Izraelský historik Šlomo Sand v Praze: Přednáška na FF UK ve čtvrtek 26. listopadu v 19:15 (učebna č. 301)

English below — Ústav politologie FF UK vás zve na přednášku pod názvem “Izraelský historik Šlomo Sand: Jak byl vynalezen židovský národ“. Jak se měnil příběh židovské identity? Jakou roli v jeho utváření sehrál sionismus? Co má židovská národní identita společného s evropskými nacionalismy? A co dnes znamená být post-sionistou?

shlomo sandAkce se koná ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 19:15 na Filozofické fakultě UK (Jana Palacha 2, Praha 1), učebna č. 301. Přednášku a následnou debatu moderuje Pavel Barša.

Akce proběhne v angličtině. Pozvánka na facebooku.

Šlomo Sand se narodil v roce 1946 v rakouském Linci. Je emeritním profesorem na Telavivské univerzitě, specializuje se na dějiny nacionalismu. Přednáška představí jeho knihu Jak byl vynalezen židovský národ, která právě vychází v češtině v nakladatelství Rybka.

Continue reading

Posted in Píše se jinde | Tagged , | Leave a comment

Pozvánka: Saeed Amireh: Palestinský nenásilný odpor proti izraelské okupaci — příklad vesnice Ni’lin, čtvrtek 3. prosince v 18:00, Novotného lávka 5, Praha

English below — Zveme vás na debatu se Saeedem Amirehem o aktuální situaci v Palestině a o zkušenosti jeho vesnice Ni’lin s nenásilným odporem proti izraelské okupaci. Akce se koná ve čtvrtek 3. prosince v 18:00 na Novotného lávce 5, Praha 1 (budova Českého svazu vědeckotechnických společností, mapa zde). Pracovním jazykem angličtina s možným překladem do češtiny. Pozvánka na facebooku.

saeed amireh_croppedSaeed Amireh se narodil v roce 1981 v Palestině, ve vesnici Ni’lin ležící západně od Ramalláhu. Vesnice se nachází v oblasti C, tedy té části Západního břehu Jordánu, která je ze 62 procent pod plnou izraelskou vojenskou kontrolou a její život je zásadně ovlivňován okolními nelegálními osadami a segregační zdí.

Continue reading

Posted in Akce | Tagged , | Leave a comment

Stížnost Radě České televize na zpravodajství o konfliktu v pásmu Gazy (srpen 2014)

V srpnu 2014 podal Zdeněk Jehlička níže uvedenou stížnost Radě České televize. Odpověď rady z prosince 2014 naleznete zde.

logo-ceskatelevize_smallStížnost na zpravodajství ČT o konfliktu v pásmu Gazy a o pražských demonstracích na podporu palestinské otázky

Vážená rado České televize,

podávám tímto stížnost na nevyvážené, zavádějící a podjaté zpravodajství České televize pojednávající o konfliktu v pásmu Gazy, jakož i o pražských demonstracích na podporu palestinské otázky, a to především pořadu Události, komentáře vysílaném dne 24. 7. ve 22:00 a moderovaném Davidem Borkem.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/video/

Příspěvek „Izraelská ofenzíva v pásmu Gazy“ nenaplnil požadavek zákona ČT o vyváženém a objektivním zpravodajství zejména v těchto bodech:

Continue reading

Posted in Zprávy | Tagged , | Leave a comment

Odpověď Rady České televize na stížnost na zpravodajství o konfliktu v pásmu Gazy (srpen 2014)

RCTDne 8. srpna 2014 podal Zdeněk Jehlička stížnost Radě České televize. Rada ČT stížnost projednávala na zasedání Rady ČT dne 10.12.2014 — záznam jednání si můžete poslechnout zde (od123:00 do 138:00) — debata sama o sobě by stála za samostatnou analýzu (viz pozn. níže). Odpověď Rady ČT na stížnost dole.

V Praze dne 10. prosince 2014

Vážený pane Jehličko,

Rada České televize se zabývala podrobně Vaší stížností z 27. srpna 2014. V zájmu objektivního posouzení si vyžádala i stanoviska generálního ředitele k jejímu obsahu.

Do diskuse v pořadu byli přizváni dva hosté z opačných názorových proudů. Pro moderátora je náročné, když je jeden z hostů ve studiu a druhý na tzv. telemostu. Druhý host slyší to, co se děje, s mírným zpožděním, proto i moderátor (ka) musí někdy přerušit hovořícího hosta ve studiu, počítat se zpožděním. Na diváka to může působit rušivě.

Rada České televize zastává stanovisko, že v jednom pořadu nelze řešit palestinsko-izraelský konflikt v celé jeho složitosti. A potvrzuje to i fakt, že na zprávy, diskusní pořady atd., které řeší složité konflikty a války, docházejí Radě ČT zcela protichůzná stanoviska stěžovatelů.

