Kvíz: Co víte o (Východním) Jeruzalémě a nejen o něm?

English here — Odpovězte na kvíz a napište nám své odpovědi či další náměty na [email protected]. Děkujeme! :-) (Kvíz je součástí kampaně ke Dnům Jeruzaléma.)

1. Jaké je hlavní město Izraele?
A) Jeruzalém
B) Betlém
C) Tel Aviv

2. Jeruzalémské Staré město se Zdí nářků a Chrámovou horou se nachází:
A) v Izraeli
B) na okupovaných palestinských územích
C) v Jordánsku

Continue reading

Posted in Akce, Kampaně | Tagged | Leave a comment

Dny Jeruzaléma: Češi vyzývají ministra kultury k odstoupení od partnerství, Izraelci volají po bojkotu festivalu

18. června 2015 | Tisková zpráva ISM ČR a Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na blízkém východě

English heremain partnersObčanské iniciativy zaslaly poslední protestní dopis ohledně Dnů Jeruzaléma. Výzvu proti festivalu poslali do Plzně a Prahy také izraelští židovští občané.

ISM Česká republika a další iniciativy zabývající se problematikou okupované Palestiny zaslaly ministru kultury Hermanovi otevřený dopis, ve kterém jej žádají, aby jeho ministerstvo respektovalo mezinárodní právo a odstoupilo od partnerství s kontroverzním festivalem Dny Jeruzaléma. Podpis pod otevřenou výzvu připojil mezi jinými bývalý ministr zahraničí a bývalý předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan, divadelní kritik a dramatik Roman Sikora a Mladí zelení. Přímo po bojkotu festivalu volá otevřený dopis, který do Plzně a Prahy zaslali izraelští občané a obyvatelé Jeruzaléma sdružení v organizaci Bojkot zevnitř zabývající se lidskými právy.

Continue reading

Posted in Kampaně | Tagged , , | Leave a comment

Otevřený dopis ministru kultury: Respektujte prosím mezinárodní právo a odstupte od partnerství Dnů Jeruzaléma

Mgr. Daniel Herman
ministr kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Praha 15. 6. 2015

Věc: Žádost o respektování mezinárodního práva a odstoupení od partnerství Dnů Jeruzaléma

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci kontroverzního festivalu Dny Jeruzaléma, který probíhá v červnu v Plzni a Praze a jehož je Ministerstvo kultury ČR jedním z hlavních partnerů. Z důvodu odpovědnosti vůči mezinárodnímu právu si Vás tímto dovolujeme vyzvat, aby ministerstvo od partnerství festivalu odstoupilo.

Ačkoli se festival Dny Jeruzaléma deklaruje jako kulturní a apolitický, vzhledem k tomu, že svým charakterem představuje „sjednocený Jeruzalém“ coby hlavní město Izraele, i vzhledem k jeho celkovému mediálnímu vyznění se jedná spíše o snahu pod hlavičkou kulturních aktivit zakrýt realitu dlouhodobé izraelské okupace Východního Jeruzaléma a legitimizovat tak jeho anexi. K tomuto přesvědčení nás vede i skutečnost, že spolupořadatelem festivalu je stejně jako v předchozích ročnících jeruzalémská radnice a hlavním partnerem je mj. izraelské velvyslanectví v Praze. Akci Dny Jeruzaléma lze tedy považovat za prvek kulturní diplomacie, jejímž cílem je v rozporu s fakty vyplývajícími z mezinárodního dění představit město Jeruzalém české veřejnosti jako město izraelské. O festivalu se ostatně v českých médiích otevřeně hovoří jako o prezentaci izraelské kultury a jeho podpora je zmíněna i ve společném prohlášení vlád ČR a Izraele z listopadu loňského roku. [1] Samotné ministerstvo kultury popisuje tuto událost jako „reprezentativní a ucelenou přehlídku izraelské kultury a Jeruzaléma za hranicemi země.“ [2] Je tedy zřejmé, že tato akce opravdu prezentuje město Jeruzalém jako město izraelské a představuje tak realitu, která je přímo v rozporu s mezinárodním právem i s tím, jaký postoj zaujímá vůči statutu Jeruzaléma samotná Evropská unie, která izraelskou anexi tohoto města nikdy neuznala.

Continue reading

Posted in Kampaně | Tagged | Leave a comment

Izraelští občané proti propagandistickému festivalu Dny Jeruzaléma v Plzni a Praze

10. června 2015 | Boycott from Within

boycott-bfwEnglish here — Jsme izraelští občané, včetně obyvatel Jeruzaléma, kteří aktivně vystupují proti okupaci, kolonialismu a systému apartheidu uplatňovanému naší vládou. Podporou lidských práv a míru se v rámci izraelské společnosti zabýváme již řadu let.

Jsme zděšeni rozhodnutím Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 stát se hostitelem oficiální izraelské propagandistické akce konané v tomto městě [a v Praze]. Kdyby festival nesl odpovídající název „Dny apartheidu v Plzni a Praze“, bylo by to zcela pochopitelné. Tento festival slouží jako propaganda oslavující takzvané „sjednocené město Jeruzalém“ [1], které je však ve skutečnosti jedním z nejrozdělenějších a nejrasističtějších měst současnosti na světě.

