] http://www.icj-cij.org/docket/uploads/131/1677.pdf
[3] http://pcc-jer.org/arabic/Publication/jerusalem_master_plan/JerusalemMasterPlan%20_%20study%20_final.pdf
[4] https://www.youtube.com/watch?v=sGrOZb3WpBU
[5] https://youtu.be/7ZykH7ktk34
[6] http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.720161
[7] http://972mag.com/photos-13-days-without-water-in-east-jerusalem/88497/
[8] https://www.btselem.org/download/201012_caution_children_ahead_eng.pdf
[9] http://www.abc.net.au/4corners/stories/2014/02/10/3939266.htm
[10] http://www.aljazeera.com/news/2016/05/israel-forces-palestinians-jerusalem-160504063755669.html
[11] http://icahd.org/get-the-facts/

Pozn. ISM ČR:

Dopis izraelští občané odeslali v úterý 24. května 2016 partnerům festivalu Dny Jeruzaléma, konkrétně Magistrátu hlavního města Prahy (primátorce Adrianě Krnáčové), Ministerstvu kultury ČR (ministru kultury Danielu Hermanovi), Státnímu fondu kultury ČR a Městské části Praha 7 (starostovi Janu Čižinskému).

Dále již tradičnímu partnerovi Dnů Jeruzaléma podniku mamacoffee, známému mj. tím, že jeho majitel Daniel Kolský podporuje fair trade a rovná práva v Africe (ovšem vůči právům Palestinců používá zjevně dvojí metr); taktéž tradičnímu partnerovi Studiu Alta, který disponuje tanečními a kulturními prostory mj. díky finanční podpoře ministerstva kultury či pražského magistrátu; a dále firmě Terra Vinifera, kterou vlastní poslanec za ČSSD Robin Böhnisch, který je pyšný na to, že jím dovážené víno pochází z nelegálních izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu a Golanských výšinách. Otevřený dopis obdrželi i další partneři festivalu Dny Jeruzaléma.

This entry was posted in Kampaně and tagged , . Bookmark the permalink.