Continue reading

Posted in Zprávy | Tagged , | Leave a comment

Poziční dokument: Asociační dohoda mezi EU a Izraelem

10. listopadu 2014 | ECCP

Poziční dokument Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP)

Asociační dohoda mezi EU a Izraelem

  • No_association_factsheet_smallAsociační dohoda vstoupila v platnost v roce 2000 a je hlavní smlouvou týkající se vztahů mezi EU a Izraelem.
  • Asociační dohoda umožňuje především neomezený obchod mezi EU a Izraelem a dovoluje Izraeli účastnit se programů a projektů EU v daleko větším rozsahu, než je umožněno ostatním neevropským zemím. Izrael se podílí na široké řadě programů EU, včetně programu Horizont 2020 financujícího výzkumné projekty, dále pak navigačního satelitního systému Galileo a akademického výměnného programu Erasmus.
  • Dle informací izraelské vlády přispěl Izrael mezi lety 2007 až 2013 do rozpočtu sedmého rámcového výzkumného programu EU částkou 535 milionů eur, zatímco izraelské firmy a instituce získaly od EU finance ve výši 840 milionů eur. [1]
  • Článek 2 Asociační dohody stanoví podmíněnost dohody dodržováním lidských práv a demokratických principů: „Vztahy mezi stranami … se zakládají na dodržování lidských práv a demokratických principů, kterými se řídí jejich interní a mezinárodní politika a které představují základní prvek dohody.

Continue reading

Posted in Kampaně, Zprávy | Tagged , , , , , | Leave a comment

Evropská výzva k pozastavení Asociační dohody mezi EU a Izraelem

3. listopadu 2014 | ECCP

Výzva byla adresována Federice Mogherini, vysoké představitelce Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyni Evropské komise, a podepsalo ji více než 300 evropských organizací a skupin, mezi nimi i z České republiky, Slovenska či Slovinska (PDF). Tisková zpráva zde.

no association with occupation_yellow_eccpDůrazně odsuzujeme nedávný izraelský masakr palestinských obyvatel v obléhaném pásmu Gazy, při kterém bylo zabito více než 2 160 osob, více než 10 800 lidí bylo zraněno a více než půl milionů lidí bylo nuceno opustit své domovy. OSN a další mezinárodní organizace obvinily Izrael z válečných zločinů, kromě jiného z úmyslných útoků na civilisty a občanskou vybavenost včetně škol a nemocnic.

Slovy vysokého představitele OSN pro záležitosti palestinských uprchlíků Pierra Krähenbühla, „Děti zabité ve spánku – to je potupou pro nás všechny a celosvětovou hanbou. Svět stojí dnes zahanben.

Continue reading

Posted in Kampaně, Zprávy | Tagged , , , | Leave a comment

Šlomo Sand: Jak byl vynalezen židovský národ — Předmluva pro čtenáře v České republice

Do České republiky zavítá na konci listopadu známý izraelský historik Šlomo Sand, a to u příležitosti vydání českého překladu jeho knihy The Invention of the Jewish People. U této příležitosti si dovolujeme zmínit náš komentář ze srpna 2014, dále otevřený dopis s kritikou festivalu Dny Jeruzaléma, který Šlomo Sand také podepsal, a v neposlední řadě rozhovor Šlomo Sanda s Přemyslem Houdou na České pozici. Přinášíme ukázku z knihy.

Zdroj: Rybka Publishers

Skutečnost, že moje kniha nyní vychází v Česku, mě obzvlášť těší. Českou republiku neznám a dosud jsem ji nenavštívil (pokud nebudu brát v úvahu, že jsem jí projel v břiše své matky v roce 1946, když moji rodiče jako běženci bloudili po Evropě). Moje radost má tudíž jiný důvod a ten je spojený s mou badatelskou prací. Dlouhou dobu mě fascinoval jeden zvláštní jev: ze zhruba deseti celosvětově nejpozoruhodnějších badatelů, kteří se zabývali či zabývají studiem nacionalismu, se hned čtyři narodili nebo vyrostli v Praze. Hans Kohn (1891–1971), Karl Deutsch (1912–1992), Ernest Gellner (1925–1995) a Miroslav Hroch (1932) přispěli každý po svém k analýze a výkladu problému národa a je pravděpodobné, že bez nich by se diskuze o tomto tématu odvíjela v úplně jiných mantinelech a po zcela jiných hlavních osách. Nikoli náhodou jsou dvě motta, jimiž se tato kniha otevírá, převzata od dvou myslitelů, kteří byli po určitou dobu svého života svázáni s českou metropolí.

