Pozvánka: Jackie Walker (Londýn, Labouristická strana) v Praze – 13/02 debata, 14/02 divadelní představení The Lynching

Jackie Walker (Londýn, Labouristická strana) v Praze

Jackie Walker. (Foto: The Guardian)

Continue reading

Posted in Akce | Leave a comment

Tisková zpráva: V Praze se uskuteční debata na téma sionismus versus hnutí bojkotu BDS. Vystoupí na ní významná britská labouristka Jackie Walkerová a izraelský rabín David Bohbot

7. února 2018 | Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

V úterý 13. února v 18:30 se koná v pražském Klubu techniků na Novotného lávce 5 (místnost č. 418) debata „Sionismus versus hnutí bojkotu BDS aneb Je mír dosažitelný?“ Vystoupí na ní zástupci dvou politicky radikálně odlišných proudů: rabín, který je aktivním podporovatelem myšlenek sionismu, a politička, jež je aktivní podporovatelkou práv Palestinců a bojuje za ukončení okupace Palestiny.

Jackie Walkerová je židovka a antisionistka, členka Labouristické strany Jeremyho Corbyna a bývalá místopředsedkyně britského hnutí Momentum. Je aktivní podporovatelkou práv Palestinců a kampaní BDS, které vyzývají k ukončení okupace, rovným právům palestinských obyvatel Izraele a uznání práva na návrat palestinských uprchlíků. Jackie hrozilo vyloučení z Labouristické strany na základě manipulativního obvinění z antisemitismu, kdy se zastávala rovných práv pro Palestince v Izraeli. Lze ji vidět například v dokumentárním filmu televize Al Jazeera The Lobby, který mapuje techniky izraelské lobby použité k ovlivňování a manipulování politiků v zahraničí.

Continue reading

Posted in Akce | Tagged | Leave a comment

Tisková zpráva: V Praze se uskutečnil protest proti zabíjení palestinských dětí. Zazněly požadavky na právo důstojného života v míru i kritika České republiky a Izraele

13. ledna 2018 | Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

Řečníci, mezi kterými byli Jan Kavan, Markéta Hrbková, Vít Strobach anebo Tomáš Tožička, varovali před tolerancí násilí a nespravedlnosti, před okupací Palestiny „na věčné časy“ a připomněli, že okupace Palestiny má tragické následky nejen pro Palestince, ale i pro židy.

Demonstrace se uskutečnila ve čtvrtek 11. ledna 2018 na pražském Staroměstském náměstí a svolala ji Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě.

Jejím cílem bylo poukázat na dlouhodobé bezprecedentní násilí, kterého se dopouští izraelské okupační síly na palestinských dětech a které vede často k jejich usmrcení či těžkému zranění s doživotními fyzickými a psychickými následky. Jen v letech 2000–2017 bylo izraelskými složkami zabito 3000 palestinských dětí. Izrael každoročně vězní zhruba 700 palestinských dětí, nejznámějším případem se v posledních týdnech stalo uvěznění 16leté Ahed Tamimi, které za protest proti okupaci hrozí několikaleté vězení.

Akce se zúčastnilo zhruba padesát podporovatelů lidských práv, za Iniciativu za spravedlivý mír na Blízkém východě na ní promluvili Zdeněk Jehlička a Jana Ridvanová. Protest hudebně doprovodila Ashwaq Abdulla Kulaib (Al-Yaman). Po projevech u sochy Jana Husa se lidé vydali s transparenty pochodem k izraelské ambasádě, kde zazněl finální proslov a hudební doprovod, ke kterému se svým zpěvem přidala i místní palestinská komunita.

Ashwaq Abdulla Kulaib (Al-Yaman), 11.01.2018. Foto: Saša UhlováAshwaq Abdulla Kulaib (Al-Yaman), 11.01.2018. Foto: Saša Uhlová

Z projevů

Jsem židovka, moje máma přežila holocaust díky siru Wintonovi. Je mi velmi smutno z toho, jak se Izrael v Palestině chová. Je to známý psychologický fakt, že lidé, kteří byli šikanováni, pak šikanují jiné,“ uvedla ve svém projevu Markéta Hrbková, básnířka a překladatelka, s tím, že si přeje, aby „skončil tento nešťastný pád Izraele, a aby to skončilo možností dvou národů, které se budou schopny domluvit.

