Pozvánka: Petiční stánek, sobota 30. listopadu od 14-15h, Palladium (Praha) – #StopPrawerPlan #DayOfRage

plakatek3

Událost na facebooku, na nyxu. Děkujeme za šíření dále!

Zveme vás na petiční stánek: Přijďte podepsat petici proti vysídlení 70 tisíc beduínů z Negevu

sobota 30. listopadu od 14–15 hodin
před nákupním centrem Palladium, náměstí Republiky, Praha 1

Izraelský parlament se chystá uzákonit tzv. Prawerův plán, který má legalizovat násilné vysídlení až 70 tisíc beduínů z Negevu a zničení 35 Izraelem “neuznaných” vesnic. Beduíni mají být násilně přesunuti do státem zřízených měst a na místě jejich vesnic mají vzniknout vojenské základny, osady pro židovské obyvatelstvo a založen les. Beduíni by tím přišli nejen o svůj tradiční způsob života a obživy, ale i o svou půdu. Navíc ti, kteří byli již v minulosti do měst přesídleni, jsou mnohdy nezaměstnaní a žijí v nuzných sociálních podmínkách.

Proti Prawerovu plánu vystoupila několikrát mezinárodní komunita. V březnu 2012 vyzval Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace Izrael ke stažení navrhovaného Prawerova plánu na základě jeho diskriminační povahy. V červnu 2012 přijal Evropský parlament historickou rezoluci žádající Izrael o zastavení Prawerova plánu a systematického vysídlování a vyvlastňování.Proti plánu protestují i mnozí rabíni. Zatím však bezvýsledně a hrozí, že se Prawerův plán stane zákonem.

Proto je důležitá podpora lidí po celém světě. Přijďte se informovat o situaci beduínů v Negevu a podepsat petici na jejich podporu.

Více informací: ism-czech.org

Mezinárodní kampaň: http://prawerwontpass.wordpress.com/, http://facebook.com/prawershallnotpass

This entry was posted in Akce and tagged , , , , . Bookmark the permalink.