Dny Jeruzaléma v Praze — izraelská a palestinská reakce

21. června 2014 | Zpráva ISM Česká republika

Zpráva kompiluje dopisy zaslané izraelskými občany a palestinskou ambasádou, včetně komentáře Jana Kavana

Dny Jeruzaléma v Praze: Izraelští občané a obyvatelé Jeruzaléma říkají jasné NE propagandě oslavující „sjednocený Jeruzalém“ a zakrývající okupaci, rasismus a vyhánění obyvatelstva

Tato propagandistická akce realizovaná izraelským Ministerstvem zahraničních věci je oslavou takzvaného „sjednoceného města Jeruzalém“, které je ve skutečnosti jedním z nejrozdělenějších a jasně rasistických měst současnosti na světě,” tvrdí skupina izraelských občanů zabývající se podporou lidských práv a míru v izraelské společnosti a dodává: „Izraelští umělci jsou vítáni, aby předvedli své umění, ale neměli by být vítáni, aby působili jako velvyslanci apartheidu spolupracující s izraelským Ministerstvem zahraničních věcí.

Izraelští občané v otevřeném dopise upozorňují na rasistickou politiku Státu Izrael a jeruzalémského magistrátu, díky níž jsou vyháněni palestinští obyvatelé města, je jim bráněno v pohybu, jsou jim zamítána povolení k pobytu, nemají rovný přístup k infrastruktuře, službám a územnímu plánování. Za nejvíce šokující mohou sloužit příklady rasistických pochodů (včetně ukázky videa), kdy izraelští mladíci provolávají při „Dni Jeruzaléma“ v palestinské čtvrti za přítomnosti izraelské policie „Smrt Arabům!“ anebo informace o odepření přístupu k vodě, zatýkání dětí uprostřed noci a jejich možném mučení, nemluvě o demolicích, které hrozí prakticky všem palestinským novostavbám ve východním Jeruzalémě, protože magistrát ve většině případů povolení ke stavbě nevydá.

Izraelci vyzývají hlavní město Praha, aby „okamžitě zastavilo svou spoluvinu na těchto zločinech a připojilo se ke globální kampani za rovnost, svobodu a spravedlnost v Jeruzalémě a po celé historické Palestině.

V tomto se výzva izraelských občanů prolíná s podobným dopisem zaslaným palestinskou ambasádou v ČR k rukám primátora hlavního města Prahy, ve kterém je adresát upozorněn, že „účast magistrátu hlavního města Prahy na tomto festivalu, který ve svém názvu nese jméno města Jeruzalém jako celek, a který se koná pod oficiální izraelskou záštitou, je v rozporu s mezinárodním právem a příslušnými rezolucemi OSN, které vyzývají Izrael stáhnout svá okupační vojska z území okupovaných v roce 1967, včetně východního Jeruzaléma, který je hlavním městem Státu Palestina.

Nebrat v úvahu tuto skutečnost, nepřispěje k mírovému procesu. A při této příležitosti zdůrazňujeme náš nesouhlas s jakýmkoli porušováním mezinárodního práva,“ píše se dále v dopise představitelů Palestiny v ČR.

Bývalý ministr zahraničních věcí a bývalý předseda VS OSN Jan Kavan se k tématu dotazuje: „Je současné vedení Prahy skutečně tak nevzdělané, že neví nic o obrovském rozdílu mezi západním a východním Jeruzalémem anebo jde o cílenou provokaci vůči Palestině a o zpochybnění jednání o mírovém řešení tohoto konfliktu?“ Kavan pokračuje návrhem, zda by nemělo MZV ČR upozornit pražský magistrát na potřebu respektovat mezinárodní právo?

Na potřebu aktivního vystupování MZV ČR, respektive celé české vlády, ve věci Palestiny poukazují i izraelští občané. V případě, že česká vláda bude nadále pasivní a jednostranná ve věci Izraele a Palestiny, slovy Izraelců „morálně i politicky spoluvinna na porušování lidských práv a mezinárodního práva ze strany izraelské vlády“, měli by se své vládě čeští občané postavit.

Dalším možným aktivním krokem, ke kterému vyzývá skupina izraelských občanů, je připojení se k celosvětové nenásilné kampani BDS započaté palestinskou občanskou společností v roce 2005 (BDS – „Boycott, Divestment, Sanctions“ – kampaň bojkotu, stažení investic a uvalení sankcí, dokud Izrael nezačne dodržovat mezinárodní právo), čímž by měli lidé svědomí učinit „Izrael odpovědným za své činy.“

Česká pobočka ISM (International Solidarity Movement, Mezinárodní hnutí solidarity), která s izraelskými občany sdruženými ve skupině Boycott from Within (Bojkot zevnitř) spolupracuje, si tímto dovoluje upozornit na nedávnou návštěvu jednoho ze zakladatelů Bojkotu zevnitř, Ronnieho Barkana. Debatu s ním a Palestincem Majedem Abusalamou z Gazy natočil Debatní klub.

Celý text dopisu izraelských občanů a obyvatel Jeruzaléma zde (anglická verze zde). Česky dopis vyšel také na Britských listech.

Celý text dopisu palestinské ambasády v ČR a komentář Jana Kavana zde (originál na Britských listech).

This entry was posted in Kampaně and tagged , , , . Bookmark the permalink.