Vít Strobach, historik a publicista, který má rovněž židovské kořeny, uvedl, že desítky let trvající okupace palestinských území vedou kromě přímých násilností ke stavbě plotů a zdí. „Ty, jak by se mohlo zdát, nemají tragické důsledky jen pro Palestince, ale také pro izraelské židy a konečně židy v židovských obcích celého světa.

Continue reading

Posted in Akce, Zprávy | Tagged | Leave a comment

Fotogalerie: Protest proti zabíjení a věznění palestinských dětí, 11. ledna 2018, Staroměstké náměstí, Praha

Fotografie z protestu uspořádaném Iniciativou za spravedlivý mír na Blízkém východě. Podrobnosti zde. Foto: Saša Uhlová

Continue reading

Posted in Akce, Fotogalerie | Tagged | Leave a comment

Projev Jana Kavana na demonstraci proti zabíjení palestinských dětí, 11. ledna 2018 na Staroměstském náměstí v Praze

Jan Kavan se nemohl akce osobně zúčastnit, jeho projev přečetli na místě organizátoři akce.

11. ledna 2018 | Jan Kavan

Vážení a milí přátelé,

omlouvám se, že se nemohu zúčastnit Vašeho dnešního protestu proti zabíjení dětí v Palestině. Jistě víte, že se pravidelně účastním všech protestů proti politice současné izraelské vlády, proti okupaci Palestiny, proti zabíjení civilního obyvatelstva, proti rozšiřování osad na Západním břehu, proti útokům na Gazu apod.

Mám obavu, že tu dnes nejste naposled a že stejné důvody Vás sem přivedou znovu a znovu. Věřím, že tu příště budu s Vámi.

Mám obavu, že si na situaci na okupovaném území Palestiny zvykneme a že si dokonce zvykneme i na tu hrůzu, že tam umírají děti, a kdo může být nevinnější než děti? Pokud si na tyto útoky zvykneme, a přestaneme hlasitě protestovat a žádat jejich ukončení, tak zradíme naše úsilí o respektování nejdůležitějších lidských hodnot, tedy úsilí o respektování základního lidského práva – zakotveného i v mezinárodním právu – práva na život, na život důstojný a na život v míru. To nesmíme riskovat!

Continue reading

Posted in Akce | Tagged | Leave a comment

Projev Tomáše Tožičky na demonstraci proti zabíjení palestinských dětí, 11. ledna 2018 na Staroměstském náměstí v Praze

11. ledna 2018 | Tomáš Tožička

Sešli jsme se zde u příležitosti zatčení Ahed Tamimi. To, že Izrael zavírá děti občanských aktivistů jej dnes řadí mezi nejkrvavější diktatury 21. století. Je ostudou, že v České republice nezaznělo žádné oficiální prohlášení, které by se proti tomu postavilo.

Když se podíváme na to, co se děje v Izraeli: 50 let okupace, 50 let militarizace, 50 let podpory státního terorismu, to samozřejmě musí zanechat obrovské následky na lidech, kteří tam žijí. To, že mladí lidé, mladí Izraelci jsou potom schopni bez skrupulí střílet, zabíjet a vraždit, to je zkušenost, kterou máme my z Evropy, kterou jsme zažili, jak to stále opakujeme na příkladu našich sousedů na Západě.

Continue reading

Posted in Akce | Tagged | Leave a comment

Projev Markéty Hrbkové na demonstraci proti zabíjení palestinských dětí, 11. ledna 2018 na Staroměstském náměstí v Praze

11. ledna 2018 | Markéta Hrbková

My, kteří jsme se zde sešli, asi všichni fakta známe, takže bych chtěla říci pár slov osobně.

