Roger Waters, Noam Chomsky, Alice Walker, Hedy Epstein a další světové osobnosti upozorňují Evropskou komisi na problematičnost Dnů Jeruzaléma v Plzni 2015

Otevřený dopis Evropské komisi zde, v angličtině zde. Tisková zpráva v angličtině zde.

21. května 2015 | Tisková zpráva ISM ČR a dalších skupin

Světové osobnosti píší Evropské komisi, aby kulturní pořady vznikající v Plzni 2015 pod hlavičkou Evropského hlavního města kultury byly v souladu s evropskou zahraniční politikou, vyhnuly se mylnému informování či manipulování veřejnosti v politickém zájmu třetího státu a nesloužily k zastírání nelegálního jednání.

roger-waters-2013-650_smallerRoger Waters, hudebník a spoluzakladatel skupiny Pink Floyd; Noam Chomsky, americký lingvista a filozof; Alice Walker, spisovatelka a básnířka, nositelka Pulitzerovy ceny; Hedy Epstein, členka organizace Židovský hlas za mír (Jewish Voice for Peace), která přežila hrůzy holocaustu; a další světoznámé osobnosti z řad akademiků, umělců a veřejně činných lidí z Evropy, USA, Palestiny a Izraele oslovily eurokomisaře pro kulturu Tibora Navracsicse a další orgány odpovědné za udílení a monitorování titulu Evropské hlavní město kultury ohledně pořádání festivalu Dny Jeruzaléma v Plzni 2015. Uvědoměn byl i předseda Evropského parlamentu a předseda Evropské rady, jakožto představitelé institucí stanovujících kritéria pro Evropské hlavní město kultury.

Osobnosti upozorňují, že „titul Evropské hlavní město kultury je využíván k tomu, aby pomáhal legitimizovat nároky chápané mezinárodní komunitou jako nelegální.“ Poukazují na konání festivalu Dny Jeruzaléma, který se pomocí zdánlivě apolitické dramaturgie zapojuje do „jasně politické strategie státu Izrael, jejímž cílem je legitimizace anexe Jeruzaléma.

Festival Dny Jeruzaléma představuje české i mezinárodní veřejnosti falešný obraz Jeruzaléma jako sjednoceného izraelského města. Prostřednictvím uhlazené kulturní strategie říkají Dny Jeruzaléma to samé, co izraelská vláda: Jeruzalém je nedělitelné město a hlavní město státu Izrael. OSN přitom město Jeruzalém dvakrát prohlásilo za Corpus Separatum. Anexe Jeruzaléma státem Izrael v roce 1980 je tak nelegální. Evropská unie zastává v tomto směru stejnou politiku jako OSN a izraelskou anexi Jeruzaléma nikdy nepotvrdila,“ podotýká se v otevřeném dopisu.

Mezi dalšími signatáři jsou například známé osobnosti z EU, Izraele, Palestiny a Jihoafrické republiky – britský filmový režisér Ken Loach; představitel Russellova tribunálu o Palestině Pierre Galand z Belgie; izraelští historici Shlomo Sand a Ilan Pappé; akademik Haidar Eid z Gazy, Palestiny; vědec, spisovatel a ředitel Palestinského přírodopisného muzea v Palestině Mazin Qumsiyeh; palestinská spisovatelka Susan Abulhawa; bývalý zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva John Dugard z Jihoafrické republiky a řada dalších. Podpisy pod otevřený dopis přidala i řada organizací – Evropská koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sdružuje více než 50 organizací a iniciativ v Evropě, izraelská lidskoprávní skupina Bojkot zevnitř anebo Všeobecná federace odborových svazů Palestiny či Asociace vysokoškolských učitelů z Palestiny. Mnoho podpisů přišlo i z USA – mezi jinými od významných osobnosti, jako je například Ann Wrightová, plukovnice Armády Spojených států amerických a bývalá diplomatka; bývalý analytik CIA Raymond McGovern či Chris Hedges, novinář a spisovatel, držitel Pulitzerovy ceny; či od členů židovských organizací jako například Židé říkají ne! či členů Americké lodě do Gazy.

