Osobnosti českého politického a veřejného života vyzývají organizátory Plzně 2015 k upuštění od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma

28. dubna 2015 | Tisková zpráva ISM ČR a dalších skupin

S ohledem na avizovaný festival Dny Jeruzaléma, který se koná letos v Plzni v rámci akce Plzeň 2015 – Evropské město kultury ve dnech 19. až 20. června, následován jeho festivalovými dozvuky v Praze ve dnech 21. a 23. června, napsaly občanské iniciativy zabývající se dlouhodobě problémem okupované Palestiny otevřený dopis organizátorům města kultury Plzeň 2015, ve kterém je žádají o upuštění od pořádání tohoto festivalu.

Petr Uhl, Jan Kavan, Tomáš Tožička, Matěj Stropnický, Ivan Bartoš, Šádí Shanaáh, Milan Kohout a další přidali svůj podpis pod výzvu, ve které se mimo jiné uvádí:

Dny Jeruzaléma jsou součástí politické strategie státu Izrael zajistit legitimizaci nezákonné anexe Jeruzaléma, čemuž napovídá i fakt, že se na jeho pořádání budou spolupodílet úřady státu Izrael. V rámci festivalu Dny Jeruzaléma je tedy česká veřejnost mylně informována a účelově zapojována do velmi kontroverzní politické hry, pro kterou by Vaše akce Plzeň 2015 nebyla ničím jiným než jen dalším hracím polem.

(…) „Pořadatelé akce Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury mají odpovědnost vůči české veřejnosti. Ta má právo být správně informována a nebýt jednostranně manipulována. Jiné země Evropy si tuto odpovědnost vůči veřejnosti uvědomují.

Plné znění dopisu a signatáři zde: https://ism-czech.org/2015/04/28/otevreny-dopis-poradatelum-plzen-2015-upustte-prosim-od-poradani-festivalu-dny-jeruzalema/

Zajímavosti

Festival byl kvůli porušování mezinárodního práva kritizován již minulý rok

Dny Jeruzaléma se v České republice konají již potřetí (dvakrát byly v Praze). Minulý rok na pořádání tohoto festivalu upozornila palestinská ambasáda dopisem primátorovi Hlavního města Praha: „Účast magistrátu hlavního města Prahy na tomto festivalu, který ve svém názvu nese jméno města Jeruzalém jako celek, a který se koná pod oficiální izraelskou záštitou, je v rozporu s mezinárodním právem a příslušnými rezolucemi OSN, které vyzývají Izrael stáhnout svá okupační vojska z území okupovaných v roce 1967, včetně východního Jeruzaléma, který je hlavním městem Státu Palestina. Nebrat v úvahu tuto skutečnost, nepřispěje k mírovému procesu.”

Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí a bývalý předseda Valného shromáždění OSN, se ve stejné době vyjádřil: „Je současné vedení Prahy skutečně tak nevzdělané, že neví nic o obrovském rozdílu mezi západním a východním Jeruzalémem anebo jde o cílenou provokaci vůči Palestině a o zpochybnění jednání o mírovém řešení tohoto konfliktu? Nemělo by MZV ČR upozornit pražský magistrát na potřebu respektovat mezinárodní právo?”

Na loňské Dny Jeruzaléma v Praze reagovali i samotní izraelští občané a obyvatelé Jeruzaléma, který festival označili za propagandistický, oslavující „sjednocený Jeruzalém“ a zakrývající okupaci, rasismus a vyhánění obyvatelstva: „Kdyby festival nesl odpovídající název ‚Dny apartheidu v Praze’, bylo by to zcela pochopitelné. Tato propagandistická akce realizovaná izraelským Ministerstvem zahraničních věci je oslavou takzvaného ‚sjednoceného města Jeruzalém’, které je ve skutečnosti jedním z nejrozdělenějších a jednoznačně rasistických měst současnosti na světě.”

