Pozvánka na workshop: „Kulturní a akademický bojkot Izraele – úvod do problematiky“, pondělí 23. června od 19:00, Klubovna (Generála Píky, Praha 6)

English below — Dovolujeme si vás pozvat na workshop „Kulturní a akademický bojkot Izraele – úvod do problematiky“, který se koná v pondělí 23. června od 19:00 v Praze-Dejvicích v zahradě Kulturního centra KLUBOVNA (Generála Píky, Praha 6, mapka zde a zde).pacbiPozvánka na facebooku a nyxu. Materiály k workshopu viz dole. Vstup zdarma, pracovní jazyk angličtina.

Téma: Kulturní a akademický bojkot Izraele – proč bojkotovat, pravidla bojkotu, techniky, příklady úspěšných kampaní, nejlepší praktiky, čemu se vyvarovat aj. Součástí workshopu bude především podrobné rozebrání pravidel kulturního a akademického bojkotu, která jsou velmi přísně daná (viz materiály dole).

Workshop povede Sasha, bývalá mediální koordinátorka ISM v Palestině a členka organizačního výboru Americké kampaně za akademický a kulturní bojkot Izraele (US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel, http://usacbi.org), která která má s kampaněmi bojkotu několikaleté praktické zkušenosti.

Materiály: Máte-li zájem zúčastnit se workshopu, přečtěte si prosím alespoň zběžně následující materiály:

PACBI Guidelines for the International Cultural Boycott of Israel
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1047

PACBI Guidelines for the International Academic Boycott of Israel
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1108

Why Boycott Israeli Universities?
http://www.bricup.org.uk/documents/WhyBoycottIsraeliUniversities.pdf

Máte-li o téma zájem, ale nemůžete se jej v daném termínu zúčastnit, napište nám prosím email na czech.ism@gmail.com, rádi vám podáme podrobné informace o proběhlém workshopu.

Související informace:

English

You are cordially invited to the workshop “Cultural and Academic Boycott of Israel — An Introduction” held on Monday June 23rd at 7PM in Prague-Dejvice (in the garden of “Kulturní centrum KLUBOVNA”, Generala Píky Street, Prague 6, map here and here).

Facebook event here. Materials for the workshop available below. Free entrance, working language English.

Topic: Cultural and Academic boycott of Israel — Why should we boycott? What are the rules and techniques? Examples of success campaigns, best practices, what to avoid? In the worshop, we will focus mainly on detailed reading and explanation of the cultural and academic boycott guidelines, which are very strict and clear (see links below).

Tutor: The workshop is lead by Sasha, an ex-media coordinator for ISM Palestine and a member of the coordination committee of the US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (http://usacbi.org). Sasha has an extensive knowledge and experience with leading various campaigns.

Materials: Please read the materials below (at least briefly) before attending the workshop.

PACBI Guidelines for the International Cultural Boycott of Israel
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1047

PACBI Guidelines for the International Academic Boycott of Israel
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1108

Why Boycott Israeli Universities?
http://www.bricup.org.uk/documents/WhyBoycottIsraeliUniversities.pdf

In case you cannot make it this time but you would still be interested in getting more information, please contact us at czech.ism@gmail.com.

Related links:

Mapa / Map

mapa klubovna

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.