Urgentní výzva: Podepište otevřený dopis Parlamentu ČR proti vysídlení 70 tisíc beduínů z Negevu

Aktualizace 15. ledna: Děkujeme všem, kdo přidali svůj podpis pod otevřený dopis Parlamentu ČR – celkově jsme ve velmi krátké době od 30.11., tedy celosvětového “dne hněvu”, do 10.12., mezinárodního dne lidských práv, získali téměř 350 podpisů. Otevřený dopis jsme 20. prosince 2013 předali poradci Jana Hamáčka. Přestože byl Prawerův plán pozastaven, hrozí stále desetitisícům beduínů v Naqabu násilné vysídlení do měst a demolice jejich “neuznaných” vesnic. O dalším pokračování kampaně na podporu beduínů v Naqabu vás budeme informovat.

Připojte svůj podpis nyní a postavte se proti násilnému vysídlení až 70 tisíc beduínů z Negevské pouště a demolicím 35 Izraelem “neuznaných” vesnic. Podepište dopis zde a požádejte své známé o podpis. Výzva trvá do 10. prosince 2013.

plakatek_openletter2

Otevřený dopis vrcholným představitelům Parlamentu České republiky

Vážený předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vážený předsedo zahraničního výboru Parlamentu České republiky,

obracíme se na vás v naléhavé věci tzv. Prawerova plánu, který je aktuálně projednáván v izraelském Knesetu a který by v případě svého přijetí znamenal nejrozsáhlejší vysídlování obyvatelstva od r. 1948, respektive 1967 na území historické Palestiny.

Prawerův plán, který je předkládán s cílem záboru další půdy a v zájmu výstavby osad pro židovské obyvatelstvo, počítá se zbořením 35 beduínských, Izraelem „neuznaných“, vesnic v oblasti Negevu a s transferem až 70 tisíc jejich obyvatel do státem zřízených měst, obvykle značně podfinancovaných, s nedostatkem veřejných služeb a pracovních příležitostí.

Prawerův plán je jasným příkladem porušení demokratických principů a ukázkou diskriminačního přístupu, o to zlovolnější, že se tak Izrael chová k vlastním izraelským občanům. Jen v r. 2011 bylo zbořeno více než 1000 beduínských domů, některé z nich opakovaně. Veškeré protesty ze strany dotčených beduínských komunit jsou tvrdě potlačovány a jejich představitelé, kteří se odmítají podřídit, postihováni. Plán na masové vysídlení části beduínského etnika se setkal s odporem samotných Izraelců, kteří nechtějí připustit, aby toto pokračující etnické čištění bylo prováděno jejich jménem.

Vlna protestů proti chystanému zákonu, který má v izraelském Knesetu vstoupit do druhého čtení, se vzedmula i mezi židovskými rabíny v zahraničí, lidskoprávními organizacemi a občanskými iniciativami.

Proti Prawerovu plánu vystoupilo několikrát mezinárodní společenství. V březnu 2012 vyzval Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace Izrael ke stažení navrhovaného Prawerova plánu na základě jeho diskriminační povahy. V červnu 2012 přijal Evropský parlament historickou rezoluci žádající Izrael o zastavení Prawerova plánu a systematického vysídlování a vyvlastňování.

Jménem členů koordinujících skupin Mezinárodního hnutí solidarity (ISM ČR) a Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě a níže podepsaných občanů se na vás obracíme, abyste jako čelní představitelé zákonodárného sboru ČR využili všech svých kompetencí a vyjádřili zástupcům izraelského Knesetu nesouhlas s předkládaným Prawerovým plánem, který odporuje principu soužití společnosti 21. století. Zároveň vás žádáme, abyste při jednáních s izraelskými zákonodárci jako zvolení zástupci českého lidu žádali vedle zrušení Prawerova plánu i uznání „neuznaných“ beduínských vesnic, zastavení demolic domů a nucených vystěhování a přimluvili za posílení investic do lepšího zdraví, vzdělávání a pracovních příležitostí beduínských občanů Izraele.

Závěrem chceme vyjádřit přesvědčení, že s novým zákonodárným sborem a s novou reprezentací ČR dojde k posunu v naší doposud značně nekritické politice vůči Izraeli a budou více reflektovány potřeby a tužby místního palestinského obyvatelstva.

V Praze, 30. listopadu 2013

Za ISM ČR/Iniciativu za spravedlivý mír na Blízkém východě a sympatizanty:

Petra Šťastná
Zdeněk Jehlička
Jana Ridvanová
Eva Nováková

Souhlasíte-li s otevřeným dopisem, připojte svůj podpis. Vyplňte prosím následující údaje a odešlete:

  Jméno a příjmení (povinné)

  Adresa (povinné, zobrazí se pouze město)

  Váš email - nebude zobrazen (povinné)

  Proč se k výzvě připojujete? (nepovinné)

  Případně zašlete souhlas s otevřeným dopisem emailem na adresu: czech.ism@gmail.com s uvedeným textem:

  Připojuji svůj podpis pod “Otevřený dopis vrcholným představitelům parlamentu České republiky” ve věci beduínů z Negevu.

  Jméno:
  Město:
  Chci být zařazen/a na mailing list ISM ČR: Ano / Ne (vyberte)

  This entry was posted in Akce, Kampaně and tagged , . Bookmark the permalink.