Continue reading

Posted in Kampaně | Tagged , | Leave a comment

Roger Waters, Noam Chomsky, Alice Walker, Hedy Epstein a další světové osobnosti upozorňují Evropskou komisi na problematičnost Dnů Jeruzaléma v Plzni 2015

Otevřený dopis Evropské komisi zde, v angličtině zde. Tisková zpráva v angličtině zde.

21. května 2015 | Tisková zpráva ISM ČR a dalších skupin

Světové osobnosti píší Evropské komisi, aby kulturní pořady vznikající v Plzni 2015 pod hlavičkou Evropského hlavního města kultury byly v souladu s evropskou zahraniční politikou, vyhnuly se mylnému informování či manipulování veřejnosti v politickém zájmu třetího státu a nesloužily k zastírání nelegálního jednání.

roger-waters-2013-650_smallerRoger Waters, hudebník a spoluzakladatel skupiny Pink Floyd; Noam Chomsky, americký lingvista a filozof; Alice Walker, spisovatelka a básnířka, nositelka Pulitzerovy ceny; Hedy Epstein, členka organizace Židovský hlas za mír (Jewish Voice for Peace), která přežila hrůzy holocaustu; a další světoznámé osobnosti z řad akademiků, umělců a veřejně činných lidí z Evropy, USA, Palestiny a Izraele oslovily eurokomisaře pro kulturu Tibora Navracsicse a další orgány odpovědné za udílení a monitorování titulu Evropské hlavní město kultury ohledně pořádání festivalu Dny Jeruzaléma v Plzni 2015. Uvědoměn byl i předseda Evropského parlamentu a předseda Evropské rady, jakožto představitelé institucí stanovujících kritéria pro Evropské hlavní město kultury.

Osobnosti upozorňují, že „titul Evropské hlavní město kultury je využíván k tomu, aby pomáhal legitimizovat nároky chápané mezinárodní komunitou jako nelegální.“ Poukazují na konání festivalu Dny Jeruzaléma, který se pomocí zdánlivě apolitické dramaturgie zapojuje do „jasně politické strategie státu Izrael, jejímž cílem je legitimizace anexe Jeruzaléma.

Continue reading

Posted in Kampaně | Tagged | Leave a comment

Osobnosti českého politického a veřejného života vyzývají organizátory Plzně 2015 k upuštění od pořádání festivalu Dny Jeruzaléma

28. dubna 2015 | Tisková zpráva ISM ČR a dalších skupin

S ohledem na avizovaný festival Dny Jeruzaléma, který se koná letos v Plzni v rámci akce Plzeň 2015 – Evropské město kultury ve dnech 19. až 20. června, následován jeho festivalovými dozvuky v Praze ve dnech 21. a 23. června, napsaly občanské iniciativy zabývající se dlouhodobě problémem okupované Palestiny otevřený dopis organizátorům města kultury Plzeň 2015, ve kterém je žádají o upuštění od pořádání tohoto festivalu.

Petr Uhl, Jan Kavan, Tomáš Tožička, Matěj Stropnický, Ivan Bartoš, Šádí Shanaáh, Milan Kohout a další přidali svůj podpis pod výzvu, ve které se mimo jiné uvádí:

Dny Jeruzaléma jsou součástí politické strategie státu Izrael zajistit legitimizaci nezákonné anexe Jeruzaléma, čemuž napovídá i fakt, že se na jeho pořádání budou spolupodílet úřady státu Izrael. V rámci festivalu Dny Jeruzaléma je tedy česká veřejnost mylně informována a účelově zapojována do velmi kontroverzní politické hry, pro kterou by Vaše akce Plzeň 2015 nebyla ničím jiným než jen dalším hracím polem.

(…) „Pořadatelé akce Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury mají odpovědnost vůči české veřejnosti. Ta má právo být správně informována a nebýt jednostranně manipulována. Jiné země Evropy si tuto odpovědnost vůči veřejnosti uvědomují.

Plné znění dopisu a signatáři zde: http://ism-czech.org/2015/04/28/otevreny-dopis-poradatelum-plzen-2015-upustte-prosim-od-poradani-festivalu-dny-jeruzalema/

Continue reading

Posted in Kampaně | Tagged , , | Leave a comment

Quiz: What do you know about (East) Jerusalem and beyond?

Česky zde — This quiz was prepared as part of our campaign against the Days of Jerusalem festival taking place in Pilsen 2015 European Capital of Culture and Prague. More info here.

