Tisková zpráva: Iniciativy zaslaly MZV odpověď ve věci společného zasedání vlád Izraele a České republiky. Požadují, aby Česká republika stála na straně mezinárodního práva

Tisková zpráva iniciativy Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě a International Solidarity Movement ČR (ISM ČR, Mezinárodní hnutí solidarity)

Praha, 9. března 2015 – Občanské iniciativy zabývající se problémem okupované Palestiny zaslaly Ministerstvu zahraničních věcí a premiéru Sobotkovi odpověď ve věci společného zasedání vlád Izraele a České republiky. Dopis je reakcí na odpověď MZV na otevřenou výzvu zaslanou iniciativami premiéru Sobotkovi po jednání v Izraeli v listopadu 2014.

Zástupci iniciativ Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě a ISM ČR požadují, aby Česká republika stála na straně mezinárodního práva a upustila od společných zasedání vlád Izraele a ČR, která považují za faktickou legitimizaci nepřípustného jednání Izraele a ke kterým dochází navíc v době, kdy Izrael čelí mezinárodní kritice za zabíjení palestinských civilistů a pokračující výstavbu nelegálních osad. Další společné zasedání vlád ČR a Izraele se chystá na období let 2015/2016 a má se konat v Praze.

Je jen těžko představitelné, že ve stejné době, kdy došlo k anexi Krymu, by bylo domlouváno společné zasedání vlád ČR a Ruské federace, a to aniž by byla tato anexe byť jen symbolicky zmíněna,“ píší iniciativy v dopise, ve kterém se kromě jiného pozastavují nad uspořádáním společného zasedání vlád Izraele a ČR pár měsíců po ničivém bombardování obyvatelstva Pásma Gazy. Společná jednání vlád zemí EU a Izraele nejsou standardním formátem, kterého by bylo nutné se držet, zmiňují iniciativy.

Autoři dopisu dále uvádí, že ve vztahu k Izraeli přetrvává v české zahraniční politice „neblahé dědictví jeho nekritické podpory,“ které není v souladu s proměňující se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU. „Myslíme si naopak, že právě svou historickou pamětí a politickou vahou menší středoevropské země by měla být ČR v otázce okupované Palestiny citlivější: na místo důrazu na nadstandardní vztahy s okupační mocí by spíše měla otevírat prostor pro možné dlouhodobé řešení tzv. blízkovýchodního konfliktu, a to na základě demokratického uspořádání postaveného na občanské rovnosti a dodržování mezinárodního práva,“ navrhují iniciativy.

Iniciativy taktéž zmiňují kampaň na pozastavení Asociační dohody mezi EU a Izraelem, která podle nich představuje legální tlak na Izrael, aby dodržoval své závazky; dohoda samotná je navíc podmíněna dodržováním lidských práv. K jejímu pozastavení nedávno vyzvalo téměř sto europoslanců a více než 300 lidskoprávních skupin, odborů a neziskových organizací z celé Evropy, včetně České republiky.

Plné znění odpovědi iniciativ MZV a premiéru Sobotkovi zde. Původní otevřený dopis iniciativ premiéru Sobotkovi z listopadu 2014 zde, reakce na něj ze strany MZV zde (PDF).

This entry was posted in Kampaně, Zprávy and tagged , , . Bookmark the permalink.