Continue reading

Posted in Píše se jinde | Tagged , | Leave a comment

Podporujeme označování zboží z nelegálních izraelských osad pro český trh, uvádí lidskoprávní aktivisté

13. listopadu 2015 | ISM ČR

Prohlášení ISM ČR k rozhodnutí Evropské komise označovat zboží pocházející z nelegálních izraelských osad v okupované Palestině

dont buy into occupation„Vítáme rozhodnutí Evropské komise označovat zboží z nelegálních izraelských osad a podporujeme jeho implementaci pro český trh. EU i Česká republika však musí udělat mnohem více,“ komentují nedávné rozhodnutí EK čeští lidskoprávní aktivisté

Toto rozhodnutí, jakkoli politicky významné, vnímáme ze strany orgánů EU jako jeden z prvních symbolických kroků k dosažení spravedlnosti a ukončení izraelské okupace palestinských území. EU by však v tomto směru měla být daleko aktivnější a nebát se přijmout razantnější opatření. Pokud chce dostát závazkům k mezinárodnímu právu, nestačí zboží vyráběné v nelegálních izraelských osadách pouze označovat, je třeba usilovat o zákaz jeho distribuce na území států EU. Dále by EU měla uvalit zbrojní a ekonomické sankce vůči Izraeli, a to do doby, než bude tento plnit své závazky k mezinárodnímu právu, pozastavit asociační dohodu mezi EU a Izraelem, která je explicitně podmíněna dodržováním lidských práv, a kromě jiného vyvinout účinný tlak na okamžité ukončení blokády Gazy.

Continue reading

Posted in Kampaně, Petice | Tagged | Leave a comment

Více než 550 izraelských občanů podporuje označování produktů z nelegálních izraelských osad

11. listopadu 2015 | via Jews for Justice for Palestinians

Izraelská petice: Rozhodnutí EU označovat produkty z osad s „označením původu“ významně přispívá budoucnosti Izraele a míru

My, Izraelci, kteří se z celého srdce staráme o budoucnost své země, nyní více než kdy jindy vítáme rozhodnutí Evropské unie označovat produkty pocházející z izraelských osad přesným označením původu a doufáme, že další země budou toto rozhodnutí následovat.

Rozlišování mezi Izraelem a osadami ze strany mezinárodní komunity je krokem, který může pomoci prosadit mírovou dohodu, který také ale posílí celkový status Izraele ve světě a oslabí pokusy delegitimizovat Izrael. Takové rozlišení může rovněž sloužit ke zmenšení současného napětí, strachu a beznaděje, jak mezi Izraelci, tak i mezi Palestinci.

Toto je první důležitý krok.

Continue reading

Posted in Píše se jinde | Tagged , , , | Leave a comment

MZV: Informace pro občany a podnikatelské subjekty z členských států EU o rizicích spojených s finančními a hospodářskými aktivitami v izraelských osadách

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zveřejnilo na svém webu v srpnu 2014 “Informace pro občany a podnikatelské subjekty z členských států EU – Stát Izrael” týkající se rizik spojených s podnikáním v nelegálních izraelských osadách. Česká republika se tímto přidala k téměř 20 zemím EU, které vydaly obdobné varování firmám ohledně obchodování s nelegálními osadami: Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Irsko, Finsko, Dánsko, Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Slovinsko, Řecko, Malta, Chorvatsko, Polsko, Slovensko a nyní i ČR.

6. srpna 2014 | Ministerstvo zahraničních věcí ČR

mzv_ekonomicka_diplomacie„Evropská unie a její členské státy považují izraelské osady za protiprávní podle mezinárodního práva, představující překážku pro mír a ohrožující dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Evropská unie a její členské státy nepřistoupí na uznání změn podoby hranic před rokem 1967, včetně těch, které se týkají Jeruzaléma, pokud se na nich nedohodnou obě strany. Západní břeh, včetně východního Jeruzaléma, pásmo Gazy a Golanské výšiny jsou územími okupovanými Izraelem od roku 1967.

Evropská unie a její členské státy v důsledku výše uvedených skutečností upozorňují své občany a podnikatelské subjekty na rizika spojená s hospodářskými a finančními aktivitami v izraelských osadách. Finanční transakce, investice, nákupy, dodávky, jakož i další hospodářské aktivity (včetně služeb, jako je turistický ruch) v izraelských osadách či finanční prospěch z těchto aktivit představují ekonomické riziko, které vyplývá podle mezinárodního práva ze skutečnosti, že tyto osady jsou vystavěny na okupovaném území a nejsou tak uznávány jako legitimní součást izraelského území. To může vést ke sporům o vlastnictví půdy, vody, nerostných či jiných přírodních zdrojů, které by mohly být předmětem prodeje či investic.

Continue reading

Posted in Kampaně, Zprávy | Tagged , , , | Leave a comment