Otevřený dopis pořadatelům Plzeň 2015: Upusťte prosím od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma

Tisková zpráva zde / Press Release in English here

Martin Zrzavecký
primátor města Plzně
nám. Republiky 1
306 32 Plzeň

Jiří Suchánek
ředitel Plzeň 2015, o. p. s.
Pražská 19
301 00 Plzeň

Praha, 23. dubna 2015

Věc: Otevřená žádost o upuštění od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma v rámci akce Plzeň 2015

Vážený pane primátore, vážený pane řediteli,

rádi bychom Vás tímto požádali, abyste upustili od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma v rámci akce Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury.

Festival Dny Jeruzaléma a s nimi spojený svátek Den Jeruzaléma totiž oslavují a veřejnosti prezentují město Jeruzalém jako sjednocené město, město izraelské a hlavní město státu Izrael. Tak tomu ale není.

V roce 1947 a pak znovu v roce 1948 bylo město Jeruzalém prostřednictvím rezolucí Valného shromáždění OSN prohlášeno mezinárodním společenstvím za Corpus Separatum. To znamená, že se Jeruzalém měl stát mezinárodním městem, které nepatří žádnému státu. V roce 1980 byl ale Jeruzalém v rozporu s mezinárodním právem státem Izrael anektován a prohlášen za jeho hlavní město. Mezinárodní společenství ale tuto anexi nikdy neuznalo. Stejně tak Evropská unie prostřednictvím prohlášení svých nejvyšších představitelů dala mnohokrát najevo, že nadále považuje Jeruzalém za Corpus Separatum a právě takovou podobu Jeruzaléma podporuje.

Dny Jeruzaléma jsou součástí politické strategie státu Izrael zajistit legitimizaci nezákonné anexe Jeruzaléma, čemuž napovídá i fakt, že se na jeho pořádání budou spolupodílet úřady státu Izrael. V rámci festivalu Dny Jeruzaléma je tedy česká veřejnost mylně informována a účelově zapojována do velmi kontroverzní politické hry, pro kterou by Vaše akce Plzeň 2015 nebyla ničím jiným než jen dalším hracím polem.

Pořadatelé akce Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury mají odpovědnost vůči české veřejnosti. Ta má právo být správně informována a nebýt jednostranně manipulována. Jiné země Evropy si tuto odpovědnost vůči veřejnosti uvědomují. Například na začátku března tohoto roku zakázaly britské úřady šíření reklamy, která zobrazuje město Jeruzalém jako izraelské město. V roce 2012 byla v Británii zakázána distribuce turistické reklamy, která obsahovala mapu zobrazující okupovaná palestinská území Západního břehu Jordánu a Východního Jeruzaléma jako součásti Izraele.

Z titulu Evropské hlavní město kultury plyne také odpovědnost vůči Evropské unii, která pořadatelství uděluje. V tomto případě jde o odpovědnost vůči evropskému pojetí situace v Izraeli a Palestině, o snahy EU tuto situaci dlouhodobě řešit a o to, že město Jeruzalém v žádném případě nepovažuje za izraelské, jak se ho snaží prezentovat festival Dny Jeruzaléma.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem věříme, že je na místě Vás požádat o to, abyste od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma v rámci akce Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury upustili.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

Otevřený dopis svým podpisem podpořili:

Petr Uhl, novinář
Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí a bývalý předseda Valného shromáždění OSN
Zuzana Uhde, socioložka
Vladimír Laštůvka, bývalý předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny
Roman Sikora, divadelní kritik a dramatik
Šádí Shanaáh, vysokoškolský lektor dějin Blízkého východu
Tomáš Tožička, teolog a odborník na rozvojovou problematiku
Matěj Stropnický, novinář, zastupitel hlavního města Prahy (SZ)
Yasar Abu Ghosh, antropolog
Tatiana Konrádová, zastupitelka (SZ) a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5
Ivan Bartoš, filosof, politik – Pirátská strana
Filip Outrata, teolog, redaktor a publicista
Milan Daniel, novinář
Daniel Veselý, překladatel a publicista
Milan Kohout, performer a vysokoškolský profesor
Vít Klepárník, politolog
Jan Černý, politický analytik a publicista

Za svolavatele otevřeného dopisu:

Vojtěch Srnka, student mezinárodních vztahů
David Kocman, sociolog
Prokop Singer, student mezinárodních vztahů a evropských studií na MUP
Naďa Kotaishová, studentka žurnalistiky na AAU
Zdeněk Jehlička, iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě
Petra Šťastná, International Solidarity Movement ČR (ISM ČR)
Jana Ridvanová, Přátelé Palestiny
Shadid Bessisso, Palestinský klub v ČR

Rozdělovník – partneři festivalu Dny Jeruzaléma:

Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael
Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu
Ministerstvo kultury České republiky
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Plzeňský kraj

Poznámky:

This entry was posted in Kampaně and tagged . Bookmark the permalink.