Yanis Varoufakis: Zakázaný projev v Německu

12. dubna 2024 | Yanis Varoufakis na X

Projev, který měl bývalý řecký ministr financí Yanis Varoufakis pronést na Palestinské konferenci v Berlíně dne 12. 4. 2024, která však byla rozehnána. Text v češtině byl čten na demonstraci konané v Praze dne 18. 4. 2024 před německou ambasádou.

Přátelé,

oceňuji a srdečně děkuji, že jste tady. Navzdory hrozbám, navzdory policii a ozbrojencům tam venku, navzdory panice německého tisku, navzdory německému státu, navzdory německému politickému systému, který vás démonizuje za to, že jste tady.

“Proč palestinský kongres, pane Varoufakisi?” zeptal se mě nedávno německý novinář? Protože, jak jednou řekla Hanan Asrawi: „Nemůžeme se spoléhat na to, že nám lidé řeknou o svém utrpení“.

Její postřeh dnes naléhavě zesílil: nemůžeme se spoléhat na umlčované, kteří jsou také zmasakrováni a hladoví, aby nám řekli o masakrech a hladovění.

Ale je tady ještě další důvod, proč tady být: Protože hrdí, slušní lidé, lid Německa, jsou vedeni nebezpečnou cestou do bezcitné společnosti tím, že jsou přinuceni podporovat genocidu, prováděnou jejich jménem, a tím i ​​s jejich spoluúčastí.

Nejsem ani Žid, ani Palestinec. Ale jsem neuvěřitelně hrdý na to, že jsem zde mezi Židy a Palestinci – abych spojil svůj hlas pro mír a za univerzální lidská práva s židovskými hlasy pro mír a za univerzální lidská práva – s palestinskými hlasy pro mír a za univerzální lidská práva. Být dnes spolu a být dnes tady je důkazem toho, že soužití není jen možné – ale že už se děje! Tady a teď.

“Proč ne židovský kongres, pane Varoufakisi?” zeptal se mě stejný německý novinář a představoval si, jak je chytrý. Jeho otázku jsem uvítal.

Neboť pokud je kdekoliv ohrožen jediný Žid jen proto, že je Žid, budu nosit na klopě Davidovu hvězdu a projevím svou solidaritu –  ať to stojí cokoliv.

Ujasněme si to: Pokud by byli Židé napadeni kdekoli na světě, byl bych první, kdo by agitoval pro židovský kongres, na kterém bychom projevili naši solidaritu.

Podobně, když jsou zmasakrováni Palestinci, jen protože jsou Palestinci – podle dogmatické představy, že přece museli být z Hamásu, když jsou mrtví– budu nosit svou kufíju a nabídnu svou solidaritu, ať to stojí cokoliv.

Univerzální lidská práva jsou buď univerzální, nebo nejsou vůbec.

S ohledem na to jsem na otázku německého novináře odpověděl několika otázkami vlastními:

  • Žijí snad dnes 2 miliony izraelských Židů – kteří byli před 80 lety vyhozeni ze svých domovů do ghet a jsou stále drženi v tomto otevřeném vězení – žijí snad bez přístupu k vnějšímu světu, s minimem jídla a vody, bez šance na normální život, bez možnosti kamkoliv vycestovat? Kteří by byli navíc po celou dobu pravidelně bombardování? Ne.
  • Jsou snad izraelští Židé záměrně vyhladověni okupační armádou? Jejich děti se svíjejí na podlaze a křičí hlady? Ne.
  • Jsou tady snad tisíce zraněných židovských dětí, kterým byly zabity rodiče a kteří se plazí troskami toho, co bývalo jejich domovem? Ne.
  • Jsou dnes izraelští Židé bombardováni těmi nejsofistikovanějšími bombami shazovanými nejmodernějšími letadly na světě? Ne.
  • Prožívají snad izraelští Židé úplnou ekocidu té malé země, kterou mohou stále nazývat svou vlastní, kde ale nezůstal jediný strom, pod kterým by našli stín nebo ochutnali jeho ovoce? Ne.
  • Jsou dnes izraelské židovské děti zabíjeny ostřelovači na příkaz členského státu OSN? Ne.
  • Jsou dnes izraelští Židé vyháněni ze svých domovů ozbrojenými gangy? Ne.
  • Bojuje snad dnes Izrael o svou existenci? Ne.

Pokud by odpověď na kteroukoli z těchto otázek byla ano, zúčastnil bych se dnes kongresu židovské solidarity.

Přátelé,

rádi bychom dnes vedli slušnou, demokratickou a vzájemně se respektující debatu o tom, jak dosáhnout míru a všeobecných lidských práv pro všechny, Židy a Palestince, beduíny a křesťany, od řeky Jordán po Středozemní moře, a to s lidmi, kteří smýšlejí možná i jinak, než my.

