Otevřený dopis premiéru Sobotkovi ve věci nedávné vládní návštěvy Izraele

Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Praha, 27. listopadu 2014

Věc: Otevřený dopis premiéru Sobotkovi ve věci nedávné vládní návštěvy Izraele

Vážený pane premiére,

se znepokojením jsme sledovali Vaší cestu a cestu některých ministrů vlády ČR do Izraele na společné pracovní zasedání s izraelskou vládou. Již v průběhu letošního izraelského útoku na pásmo Gazy, kdy Izrael čelil mezinárodní kritice za zabíjení palestinských civilistů, jsme považovali chystané společné zasedání obou vlád za nevhodné a za faktickou legitimizaci nepřípustného jednání Izraele a v tom smyslu jsme se snažili českou vládu od společné schůze s vládou Izraele odradit. Své znepokojení nad chystanou společnou schůzí obou vlád jsme osobně vyjádřili dne 8. srpna též na setkání s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem. Připomínáme, že takto nastavená společná jednání vlád obou zemí jsou výjimečná i pro obě zúčastněné strany. I když u současné vládní koalice sledujeme jistý posun v přístupu k otázce okupované Palestiny oproti minulým pravicovým vládám, které společné zasedání vlád ČR a Izraele iniciovaly, nevidíme nejmenší důvod, proč v těchto neobvyklých setkáních i nadále pokračovat.

Je zřejmé, že ve vztahu k okupované Palestině nepřinesla schůze dle očekávání žádný viditelný posun. Oceňujeme sice snahu české vlády konečně alespoň zmínit právo Palestinců na státnost, zároveň však musíme konstatovat, že trváním na tzv. oboustranném přijetí, se z úsilí stává jen přímluva, která v důsledku nechává konečné rozhodnutí na okupační moci. Připomínáme, že Izrael opakovaně porušuje mezinárodní dohody, ke kterým se sám zavázal a které ho úkolují ke stažení z okupovaných území jako podmínky k vytvoření samostatného státu Palestina, zejména rezoluci RB OSN č. 242 z r. 1967. Izrael naopak soustavnou podporou nelegálních osad prohlubuje okupaci, přičemž samotná vládní strana Likud, s jejímiž představiteli členové české vlády jednali, má ve svém programu anexi podstatné části Západního břehu Jordánu. Ptáme se proto, na jakých základech a na jakém území má samostatný stát Palestina vůbec vzniknout a jak věrohodné je ze strany Izraele jednání s palestinskou protistranou.

V otázce navrhovaného zákona definujícího Izrael jako „stát židovský“, který flagrantně popírá občanská a lidská práva nežidovské části izraelské společnosti připomínáme, že již nyní existuje k jejich diskriminaci v rámci izraelské jurisdikce několik desítek zákonných norem. Návrh zákona definující Izrael na základě etnické příslušnosti je v naprostém rozporu s tím, o co Izrael dlouhodobě usiluje a o čemž se snaží světovou veřejnost přesvědčit, totiž být konečně demokratickým státem postaveným na principech občanské rovnosti. Chce-li být český ministerský předseda dobrým přítelem Izraele, nestačí tento návrh jen podrobit kritice a následně jej v případě schválení respektovat. Izrael svým dlouhodobým počínáním dokazuje, že bez soustavného tlaku zvenčí, tlaku od svých skutečných přátel, kteří jej nejen respektují, ale dovedou jej i konfrontovat s obecně lidskými principy, ke kterým se hlásí, není schopen vlastní sebereflexe. Vedle dlouhodobě okupovaných Palestinců tak Izrael do budoucna ohrožuje i ty, které svou nesmiřitelnou politickou slepotou chce tolik chránit. Ministr kultury Daniel Herman správně poukázal na paměť holocaustu, která nesmí být zapomenuta. Poučení z holocaustu však není v ochraně jedněch na úkor druhých, v diskriminaci a v nerovnosti. Sdílíme přesvědčení mnoha přeživších holocaustu, že udržení jeho paměti nás zavazuje nedopustit pod žádnou záminkou dehumanizaci kohokoliv, jeho útlak a podmanění.

Vážený pane premiére,

obracíme se proto na Vás, abyste zveřejnil plné znění smluv dojednaných při Vaši nedávné návštěvě Izraele. Znepokojují nás zejména ty z nich, které rozšiřují spolupráci v oblasti bezpečnosti, vědy a výzkumu. Společně s kritiky prohlubující se militarizace izraelské společnosti máme za to, a praxe tomu nasvědčuje, že nejde přísně oddělit výzkum civilní od výzkumu vojenského a zamezit tak, aby v případě Izraele výsledky civilního výzkumu nebyly aplikovány při prohlubování nelegální okupace palestinských území. Protože ani my se nechceme podílet na jejím pokračování. Vyzýváme Vás zároveň k podpoře ukončení zbrojního obchodu mezi členskými státy EU a Izraelem. Tyto obchodní vztahy, které ignorují skutečnou situaci v Izraeli a v Palestině, společně s dodávkami zbraní z USA, umožňují Izraeli pokračovat v páchání válečných zločinů. Je povinností České republiky jako demokratického státu a člena Organizace spojených národů, aby se na tomto konání nepodílela – a to ani formou armádní či policejní spolupráce s izraelskými ozbrojenými složkami – a využila veškerých nástrojů k jeho ukončení.

Jelikož považujeme nelegální rozšiřování izraelských osad za hlavní překážku v uklidnění situace na okupovaných palestinských územích, a tak i k dosažení míru v oblasti, vyzýváme Vás, abyste se jasně vyjádřil proti obchodování českých firem s izraelskými firmami se sídlem či obchodní účastí v těchto osadách, stejně jako ve věci rozvoje vědy a výzkumu. Žádáme zároveň, aby vládní činitelé v rámci svých kompetencí vydali v tomto směru patřičná doporučení a nařízení.

V neposlední řadě Vás vyzýváme, abyste vzhledem k vážným porušením mezinárodního práva a válečným zločinům ze strany Izraele učinil nezbytné kroky k pozastavení Asociační dohody mezi EU a Izraelem, a to na základě článků 2 a 79 dohody odkazujících na podmíněnost dodržování lidských práv, jakož i v souladu se stanovenými politikami EU ohledně dodržování mezinárodního práva. Nebude-li asociační dohoda pozastavena, dá to Izraeli jasný signál, že neponese zodpovědnost za pokračující porušování lidských práv a mezinárodního práva.

Tímto Vás žádáme, abyste nás laskavě informoval o krocích, které v tomto ohledu hodláte podniknout.

S úctou a očekáváním brzké odpovědi

Zdeněk Jehlička, iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě
Petra Šťastná, Mezinárodní hnutí solidarity (ISM ČR)
Jana Ridvanová, sdružení Přátelé Palestiny

This entry was posted in Petice and tagged , , , . Bookmark the permalink.