Žádejte představitele ČR o spravedlnost pro Palestinu

Přidejte se svým podpisem k výzvě z Palestiny “Je čas na spravedlnost – Výzva z Palestiny evropským občanům“. Podepište dopis zde a zde.

Vyzvěte českého premiéra, ministra zahraničních věcí a poslance Evropského parlamentu, aby pozastavili asociační dohodu mezi EU a Izraelem a ACAA, postavili se na stranu lidských práv a ukončili okupaci.

large-smaller

Téměř dvacet palestinských organizací a hnutí zdola vyzývá občany a občanky Evropské unie, aby žádali své zástupce o pozastavení obchodních dohod mezi Izraelem a EU, dokud Izrael nezačne dodržovat mezinárodní právo. Výzvu podpořilo několik desítek skupin, hnutí a organizací z Evropy, včetně ISM Česká republika, Sdružení Přátelé Palestiny a Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě.

Plný text výzvy z Palestiny a vzorový dopis představitelům ČR

Zástupci několika evropských vlád vyjádřili hluboké znepokojení nad plány Izraele vybudovat dalších 3000 obytných jednotek na Západním břehu Jordánu. Šéfka unijní diplomacie Catherine Ashton znovu zdůraznila, že „jakákoli taková výstavba je podle mezinárodního práva ilegální a představuje překážku na cestě k míru“.

I když jsou tyto projevy znepokojení ohledně izraelských válečných zločinů vítány, v praxi Evropa poskytuje přímou a konkrétní podporu izraelské vojenské okupaci a politice apartheidu, nelegální výstavbě osad na Západním břehu Jordánu, pokračující blokádě a útokům na Pásmo Gazy, pokračujícím demolicím palestinských domů, ilegální anexi okupovaného Východního Jeruzaléma, svévolným zatýkáním a mučením dětí a dospělých, zásadnímu omezování svobody pohybu a přístupu k infrastruktuře a zdrojům a dalším ilegálním vojenským operacím.

Tato podpora nabývá podoby skrze výhodné preferenční podmínky v rámci Obchodní a asociační dohody. Asociační dohoda mimo jiné stanovuje, že „vztahy mezi stranami, jakož i samotná ustanovení smlouvy jsou založena na respektu k lidským právům a demokratickým principům“ a toto „představuje významný prvek smlouvy“.

EU doposud ignoruje svou povinnost tuto dohodu pozastavit, navzdory pokračujícímu porušování lidských práv ze strany Izraele. Je nejvyšší čas ukončit spoluvinu EU na izraelských válečných zločinech.

Oslovte českého premiéra, ministra zahraničí a zástupce v Evropském parlamentu a sdělte jim, že nadešel čas konat: Je třeba pozastavit obchodní smlouvy mezi Izraelem a EU, jakož i ukončit obchodování s firmami působícími v nelegálních osadách na Západním břehu Jordánu, a to do té doby, než bude Izrael plně respektovat své závazky vůči mezinárodnímu právu, tj. ukončí okupaci a kolonizaci cizího území a odstraní apartheidní zeď, přizná plná práva palestinským občanům Izraele a bude respektovat, chránit a prosazovat právo palestinských utečenců na návrat do jejich původních domovů a navrácení majetků dle rezoluce OSN číslo 194. Vyzvěte své zástupce, ať konaji k dosažení spravedlnosti hned teď.

third

 

Vzor dopisu

Pane premiére, pane ministře zahraničí, poslanče/poslankyně Evropského parlamentu,

jsem hluboce znepokojen/a spoluvinou EU na porušování lidských práv a válečných zločinech páchaných na palestinském lidu ze strany Izraele. Vítám nedávná prohlášení, která vydali evropští zástupci ohledně jednostranných akcí Izraele, jako jsou například výstavba osad na Západním břehu Jordánu, pokračující blokáda a útoky na Pásmo Gazy, ale i pokračující demolice palestinských domů, ilegální anexe okupovaného Východního Jeruzaléma, svévolná zatýkání a mučení dětí a dospělých, omezování svobody pohybu a přístupu k infrastruktuře a zdrojům a další ilegální vojenské operace. Vyjádřit znepokojení však nestačí. Je načase dostát svým závazkům a aktivovat lidskoprávní klauzule v obchodních a asociačních dohodách s Izraelem a pozastavit tyto smlouvy, s poukazem na pokračující zásadní porušování lidských práv vládou Státu Izrael.

Vyzývám Vás, abyste neprodleně jednal/a a pozastavil/a asociační dohodu mezi EU a Izraelem, dohodu ACAA, plánovaný protokol o spolupráci s Izraelem na komunitních programech a zajistil/a ukončení obchodování se společnostmi působícími v nelegálních osadách na Západním břehu Jordánu.

Přišel čas konat a pozastavit obchodní smlouvy mezi Izraelem a EU, dokud izraelská vláda nezačne dodržovat své závazky podle mezinárodního práva, tj. ukončí okupaci a kolonizaci cizího území a odstraní apartheidní zeď, přizná plná práva palestinským občanům Izraele a bude respektovat, chránit a prosazovat právo palestinských utečenců na návrat do jejich původních domovů a navrácení majetků dle rezoluce OSN číslo 194.

S pozdravem,

Podepište a pošlete dopis zde (premiér a ministr zahraničí ČR) a zde (poslanci/poslankyně Evropského parlamentu). Děkujeme!

This entry was posted in Kampaně, Petice and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.