Izraelští občané upozornili na pokračující etnické čistky ve Východním Jeruzalémě, bránění v pobytu palestinským občanům, téměř každodenní demolice palestinských obydlí, ale také na pravidelné pochody tisíců Izraelců v okupovaném Východním Jeruzalémě, kdy (za asistence policie a bez většího pozdvižení izraelské veřejnosti) tyto davy skandují „Smrt Arabům!“, zatímco jsou místní Palestinci nuceni hledat útočiště ve svých domovech. (Zde, zde, nejnověji zde.)

Nejsme proti kultuře, říkají svolavatelé otevřeného dopisu

„Izrael odstartoval v roce 2005 marketingovou kampaň na zlepšení svého image, tzv. Brand Israel, ve které se snaží propagovat jako mladá liberální demokracie, země moderního tance, otevřená gayům a lesbám a podobně, to vše na úkor zakrývání situace okupace, vyhánění obyvatelstva, demolic, nelegálních židovských osad ve Východním Jeruzalémě anebo nerovného postavení palestinských obyvatel v Jeruzalémě.,“ uvádí Šťastná z ISM ČR.

„Nejsme proti izraelské kultuře, jsme proti využívání kultury k propagandistickým a politickým účelům – například k zahlazení loňského útoku na Gazu, který byl Russelovým tribunálem označen jako podněcování ke genocidě,“ dodává Zdeněk Jehlička z iniciativy Ne naším jménem.

Svolavatelé dopisu chtějí v kampani pokračovat. „Budeme se snažit informovat českou veřejnost o situaci v okupovaném Východním Jeruzalémě, stejně tak na Západním břehu Jordánu a v Gaze. Jde nám také o vyslání signálu směrem k vládním orgánům – partnerem Dnů Jeruzaléma je totiž mj. Ministerstvo kultury ČR, akci také posvětilo české Ministerstvo zahraničních věcí. Tyto instituce za náš stát nesou zodpovědnost vůči mezinárodnímu právu. Pokud nejsou ochotny se mezinárodním právem řídit, je povinností občanské společnosti na něco takového upozornit a požadovat od nich nápravu,“ připomíná Vojtěch Srnka.

Organizátoři také uvádí, že se budou snažit festival sledovat, protože avizuje přestavení „reality Jeruzaléma“. Zda bude na festivalu popsána realita již 48 let trvající vojenské okupace, je otázkou.

…Chceme upozornit na normalizaci, dodávají svolavatelé dopisu

Důležitým aspektem kampaně je objasnit koncept normalizace, který bývá již tradičně na festivalu Dny Jeruzaléma symbolizován symbiózou mezi palestinským kuchařem Kamelem Hashlomonem a izraelským kuchařem Ilanem Garousim. Ti v rozhovorech v médiích svorně uvádí, že je nezajímá politika (o které se nechtějí bavit), že si velmi rozumí a pokud by si takto rozuměli i politici, situace by byla již dávno vyřešena. Palestinský kuchař byl dokonce v českých médiích označen za izraelského kuchaře a o svém palestinském původu neměl nejmenší zájem mluvit. „Toto jsou přesné příklady normalizace,“ uvádí Šťastná a pokračuje:

„Normalizace bývá popisována jako ‚kolonizace mysli’, kdy objekt útlaku věří, že realita utlačovatele či násilníka je jedinou ‚normální’ realitou, která existuje, a že útlak je skutečností, se kterou je třeba se vyrovnat. Ti, kteří se zúčastní normalizačních projektů – tak jako zmíněný palestinský kuchař – buď tento útlak ignorují, nebo jej přijímají jako status quo, se kterým se dá žít. Po loňském bombardování Gazy se však stále více Palestinců začíná zajímat a přidávat právě k nenásilnému odporu proti okupaci skrze různé formy bojkotů.“

Normalizace je účast na projektu či aktivitě, která implicitně či explicitně spojuje Palestince a Izraelce (osoby či instituce), aniž by cílem akce byl odpor proti izraelské okupaci anebo odhalení všech forem diskriminace a útlaku proti palestinskému lidu, uvádí se na serveru PACBI – palestinské kampaně za akademický a kulturní bojkot Izraele. „Pro Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu (včetně Východního Jeruzaléma) a Gazy slouží jakýkoli projekt s Izraelci – který není zarámován do kritiky a odporu proti okupaci – k normalizaci vztahů,“ popisuje zmíněný server.