Jsem židovka, moje máma přežila holocaust díky siru Wintonovi. Je mi velmi smutno z toho, jak se Izrael v Palestině chová. Je to známý psychologický fakt, že lidé, kteří byli šikanováni, pak šikanují jiné. Bohužel chování Izraele v Palestině vychází z této smutné zkušenosti.

Moc bych si přála, aby to, co se děje v Izraeli skončilo nějakým racionálním způsobem. A aby protesty, které se po celém světě za Ahed Tamimi konají, měly dopad na to, co se stane v Izraeli.

Continue reading

Posted in Akce | Tagged | Leave a comment

Projev Víta Strobacha na demonstraci proti zabíjení palestinských dětí, 11. ledna 2018 na Staroměstském náměstí v Praze

11. ledna 2018 | Vít Strobach

Tzv. izraelsko-palestinský konflikt, eufemistický název pro desetiletí trvající okupaci palestinských území, vede kromě přímých násilností ke stavbě plotů a zdí. Ty, jak by se mohlo zdát, nemají tragické důsledky jen pro Palestince, ale také izraelské židy a konečně židy v židovských obcích celého světa. Je známým faktem, že atmosféra strachu posiluje xenofobní nacionalistickou a autoritativní politiku, která tvrdí, že jediná umí zajistit bezpečí občanům země. Ono zajišťování bezpečí, tak jak jsme mu svědky v Izraeli, ale ve skutečnosti vede jen k posilování obav a k pocitu všudypřítomného ohrožení. Život ve vojenském ležení, jakým se Izrael stal, učí schovávat úzkosti pod maskou siláctví, strachu ale nezbavuje. Je to začarovaný kruh, strach potíraný ještě větším strachem, obavy z násilí zdolávané volbou politiků, kteří násilí hlásají jako svůj program.

Continue reading

Posted in Akce | Tagged | Leave a comment

Pozvánka: Protest proti zabíjení a věznění palestinských dětí, čtvrtek 11. ledna 2018 v 17:00 na Staroměstském náměstí v Praze

Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vás zve na demonstraci proti “zabíjení, mrzačení a věznění palestinských dětí”, která se uskuteční ve čtvtek 11. ledna 2018 od 17:00 hodin na Staroměstském náměstí (poblíž sochy Jana Husa) v Praze.

16letá Ahed Tamimi u vojenského soudu za protest proti izraelské okupaci Palestiny.

Na akci promluví Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí ČR a předseda Valného shromáždění OSN; Markéta Hrbková, básnířka, překladatelka, publicistka a knihovnice, dcera jednoho z dětí Nicholase Winstona;  Vít Strobach, historik a publicista; Tomáš Tožička, publicista a evropský odborník na regionální rozvoj. Za Iniciativu za spravedlivý mír na Blízkém východě Zdeněk Jehlička a Jana Ridvanová.

Událost na facebooku, další podrobné informace k akci v tiskové zprávě.

Continue reading

Posted in Akce | Leave a comment

Tisková zpráva: V Praze se uskuteční protest proti zabíjení, mrzačení a věznění palestinských dětí

10. ledna 2018 | Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě svolává na čtvrtek 11. ledna od 17:00 hodin na pražské Staroměstské náměstí demonstraci, kterou chce vyjádřit svůj jasný odpor proti soustavné represivní praxi izraelských ozbrojených sil namířené proti palestinským dětem.

Iniciativa chce tímto poukázat na skutečnost, že izraelské okupační síly se na palestinských dětech dopouštějí dlouhodobého bezprecedentního násilí, které vede často k jejich usmrcení či těžkému zranění s doživotními následky. Jen v letech 2000 – 2017 tak izraelské síly zabily na 3000 palestinských dětí. Izrael každoročně vězní za často ilegálních podmínek průměrně 700 dětí, které jsou ve věznicích vystavovány různým druhům mučení, což z něj dělá světového premianta v porušování Úmluvy o právech dítěte.

Continue reading

Posted in Akce | Leave a comment