Tisková zpráva: Čeští občané se přidávají k celosvětovým protestům proti vysídlení 70 tisíc beduínů z Negevu

Tisková zpráva Mezinárodního hnutí solidarity (ISM ČR) a Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě

Na sobotu 30. listopadu vyhlásili občané z Negevské pouště „Den hněvu“ – celosvětové protesty proti uzákonění tzv. Prawerova plánu, který má legalizovat násilné vysídlení až 70 tisíc beduínů z Negevu a zničení 35 Izraelem „neuznaných“ vesnic. Protesty proběhnou nejen v Izraeli a Palestině, ale také ve více než třiceti evropských a světových metropolích, včetně Prahy.schedule

Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě a Mezinárodní hnutí solidarity (ISM ČR) pořádají v tento den před nákupním centrem Palladium na náměstí Republiky petiční stánek, a to od 14 do 15 hodin. Zde získají obyvatelé a návštěvníci Prahy informace o situaci beduínů v Negevu a budou moci podepsat petici adresovanou vrcholným představitelům parlamentu České republiky.

Prawerův návrh zákona schválil izraelský Kneset v prvním čtení 24. června. Nyní jej čeká druhé čtení.

Stane-li se zákonem, legalizuje násilné přesunutí beduínů do státem zřízených měst. Beduíni by tím přišli o svou půdu, tradiční způsob života a obživy. Jednalo by se o nejrozsáhlejší vysidlování obyvatelstva od roku 1948, respektive 1967 na území historické Palestiny, také proto vzbuzuje silný odpor nejen u beduínů, ale i u mnohých izraelských a palestinských lidskoprávních organizací a občanských iniciativ, rabínů z USA a Británie, ale také u OSN a Evropské unie, které kvůli jeho diskriminační povaze a zásadním porušením práv beduínů vyzvaly Izrael, aby Prawerův plán stáhl.

Podobné výzvy nebyly Izraelem vyslyšeny a beduínům hrozí, že jejich „neuznané“ vesnice budou zdemolovány a oni budou vysídleni proti své vůli. „To se ostatně děje již nyní – jen v roce 2011 bylo v Negevu zdemolováno více než 1000 domů. Například vesnice al-Araqib byla k dnešnímu dni zdemolována více než 60krát a vedoucí protestů, šejch Sayah, byl kvůli organizování nenásilných demonstrací zatčen,“ podotkla za ISM ČR Petra Šťastná.

Proto izraelští občané z Negevské pouště vyzývají mezinárodní veřejnost, aby „udělala vše, co je v jejich silách, aby Izrael zastavil Prawerův plán“ a skoncoval s diskriminační politikou násilných vysídlování a vyvlastňování.

Česká iniciativa proti Prawerovu plánu se v následujících týdnech zaměří na informační kampaň cílenou na širokou veřejnost.

Další informace: https://ism-czech.org/

Mezinárodní kampaň: http://prawerwontpass.wordpress.com/, http://facebook.com/prawershallnotpass

 

Mezinárodní hnutí solidarity (ISM ČR)

Mezinárodní hnutí solidarity (International Solidarity Movement, ISM) bylo založeno v Palestině v roce 2001 skupinou palestinských a izraelských aktivistů s cílem podpořit a posílit nenásilný palestinský odpor proti izraelské okupaci. V České republice působí od roku 2007. Jejími členy jsou aktivisté a aktivistky, kteří navštívili Palestinu anebo se o tamní dění živě zajímají. Aktivity hnutí se zaměřují především na pořádání přednášek a promítání dokumentárních filmů, informační kampaně, petiční stánky anebo demonstrace na vyjádření solidarity s palestinským lidem.

Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropského koordinačního výboru pro Palestinu (ECCP).

This entry was posted in Zprávy and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.