Dopis od izraelských občanů a obyvatel Jeruzaléma: Nesouhlasíme s propagandistickým festivalem „Dny Jeruzaléma v Praze“

Demonstration against the Wall in Al Ma'sara, 30.07.201018. června 2014 | Boycott from Within

English here — V souvislosti s Dny Jeruzaléma v Praze a v souvislosti s reakcí palestinské ambasády v ČR otiskujeme otevřený dopis izraelských občanů a obyvatel Jeruzaléma, ve kterém vyjadřují své NE propagandě oslavující “sjednocený Jeruzalém” a zakrývající okupaci, rasismus a vyhánění obyvatelstva. Dopis vyšel i na Britských listech, více informací také zde.

Jsme izraelští občané, včetně obyvatel Jeruzaléma, kteří aktivně vystupují proti okupaci, kolonialismu a systému apartheidu praktikovanému naší vládou. Podporou lidských práv a míru se v rámci izraelské společnosti zabýváme již mnoho let.

Jsme zděšeni rozhodnutím hlavního města Prahy stát se hostitelem oficiální izraelské propagandistické akce konané v tomto městě. Kdyby festival nesl odpovídající název „Dny apartheidu v Praze“, bylo by to zcela pochopitelné. Tato propagandistická akce realizovaná izraelským Ministerstvem zahraničních věci je oslavou takzvaného „sjednoceného města Jeruzalém“ [1], které je ve skutečnosti jedním z nejrozdělenějších a jednoznačně rasistických měst současnosti na světě.

Stát Izrael, prostřednictvím jeruzalémského magistrátu, odmítá uznat Východní Jeruzalém za okupované palestinské území, přestože Mezinárodní soudní dvůr neměl s potvrzením této skutečnosti žádné potíže [2]. Izrael a jeruzalémský magistrát zároveň zcela jasně razí rasistickou politiku, která zahrnuje bezostyšné provádění etnických čistek palestinských obyvatel města a bránění jim v pobytu [3], rasistické praktiky při územním plánování, diskriminaci v přístupu k infrastruktuře a službám, razie a noční zatýkání obyvatel, včetně častého zatýkání dětí.

Jako doplněk ke hradbám ve starém městě postavil Stát Izrael novou vysokou betonovou zeď, která doslova protíná čtvrti Východního Jeruzaléma a odděluje od sebe rodiny, separuje děti od jejich škol anebo nemocné od adekvátní lékařské péče.

Ti z nás, kdo žijí v Jeruzalémě, jsou svědky státem organizovaného násilí a diskriminace, která je běžnou praxí proti arabskému obyvatelstvu města, například:

  • U příležitosti tzv. „Dne Jeruzaléma“ jsou tisíce Izraelců doprovázeny izraelskou policií, když pochodují v okupovaném Východním Jeruzalémě a skandují „smrt Arabům“, zatímco jsou místní Palestinci nuceni hledat útočiště ve svých domovech [4] [5].
  • Desetitisícům Palestinců v okupovaném Východním Jeruzalémě je odepřen přístup k vodě [6].
  • Izraelská policie pravidelně unáší děti uprostřed noci (dokonce ve věku 9 let), zatýká je a hrubě s nimi zachází [7].
  • Tyto děti uvězněné Izraelem mohou být vystaveny mučení, ke kterému často dochází v nechvalně proslulém detenčním centru na okraji města [8].
  • Jeruzalémský magistrát a izraelská vláda neustále demolují domy v okupovaném Východním Jeruzalémě. Tyto domy jsou postaveny palestinskými rodinami na jejich vlastních pozemcích, úřady jim ale ve většině případů nevydají povolení ke stavbě, z čehož vyplývá, že prakticky veškerá palestinská výstavba je nezákonná a je určena k demolici. Bylo prokázáno, že tato praxe slouží k vypuzení co největšího počtu Palestinců z města do zbylých částí na Západním břehu Jordánu [9].

K výše uvedeným porušováním lidských práv dochází v okupovaném a „sjednoceném“ Jeruzalémě, jsou však pouze jedním prvkem z mnoha forem apartheidu prováděných Izraelem proti palestinskému lidu na okupovaných palestinských územích, na území Izraele a ve vynuceném exilu.

Za účelem boje proti těmto zločinným praktikám a do očí bijícímu porušování lidských práv naléhavě žádáme hlavní město Praha, aby okamžitě zastavilo svou spoluvinu na těchto zločinech a připojilo se ke globální kampani za rovnost, svobodu a spravedlnost v Jeruzalémě a po celé historické Palestině.

Taktéž vyzýváme všechny české občany svědomí, aby se připojili ke kampani BDS (kampaň bojkotu, stažení investic a uvalení sankcí) a učinili Izrael odpovědným za své činy. Konkrétně vás vyzýváme, abyste se postavili současné české vládě, pokud bude nadále morálně a politicky spoluvina na porušování lidských práv a mezinárodního práva ze strany izraelské vlády.

Na závěr bychom chtěli vyjádřit svůj vděk českým aktivistům, kteří vyzývají k bojkotu propagandistické akce „Dny Jeruzaléma v Praze.“ Doufáme, že náš dopis trochu osvětlí skutečnou povahu tohoto festivalu. Chtěli bychom zdůraznit, že izraelští umělci jsou vítání, aby předvedli své umění, ale neměli by být vítání, aby působili jako velvyslanci apartheidu spolupracující s izraelským Ministerstvem zahraničních věcí.

S pozdravem
Boycott! Supporting the Palestinian BDS Call from Within (aka Boycott from Within)
www.boycottisrael.info

 

[1] https://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=2
[2] http://www.icj-cij.org/docket/uploads/131/1677.pdf
[3] http://pcc-jer.org/arabic/Publication/jerusalem_master_plan/JerusalemMasterPlan%20_%20study%20_final.pdf
[4] https://www.youtube.com/watch?v=sGrOZb3WpBU
[5] http://blogs.forward.com/forward-thinking/199123/go-to-hell-leftist-and-other-jerusalem-day-s/
[6] http://972mag.com/photos-13-days-without-water-in-east-jerusalem/88497/
[7] https://www.btselem.org/download/201012_caution_children_ahead_eng.pdf
[8] http://www.abc.net.au/4corners/stories/2014/02/10/3939266.htm
[9] http://www.icahd.org/the-facts

Anglickou verzi dopisu naleznete zde a zde.

Boycott from Within (Bojkot zevnitř) je skupina izraelských občanů podporujících palestinskou výzvu k bojkotu, stažení investic a uvalení sankcí vůči Izraeli, dokud Izrael nezačne dodržovat mezinárodní právo (kampaň BDS). V České republice přednášel nedávno jeden ze spoluzakladatelů Bojkotu zevnitř, Ronnie Barkan. Debatu s ním a Palestincem Majedem Abusalamou z Gazy natočil Debatní klub.

This entry was posted in Kampaně and tagged , , . Bookmark the permalink.