Signatáři žádají Evropskou komisi o přijetí takových opatření, aby „kulturní akce pořádané v rámci titulu Evropské hlavní město kultury nebyly v rozporu se zahraniční politikou EU, mylně neinformovaly veřejnost a nemanipulovaly jí v politickém zájmu třetích zemí a nezastíraly nelegální činy.“ Dopis navazuje na otevřený dopis do Plzně 2015, ve kterém české osobnosti žádaly organizátory Evropského hlavního města kultury o odstoupení od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma.

Plné znění dopisu: https://ism-czech.org/2015/05/21/otevreny-dopis-evropske-komisi-titul-evropske-hlavni-mesto-kultury-pomaha-legitimizovat-nelegalni-anexi-jeruzalema/

Zajímavosti též viz přílohu tiskové zprávy.

Kontakty pro média:

Ne naším jménem! E: nenasimjmenem@gmail.com
ISM ČR, E: czech.ism@gmail.com

Přílohy:

Otevřený dopis Evropské komisi: Titul Evropské hlavní město kultury pomáhá legitimizovat nelegální anexi Jeruzaléma

Původní anglická verze: https://ism-czech.org/2015/05/20/open-letter-to-the-eu-commission-the-european-capital-of-culture-helps-legitimise-illegal-annexation-of-jerusalem/

Český překlad dopisu: https://ism-czech.org/2015/05/21/otevreny-dopis-evropske-komisi-titul-evropske-hlavni-mesto-kultury-pomaha-legitimizovat-nelegalni-anexi-jeruzalema/

Mohlo by vás zajímat

Kontroverzní festival se koná již potřetí

Dny Jeruzaléma se v České republice konají již potřetí. V rámci Plzně 2015 proběhnou od 18. do 19. června, ozvěny dnů proběhnou v Praze od 20. do 22. června.

Minulý rok na jednostrannou prezentaci Jeruzaléma jako izraelského města v rámci Dnů Jeruzaléma upozornila palestinská ambasáda, otevřený dopis zaslali magistrátu Prahy také samotní izraelští židovští občané a obyvatelé Jeruzaléma, kteří festival označili za propagandistický, oslavující „sjednocený Jeruzalém“ a zakrývající okupaci, rasismus a vyhánění obyvatelstva a vyzvali hlavní město Praha, aby zastavilo svou spoluvinu na zločinech a „připojilo se ke globální kampani za rovnost, svobodu a spravedlnost v Jeruzalémě a po celé historické Palestině.

Před několika týdny žádaly organizátory Plzně 2015 o upuštění od konání Dnů Jeruzaléma české osobnosti politického a veřejného života. Od pořadatelů však dostaly odpověď, že se festival bude [navzdory výhradám z hlediska mezinárodního práva] konat, jelikož jej pořadatelé vidí jako zcela „apolitický“. Otevřený dopis organizátorům Plzně 2015 měl odezvu v zahraničních médiích: například byl publikován na známém americkém serveru The Electronic Intifada. Některá česká média upozornila na petici, která byla v reakci na otevřený dopis naopak spuštěna na podporu Dnů Jeruzaléma a primátora Plzně.

Po zamítavé reakci na otevřený dopis organizátorům festivalu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury, tedy řediteli společnosti Plzeň 2015 a primátoru Plzně, jsme se rozhodli kontaktovat orgány Evropské unie, které městu Plzeň titul Evropské hlavní město kultury udělily. Iniciovali jsme proto otevřený dopis,“ uvádí za organizátory dopisu Vojtěch Srnka.

Jeruzalém nepatří žádnému státu

Jeruzalém byl v roce 1948 mezinárodním společenstvím označen za město, které nepatří žádnému státu. Nicméně Izrael v roce 1980 prohlásil Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, a tím ho de facto anektoval. „Jakkoli tento krok mezinárodní společenství nikdy nepřijalo, trvají izraelští představitelé na tom, že Jeruzalém je hlavním městem jejich státu, což potvrdil v neděli 17. května při oslavě Jeruzalémského dne (tzv. Jerusalem Day) staronový izraelský premiér Benjamin Netanjahu slovy ‚Jeruzalém nikdy nebude hlavním městem nikoho jiného než Izraelců,‘“ poznamenává Srnka.