Nadstandardní vztahy České republiky s Izraelem

Česká politická reprezentace se dlouhodobě pyšní nadstandardními vztahy s Izraelem (z dalších zemí má ČR nadstandardní vztahy pouze se Slovenskem). Např. při hlasování v OSN v roce 2012 byla Česká republika jedinou zemí v EU, která hlasovala proti navýšení statusu Palestiny na nečlenský stát OSN. Někteří komentátoři označili hlasování ČR jako hlas proti EU a doplnili, že se někdy může zdát, že „loajalita ČR k Izraeli má přednost před loajalitou k EU“.

První demokraticky zvolený prezident po pádu socialistického režimu, Václav Havel, vykonal svou vůbec první zahraniční návštěvu právě v Izraeli. Organizátoři dopisu u této příležitosti připomínají kampaň z roku 2010, kdy byli Václavem Havlem nabádáni ke zdrženlivému (čti nekritickému) postoji vůči Izraeli – jelikož jakékoli „odsuzování“ (čti kritika) by mohlo ohrozit „mírový proces“. Ten však je pět let poté, co Havel tato slova pronesl, již zcela mrtvý.

Z hlediska aktuální české zahraniční politiky aktivisté pozitivně vyzdvihují fakt, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo varování firmám obchodujícím s nelegálními izraelskými osadami, čímž se přidalo ke zhruba 20 dalším zemím v EU. „To však nestačí, v rámci EU se aktuálně jedná o označování výrobků z osad a mnoho skupin volá po zákazu dovozu jakéhokoli zboží z osad,“ uvádí Jehlička. Čeští občané zároveň kritizují českou zahraniční politiku za společné zasedání vlád ČR a Izraele, které je v rámci EU zcela ojedinělé. Ironií je, že nadcházející zasedání izraelské a české vlády, které se bude konat v Praze na konci tohoto roku či začátku roku 2016, bude k „vyvážení“ následováno společným zasedáním vlád České republiky a Palestiny, ovšem již ne na ministerské úrovni.

Jak uvádí Břetislav Tureček (Matka všech lobby, Lidové noviny, 28. února 2015, s. 15), lobbisté z AIPACu (Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti; organizace lobbující v USA za zájmy židovské pravice v Izraeli) „průběžně přijíždí do Prahy nejen na hrad, ale i na ministerstvo zahraničí.“ (…) „AIPAC má značný vliv na zahraniční politiku USA, takže je dobré udržovat s ním vztahy,“ obhajuje tato setkání zaměstnanec MZV. Na výroční konferenci AIPACu vystoupil český prezident Miloš Zeman jako vůbec jediný prezident (a byl vedle Netanjahua též jediným státníkem), který na otázku výhodnosti nadstandardních vztahů mezi ČR a Izraelem odvětil: „Je zapotřebí si položit jednoduchou otázku: Čím prospět Izraeli, a neptat se, čím Izrael může prospět nám.“

V neposlední řadě stojí za zmínku česká oficiální podpora Dnům Jeruzaléma, jak byla vyjádřena na společném zasedání vlád Izraele a ČR v listopadu 2014: „Vlády vítají (…) podporu projektů mimořádné hodnoty, jako například Dnů Jeruzaléma v Plzni jako součásti iniciativy Evropské hlavní město kultury 2015.“

Čeští svolavatelé otevřeného dopisu vyzývají Evropany a další občany svědomí, aby se zasadili za upuštění od organizování festivalu – psát mohou organizátorům, MZV anebo Evropské komisi, která pořadatelství Evropského města kultury uděluje.

Další kontakty pro média: czech.ism@gmail.com, nenasimjmenem@gmail.com

Otevřený dopis online:
https://ism-czech.org/2015/04/28/otevreny-dopis-poradatelum-plzen-2015-upustte-prosim-od-poradani-festivalu-dny-jeruzalema/

Další informace:
https://ism-czech.org/?s=dny+jeruzalema

This entry was posted in Kampaně and tagged , , . Bookmark the permalink.