MZV: Informace pro občany a podnikatelské subjekty z členských států EU o rizicích spojených s finančními a hospodářskými aktivitami v izraelských osadách

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zveřejnilo na svém webu v srpnu 2014 “Informace pro občany a podnikatelské subjekty z členských států EU – Stát Izrael” týkající se rizik spojených s podnikáním v nelegálních izraelských osadách. Česká republika se tímto přidala k téměř 20 zemím EU, které vydaly obdobné varování firmám ohledně obchodování s nelegálními osadami: Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Irsko, Finsko, Dánsko, Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Slovinsko, Řecko, Malta, Chorvatsko, Polsko, Slovensko a nyní i ČR.

6. srpna 2014 | Ministerstvo zahraničních věcí ČR

mzv_ekonomicka_diplomacie„Evropská unie a její členské státy považují izraelské osady za protiprávní podle mezinárodního práva, představující překážku pro mír a ohrožující dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Evropská unie a její členské státy nepřistoupí na uznání změn podoby hranic před rokem 1967, včetně těch, které se týkají Jeruzaléma, pokud se na nich nedohodnou obě strany. Západní břeh, včetně východního Jeruzaléma, pásmo Gazy a Golanské výšiny jsou územími okupovanými Izraelem od roku 1967.

Evropská unie a její členské státy v důsledku výše uvedených skutečností upozorňují své občany a podnikatelské subjekty na rizika spojená s hospodářskými a finančními aktivitami v izraelských osadách. Finanční transakce, investice, nákupy, dodávky, jakož i další hospodářské aktivity (včetně služeb, jako je turistický ruch) v izraelských osadách či finanční prospěch z těchto aktivit představují ekonomické riziko, které vyplývá podle mezinárodního práva ze skutečnosti, že tyto osady jsou vystavěny na okupovaném území a nejsou tak uznávány jako legitimní součást izraelského území. To může vést ke sporům o vlastnictví půdy, vody, nerostných či jiných přírodních zdrojů, které by mohly být předmětem prodeje či investic.

Možná porušení mezinárodního humanitárního práva a lidských práv by se rovněž měla brát v úvahu.

Potenciální kupci a investoři by si měli být vědomi skutečnosti, že budoucí mírová dohoda mezi Izraelem a Palestinci či mezi Izraelem a Sýrií by mohla mít dopady na ekonomické aktivity, které v těchto osadách vyvíjejí. V případě jakýchkoli sporů by mohlo být pro členské státy velmi obtížné zajistit národní ochranu zájmů jednotlivých podnikatelských subjektů.

Občané Evropské unie a podnikatelské subjekty by neměli opomenout případné dopady na jejich pověst spojené s jejich ekonomickými a finančními aktivitami v osadách.

Občané a podnikatelé z Evropské unie zvažující jakékoli zapojení do hospodářských a finančních aktivit v osadách by měli před takovým rozhodnutím vyhledat kvalifikovanou právní radu.“

Bližší informace k relevantním směrnicím a problémům podle OECD a OSN lze obdržet na následujících webových stránkách:

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Zdroj: http://www.mzv.cz/ekonomika/cz/servis_exporterum/galerie_a_dokumenty/informace_pro_obcany_a_podnikatelske.html

PDF: http://www.mzv.cz/file/1215157/ESVA_Informace_pro_obcany_a_podnikatelske_subjekty_c._82_13.pdf

This entry was posted in Kampaně, Zprávy and tagged , , , . Bookmark the permalink.