Partnery Dnů Jeruzaléma jsou přitom právě orgány státu Izrael, které tuto politiku prosazují: izraelské ministerstvo zahraničních věcí a izraelské velvyslanectví v Praze. „Na pořádání akce se účastní i jeruzalémská radnice, která se přímo podílí na násilném vysidlování původního obyvatelstva a demolicích domů,“ uvádí Srnka a dodává: „V minulosti se na konání akce ze svého rozpočtu podílel Stát Izrael prostřednictvím izraelské ambasády v Praze, pro kterou, jak vloni uvedla pro server Ihned.cz ředitelka festivalu Marina Šternová, patří Dny Jeruzaléma ‚významově i rozpočtově k celoročním prioritám.‘“

Ředitelka festivalu: „Poznat Jeruzalém tak, jak ho známe v Izraeli“

V odpovědi na otevřený dopis se pořadatelé Plzně 2015 zaštiťují apolitičností akce Dny Jeruzaléma a tím, že město Jeruzalém není zobrazováno jako izraelské, ale jako čistě multikulturní.

Tak tomu však není,“ poznamenává Zdeněk Jehlička z iniciativy Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě a dodává: „Důvodem je skutečnost, že kromě partnerství, finanční i organizační podpory ze strany orgánů Státu Izrael je v naprostém rozporu s tímto prohlášením jednak představa, kterou akce šíří – a to Jeruzaléma coby izraelského města, jak se ostatně můžeme dozvědět z většiny médií; především však způsob, jakým o této akci v minulých letech informovalo samotné vedení festivalu.

Za použití záměrně apolitických prostředků je tak město Jeruzalém prezentováno jako město izraelské,“ uvádí Jehlička a dodává: „To ostatně potvrdila také ředitelka Dnů Jeruzaléma Marina Šternová, když vloni v rozhovoru pro Českou televizi uvedla: ‚Skrz film, skrz tanec, skrz hudbu, skrz jeruzalémskou kuchyni jsme chtěli, aby lidi měli příležitost poznat Jeruzalém tak, jak ho známe v Izraeli.‘“ Loňské Dny Jeruzaléma jsou ostatně na svém webu prezentovány jako přehlídka „jeruzalémské kultury za hranicemi Izraele.“

Účinné zakrývání okupace, nuceného přesidlování původního obyvatelstva, kolonizace a apartheidu

Cílem festivalu je přiblížit realitu města,“ uvádí stránky festivalu Dny Jeruzaléma.

Organizátoři kampaně ke Dnům Jeruzaléma jsou však přesvědčeni, že jakkoli se festival snaží vytvořit představu „kulturního nepolitického projektu“, zdůrazňuje „apolitičnost umění“ či „nepolitizaci“ projektu a odmítá údajné „politické důvody“, které mají zabránit zájmu diváků o kulturu z Jeruzaléma, jak se píše ve vyjádření společnosti Plzeň 2015, zůstává skutečností, že festival velmi účinně kryje realitu Jeruzaléma.

Účinně kryje především realitu Východního Jeruzaléma, který je zahrnut a prezentován jako součást Izraele, kde však dochází k násilnému přesidlování palestinského obyvatelstva, demolicím domů, nelegálním záborům palestinské půdy, odebírání práva na pobyt palestinským občanům a dalším závažným porušováním mezinárodního práva a k některým činům, které představují válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. V této apolitické akci se však o těchto problémech nedozvíme. Vyšlo by tak najevo, že je kultura zneužívána k zakrytí velmi nepříjemné pravdy o 48 let trvající vojenské okupaci Východního Jeruzaléma,“ dodává Zdeněk Jehlička.

Související odkazy

Otevřená žádost o upuštění od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma v rámci akce Plzeň 2015 (23. dubna 2015)

Tisková zpráva: Osobnosti českého politického a veřejného života vyzývají organizátory Plzně 2015 k upuštění od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma (28. dubna 2015)

Czech political dissident protests festival whitewashing Israel’s occupation (Electronic Intifada, 30. dubna 2015)

This entry was posted in Kampaně and tagged . Bookmark the permalink.