Dny Jeruzaléma v Praze, palestinský protest a postoj Ministerstva zahraničních věcí ČR

19. června 2014 | Britské listy

img

Jan Kavan, bývalý ministr zahraničních věcí a předseda VS OSN:

V těchto dnech probíhá v Praze Festival „Dny Jeruzaléma v Praze“. Nemám vůbec nic proti prezentaci izraelské kultury, kulinářského umění a dalších zajímavostí české veřejnosti. Právě naopak. Jakékoli seznamování s realitou Středního Východu považuji za velmi záslužnou aktivitu. Ale poté, kdy jsem měl možnost si přečíst protest palestinského velvyslanectví v Praze, který zcela oprávněně poukazuje na známou skutečnost okupace východního Jeruzaléma, tak si kladu otázku: Je současné vedení Prahy skutečně tak nevzdělané, že neví nic o obrovském rozdílu mezi západním a východním Jeruzalémem anebo jde o cílenou provokaci vůči Palestině a o zpochybnění jednání o mírovém řešení tohoto konfliktu? Nemělo by MZV ČR upozornit pražský magistrát na potřebu respektovat mezinárodní právo?

Přepis dopisu palestinského velvyslanectví pražskému magistrátu:

Vážený pane primátore,

velvyslanectví Státu Palestina v Praze Vám projevuje svou úctu a v souvislosti s uspořádáním festivalu “Dny Jeruzaléma v Praze” má tu čest Vám sdělit, že východní Jeruzalém je palestinské území, které Izrael okupuje už od roku 1967.

Účast magistrátu hlavního města Prahy na tomto festivalu, který ve svém názvu nese jméno města Jeruzalém jako celek, a který se koná pod oficiální izraelskou záštitou je v rozporu s mezinárodním právem a příslušnými rezolucemi OSN, které vyzývají Izrael stáhnout svá okupační vojska z území okupovaných v roce 1967, včetně východního Jeruzaléma, který je hlavním městem Státu Palestina. Nebrat v úvahu tuto skutečnost, nepřispěje k mírovému procesu. A při této příležitosti zdůrazňujeme náš nesouhlas s jakýmkoli porušováním mezinárodního práva.

Velvyslanectví Státu Palestina v Praze využívá této příležitosti, aby Vás znovu ujistilo o své nejhlubší úctě.

Velvyslanectví Státu Palestina
Jadallah Sabatin

Související:

This entry was posted in Píše se jinde and tagged , , , . Bookmark the permalink.