Provolání palestinských křesťanů: Jeruzalém, město smíření, se stal městem diskriminace a vyloučení (Palestinský Kairos)

kairos_palestineV prosinci 2009 vydali palestinští křesťané dokument „Palestinský Kairos – Okamžik pravdy – Poselství víry, naděje a lásky ze srdce palestinského utrpení“. Tento historický dokument odsuzuje izraelskou vojenskou okupaci jako hřích proti Bohu a lidskosti a zdůrazňuje, že jakákoli teologie, která by legitimizovala okupaci je vzdálena křesťanskému učení lásky a solidarity s utlačovanými.

V souvislosti s kontroverzním festivalem Dny Jeruzaléma, konaným v květnu 2016 v Praze, vybíráme ukázky z palestinského kairosu týkající se Jeruzaléma:

1.1.5 Náboženská svoboda [Palestinců] je přísně omezena; pod záminkou zachování bezpečnosti je znemožněn přístup ke svatým místům. Jeruzalém a jeho svatá místa jsou pro mnoho křesťanů a muslimů ze Západního břehu a pásma Gazy zapovězené. Dokonce i obyvatelé Jeruzaléma jsou v průběhu náboženských svátků v mnohém omezeni. Některým z našich arabských duchovních je pravidelně bráněno ve vstupu do Jeruzaléma.

1.1.8 Jeruzalém je srdcem naší reality. Je zároveň symbolem míru i znamením konfliktu. Zatímco dělící zeď rozděluje palestinská sousedství, v Jeruzalémě ubývá místních palestinských obyvatel, křesťanů i muslimů. Jsou jim zabavovány průkazy, čímž přicházejí o právo pobývat v Jeruzalémě. Jejich domy jsou pak zbořeny nebo vyvlastněny. Jeruzalém, město smíření, se stal městem diskriminace a vyloučení, spíše zdrojem bojů než míru.

9.5 V základu naší vize a celého našeho života leží Jeruzalém. Je to město, kterému Bůh dal zvláštní význam v historii lidstva. Je to město, ke kterému všichni lidé směřují – a kde podle vidění proroka Izajáše naleznou přátelství a lásku v přítomnosti jednoho jedinečného Boha: „I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. (…) On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji“ (Iz 2,2–4). Dnes je toto město obýváno dvěma národy tří náboženství; jakékoliv politické řešení musí být založeno na této prorocké vizi a mezinárodních rezolucích o celistvosti Jeruzaléma. O této otázce by se mělo vyjednávat v prvé řadě, protože uznání svatosti a zvěsti Jeruzaléma bude zdrojem inspirace pro hledání řešení celého problému, který je ponejvíce problémem vzájemné důvěry a schopnosti vystavět novou zemi v zemi Boží.

Pozadí:

Slovo kairos je řeckého původu a znamená „pravý moment“ pro příchod Boha. Hnutí Kairos se zrodilo v roce 1985 v Jižní Africe jako hnutí křesťanů proti apartheidu a za sociální spravedlnost. V Palestině bylo založeno v roce 2009 a jeho hlavním cílem je ukončení izraelské okupace, kterou trpí palestinské obyvatelstvo jako celek, ať již jeho křesťanská či muslimská část.

Signatáři palestinského Kairosu:

Jeho Blaženost Patriarcha Michel Sabbah, Jeho Eminence Arcibiskup Atallah Hanna, Rev. Dr. Jamal Khader, Rev. Dr. Rafiq Khoury, Rev. Dr. Mitri Raheb, Rev. Dr. Naim Ateek, Rev. Dr. Yohana Katanacho, Rev. Fadi Diab, r. Jiries Khoury, paní Cedar Duaybis, paní Nora Kort, paní Lucy Thaljieh, pan Nidal Abu Zuluf, pan Yusef Daher, pan Rifat Qassis

Podrobnosti: https://ism-czech.org/2013/01/06/palestinsky-kairos-okamzik-pravdy-poselstvi-viry-nadeje-a-lasky-ze-srdce-palestinskeho-utrpeni/

Původní zdroj: http://www.kairospalestine.ps/

This entry was posted in Kampaně and tagged , , , , . Bookmark the permalink.