Bohužel se celý německý politický systém rozhodl tomuto zamezit. Ve společném prohlášení zahrnujícím nejen CDU-CSU nebo FDP, ale také SPD, Zelené a pozoruhodně i oba dva vůdce Die Linke spojily tyto strany své síly, aby zajistili, že taková civilizovaná debata, ve které můžeme souhlasně nesouhlasit, nebude mít v Německu místo.

Vzkazuji jim proto: Chcete nás umlčet. Zakázat. Démonizoval. Obvinit. Nenecháváte nám proto jinou možnost, než abychom na vaše obvinění reagovali obviněními našimi. Vybrali jste si to sami. My ne.

Obviňujete nás z antisemitské nenávisti

My vás obviňujeme z toho, že to vy jste nejlepšími přáteli antisemitů, když za právo izraelských Židů na obranu považujete právo Izraele páchat válečné zločiny.

Obviňujete nás z podpory terorismu

My vás obviňujeme z toho, že to vy kladete rovnítko mezi legitimní odpor vůči státu apartheidu a mezi zvěrstva vůči civilistům, které jsem vždy odsoudil a odsuzuji, ať už se jich dopustí kdokoli – Palestinci, židovští osadníci, moje vlastní rodina, kdokoli.

To my vás obviňujeme, že neuznáváte povinnost lidí v Gaze strhnout zeď otevřeného vězení, ve kterém byli 80 let zavřeni – a že přirovnáváte tento akt stržení zdi hanby – která není obhajitelná stejně tak, jako nebyla obhajitelná Berlínská zeď – s teroristickým činem.

Obviňujete nás z bagatelizace teroru Hamasu ze 7. října

My vás obviňujeme z bagatelizace 80 let trvajících izraelských etnických čistek Palestinců a budování železného apartheidu napříč Izraelem a Palestinou.

Obviňujeme vás ze zlehčování dlouhodobé podpory Hamásu ze strany Netanhajua a z destrukce dvoustátního řešení, který tak halasně podporujete.

Obviňujeme vás ze zlehčování bezprecedentního teroru, který dlouhodobě uplatňuje izraelská armáda vůči lidem v Gaze, na Západním břehu a ve Východním Jeruzalémě

Obviňujete organizátory kongresu, že se – cituji „na pozadí války v Gaze nezajímají o mírovou koexistenci na Blízkém východě“.

Děláte si legraci? Pomátli jste se?

Obviňujeme vás z podpory německého státu, který je po Spojených státech největším dodavatelem zbraní, jež Netanjahuova vláda používá k masakrování Palestinců v rámci plánu na znemožnění dvoustátního řešení a mírového soužití mezi Židy a Palestinci.

Obviňujeme vás, že jste nikdy neodpověděli na relevantní otázku, na kterou si musí odpovědět každý Němec: kolik palestinské krve musí ještě protéct, aby byla smyta vaše oprávněná vina za holocaust?

Řekněme si tedy jasně: jsme zde v Berlíně s naším palestinským kongresem, protože na rozdíl od německého politického systému a německých médií odsuzujeme genocidu a válečné zločiny bez ohledu na to, kdo je páchá. Protože se stavíme proti apartheidu v Izraeli-Palestině bez ohledu na to, kdo má navrch – stejně jako jsme se stavěli proti apartheidu na americkém Jihu nebo v Jižní Africe. Protože se zasazujeme o všeobecná lidská práva, svobodu a rovnost mezi Židy, Palestinci, beduíny a křesťany ve starobylé zemi Palestině.

Přátelé,

jsme tu proto, že pomsta je líná forma smutku. Jsme tu proto, abychom prosazovali nikoli pomstu, ale mír a soužití v celém izraelsko-palestinském prostoru. Jsme tu proto, abychom německým demokratům, včetně našich bývalých soudruhů z Die Linke, řekli, že už se dostatečně dlouho zahalovali hanbou, že to, že Izraeli projdou válečné zločiny, nezmírní dědictví německých zločinů na židovském národě. Kromě dnešního kongresu máme v Německu povinnost změnit diskusi. Máme povinnost přesvědčit naprostou většinu slušných Němců, že na univerzálních lidských právech záleží. Že Nikdy více znamená Nikdy více pro nikoho! Pro Žida, pro Palestince, Ukrajince, Rusa, Jemence, Súdánce, Rwanďana – pro nikoho a nikde.

Německá spoluvina na izraelské genocidě je největším darem antisemitům v Evropě i mimo ní!

Pojďme to změnit u nadcházejících voleb do EU.

Všechny vás zdravím a navrhuji, abychom nikdy nezapomněli, že nikdo z nás není svobodný, pokud je jeden z nás v okovech.

This entry was posted in Píše se jinde and tagged . Bookmark the permalink.