Tisková zpráva: Soud uznal legitimitu hesla „From the River to the Sea, Palestine will be free“

21. prosince 2023 | Iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém Východě

Městský soud v Praze dne 18. 12. 2023 vyhověl žalobě proti Magistrátu hl. m. Prahy, který nepovolil konání prosincové demonstrace za uznání hesla „From the River to the Sea, Palestine will be free“ / „Od řeky k moři bude Palestina svobodná“ v jeho nenásilné podobě. Podle rozhodnutí soudu toto heslo nemůže být paušálně chápáno jako heslo násilné, volající po genocidě či antisemitské a Magistrát neměl právo demonstraci zakázat. Soud dospěl k závěru, že demonstrace konané v Praze pod tímto heslem neprojevovaly znaky extremismu, antisemitismu ani podpory terorismu.

Hnutí Ne naším jménem, které v Praze organizuje propalestinské demonstrace a k jehož příznivcům se řadí i občanský žalobce Filip Outrata, svolavatel Magistrátem zakázané demonstrace, k tomu prohlašuje:

  • Vítáme rozhodnutí soudu, které chápeme jako uznání legitimity hesla From the River to the Sea v jeho nenásilné podobě, totiž jako hesla volajícího po svobodě a rovnosti pro všechny lidi žijící mezi řekou Jordán a Středozemním mořem. Oceňujeme, že soud ve své nezávislosti zvážil pečlivě všechny argumenty, poskytl dostatečný prostor pro obhajobu příznivců hesla a vynesl rozsudek oproštěný od současné politické poptávky
  • Za klíčové v rozhodnutí soudu považujeme, že heslo From the River to the Sea nelze zakazovat kvůli jeho údajnému „skrytému“ obsahu, který v něm není explicitně vyjádřen. Nelze tedy v hesle volajícím po svobodě spatřovat snahu o vyvolávání nenávisti, či dokonce výzvu ke genocidě. Od samého začátku tvrdíme, že heslo chápeme jako emancipační a inkluzivní, a podsouvat mu jiné významy či podezírat Palestince ze skrytých úmyslů a zastřeného jednání považujeme za předsudečné a v jádru rasistické. V minulosti z podobných předsudků těžil i antisemitismus, který také obviňoval Židy z postranních úmyslů. Odmítáme jak antisemitismus, tak antiarabismus či islamofobii jako jeden a tentýž druh nenávisti.    
  • Soud rozhodl, že heslo nemůže být čteno automaticky jako antisemitské, pokud není namířeno proti konkrétní etnické skupině a jejím příslušníkům. Dlouhodobě poukazujeme na skutečnost, že heslo, či přesněji jeho části jsou staršího data, dokonce starší než Izrael samotný. Arabská verze hesla „od vody k vodě“ je součástí arabské lidové slovesnosti už od třicátých let minulého století, kdy byla namířena proti britské mandátní správě. Palestinský národní odboj se v šedesátých letech opřel o heslo „od řeky k moři“ ve svém zápase jak proti vojenské správě v Izraeli, tak proti tehdy vládnoucím autokratickým režimům Egypta v Gaze a Jordánska na Západním břehu. Stejně tak dnes je smyslem hesla zápas za svobodu a proti fragmentarizaci Palestinců na celém území „mezi řekou a mořem“, kde uplatňuje svou suverenitu pouze Izrael.    
  • Rozumíme obavám, které v izraelské, potažmo židovské společnosti vyvolaly teroristické útoky ze 7. října 2023 a které byly u soudu opakovaně předkládány coby hlavní důvod k zákazu hesla. Tyto neomluvitelné masakry civilního obyvatelstva jsme několikrát jasně odsoudili a činíme tak i dnes. Na druhou stranu však nelze přehlížet příčiny a kontext těchto útoků. Cestu k tomu, jak podobným projevům násilí napříště předejít, vidíme v ukončení izraelské okupace Západního břehu Jordánu, blokády Gazy a v ukončení apartheidu na celém území historické Palestiny. Heslo „From the River to the Sea, Palestine will be free“ pro nás znamená vyjádření touhy po osvobození historické Palestiny od těchto zmiňovaných druhů útlaku, a v důsledku toho i zbavení se strachu, ve kterém po desetiletí žijí pod izraelskou kontrolou jak Palestinci, tak i Židé samotní. Jak jsme uvedli v našem prvním prohlášení k heslu, z něhož bylo citováno i předsedou soudu: „Představa, že bezpečí Izraelců a svoboda Palestinců se navzájem vylučují, se znovu a znovu ukazuje jako naprosto mylná. Ve skutečnosti jedno podmiňuje druhé a naopak: v čím větší nesvobodě, udržované s čím dál větší brutalitou, Palestinci musejí žít, tím menší je bezpečí Izraelců.“
  • Jak bylo u soudu doloženo, heslo From the River to the Sea nebylo předmětem zákazu bezprostředně po událostech ze 7. října, ale až s odstupem v době, kdy ve světě narůstala solidarita s obyvateli Gazy. Ti v důsledku izraelského bombardování a pozemní invaze umírají po tisících, jsou jim bořena celá města a přes milion a půl jich bylo nuceno opustit své domovy. Tak jako bylo heslo From the River to the Sea označováno po roce 1967 izraelskou propagandou za antisemitské ve snaze odvrátit pozornost od židovského osidlování okupovaných palestinských území, podobně je dnes označováno jako genocidní ve snaze odvrátit pozornost od válečných zločinů Izraele v Pásmu Gazy, které samotné mohou být genocidní povahy.  

Iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír považuje snahu českých úřadů o zákaz hesla From the River to the Sea, Palestine will be free za součást širší koordinované kampaně usilující o potlačení palestinského hlasu v západních společnostech. Zvýšený zájem o úřední zákaz hesla pozorujeme právě ve chvíli bezprecedentního vražedného útoku Izraele na palestinské civilisty v Pásmu Gazy a stoupajícího osadnického a armádního násilí na Západním břehu Jordánu a ve Východním Jeruzalémě. Snahu o zákaz hesla chápeme jako první krok k zákazům dalších symbolů a atributů spojených s legitimním bojem Palestinců za svobodu a národní sebeurčení, jak jim ho přiznává mezinárodní právo.

V tomto smyslu oceňujeme rozhodnutí Městského soudu v Praze jako průlomové a potřebné nejen v českém, ale i v evropském kontextu.

Naše vítězství v obhajobě hesla From the River to the Sea, Palestine will be free/Od řeky k moři bude Palestina svobodná věnujeme těžce zkoušenému palestinskému lidu a jeho vůli po svobodě.

V Praze 19. prosince 2023

Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě.    

https://www.ceska-justice.cz/2023/12/zruseni-prosincove-demonstrace-na-podporu-palestiny-bylo-nezakonne-rozhodl-soud/?fbclid=IwAR1U66BCHIcIgLt0P0CXDb2aR0CfV2BHOARdmYVvs1519Y1FjKkB3yhw-UA

This entry was posted in Kampaně and tagged . Bookmark the permalink.