1. What is the capital of Israel?
A) Jerusalem
B) Bethlehem
C) Tel Aviv

2. Jerusalem’s Old City with the Wailing Wall and the Temple Mount are:
A) in Israel
B) in the occupied Palestinian territories
C) in Jordan

Continue reading

Posted in Akce, Kampaně | Tagged | Leave a comment

OSN: Humanitární dopady bariéry (zdi) a hlavní fakta

Zdroj: OCHA

37492A-Ram, Východní Jeruzalém – Josef Koudelka, 2010 | Více zde

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
Kancelář pro koordinaci humanitárních záležitostí na okupovaném palestinském území

HUMANITÁRNÍ DOPADY BARIÉRY
ČERVENEC 2013

HLAVNÍ FAKTA

  • Bariéra se skládá z betonových zdí, plotů, příkopů, ostnatého drátu, upravených písečných cest, elektronického monitorovacího systému, policií či armádou hlídaných silnic a nárazníkového pásma.
  • Celková délka bariéry (již postavené a plánované) je přibližně 712 km, což je více než dvojnásobek délky hranice příměří z roku 1949 (tzv. Zelené linie).
  • Ze schválené trasy bariéry je dokončeno přibližně 62 %, dalších 10 % je ve výstavbě a 28 % je naplánováno, ale není dosud postaveno. Continue reading
Posted in Uncategorized, Zprávy | Tagged , , , | Leave a comment

OSN: Východní Jeruzalém: Klíčové humanitární problémy a hlavní fakta

Zdroj: OCHA

East-Jeru1ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
Kancelář pro koordinaci humanitárních záležitostí na okupovaném palestinském území

VÝCHODNÍ JERUZALÉM:
KLÍČOVÉ HUMANITÁRNÍ PROBLÉMY
SRPEN 2014

HLAVNÍ FAKTA

  • Ve Východním Jeruzalémě žije aktuálně zhruba 298 tisíc Palestinců a 200 tisíc izraelských osadníků, kteří žijí v osadách postavených a rozšířených po roce 1967 v rozporu s mezinárodním právem (data z konce roku 2011, zdroj: Izraelský centrální statistický úřad, ICBS).
  • Vstup do Východního Jeruzaléma je zakázán zhruba 4 milionům Palestincům ze zbývající části okupovaných palestinských území, pokud nemají povolenky vystavené Izraelem, které je obtížné získat.
  • Přístup do Východního Jeruzaléma je kontrolován směsicí fyzických zátaras a administrativních překážek. Palestinci, kteří získají povolenku, mohou využít pouze čtyři z celkem 13 kontrolních stanovišť podél bariéry.
  • Continue reading
Posted in Zprávy | Tagged , , , | Leave a comment

Open Letter calling on Czech Ministry of Culture to respect international law and withdraw partnership with Days of Jerusalem

Dopis česky zde.

Mr Daniel Herman
Minister of Culture
Ministry of Culture of the Czech Republic
1 Maltézské náměstí
118 11 Praha 1

Prague, 15 June 2015

Case: Request for respecting international law and withdrawing partnership with Days of Jerusalem

Dear Mr Herman,

We are writing with regard to the controversial festival Days of Jerusalem to be held in Pilsen and Prague during June 2015. The Ministry of Culture is one of the festival’s main partners. We request that you adhere to your respect for international law and withdraw your partnership with the festival.

Continue reading

Posted in Kampaně | Tagged , , | Leave a comment

Israeli citizens against the “Days of Jerusalem” propaganda Festival in Pilsen and Prague

June 10th, 2015 | Boycott from Within

boycott-bfwČesky zde We are Israeli citizens, including Jerusalemites, who are active against our government’s policies of occupation, colonialism and apartheid. We have been promoting human rights and peace for many years within our society.

We are appalled by the decision by the European Capital of Culture Pilsen 2015 to host an official Israeli propaganda event within its quarters. If the festival was given its appropriate name – Days of Apartheid in Pilsen and Prague – it would make perfect sense. The upcoming festival is an act of propaganda carried out by means of celebrating the so-called “United City of Jerusalem” [1], which is in reality one of the most divided and explicitly racist cities in the world today.

Continue reading

Posted in Kampaně | Tagged , , | Leave a comment

Roger Waters, Noam Chomsky, Alice Walker, Hedy Epstein and other leaders write to the EU Commission about controversial Days of Jerusalem at the EU Capital of Culture Pilsen 2015

26 May 2015 | Press Release by ISM CR and other groups | Czech here

Well known personalities have signed an open letter to the EU Commission demanding that events organized as part of the European Capital of Culture comply with the EU foreign policy, avoid misinforming or manipulating the public for political interests of third party countries, and avoid being used to whitewash illegal acts.

Roger Waters, musician and founder of Pink Floyd; Noam Chomsky, linguist and philosopher; Alice Walker, writer and poet, and Pulitzer price winner; Hedy Epstein, member of Jewish Voice for Peace and holocaust survivor; and other well known personalities from around the world – academicians, artists and public figures from Europe, USA, Palestine and Israel, have turned to the EU Commissioner for Culture, Mr Tibor Navracsics, and to other EU bodies responsible for the selection and monitoring of the European Capital of Culture, regarding the Festival “Days of Jerusalem” held in Pilsen in 2015. A copy of the letter was sent also to the President of the EU Parliament and to the President of the EU Council, as these institutions set out the criteria for the European Capital of Culture.

Continue reading

Posted in Kampaně | Tagged , | Leave a comment