Jihoafrická republika podala žalobu proti státu Izrael a žádá Mezinárodní soudní dvůr o přijetí předběžných opatření

29. prosince 2023 | Mezinárodní soudní dvůr v Haagu

Jihoafrická republika podala dne 29. prosince 2023 žalobu na Izrael u Mezinárodního soudního dvora (MSD), hlavního soudního orgánu Organizace spojených národů, ohledně údajných izraelských porušení závazků stanovených Úmluvou o zabránění a trestání zločinu genocidia (tzv. Úmluva o genocidě) vůči Palestincům v pásmu Gazy.

zdroj fotografie

V žalobě se uvádí, že „činy i opomenutí Izraele […] jsou genocidní povahy, neboť byly spáchány s nezbytným konkrétním záměrem […] zničit Palestince v Gaze jako součást širší palestinské národní, rasové a etnické skupiny“ a „jednání, jehož se Izrael dopouští – prostřednictvím státních orgánů, představitelů státu a dalších osob a subjektů jednajících na základě jeho pokynů nebo pod jeho vedením, kontrolou či vlivem – vůči Palestincům v Gaze, porušuje závazky vyplývající z Úmluvy o genocidě“.

Žalobce dále uvádí, že „především po 7. říjnu 2023 Izrael selhává v podniknutí kroků pro zamezení genocidě i ve stíhání otevřeného veřejného podněcování genocidy”, a že „Izrael se dopustil, dopouští se a hrozí, že i v nadále se bude dopouštět genocidních činů vůči Palestincům v Gaze“.

Jihoafrická republika chce opřít jurisdikci Mezinárodního soudního dvora o článek 36 odst, 1 statutu Mezinárodního soudního dvora a o článek IX Úmluvy o genocidě, k jejichž signatářům patří jak Jižní Afrika, tak i Izrael.

Žaloba obsahuje též požadavek na přijetí předběžných opatření v souladu s článkem 41 Statutu Mezinárodního soudního dvora a s články 73, 74 a 75 Jednacího řádu soudu. Žalobce požaduje, aby soud navrhl předběžná opatření, která by sloužila k „ochraně proti dalším hlubokým a nenahraditelným poškozením práv palestinského lidu podle Úmluvy o genocidě” a ,která by „zajistila, že Izrael bude dodržovat své závazky stanovené  Úmluvou o genocidě nepáchat genocidu, genocidě předcházet a trestat ji”.

V souladu s článkem 74 Jednacího řádu Mezinárodního soudního dvora má mít ,,žádost o stanovení předběžných opatření přednost před všemi ostatními případy“.

___________

Žaloba, jejíž součástí je také Žádost o stanovení předběžných opatření, je dostupná na webových stránkách Mezinárodního soudního dvora.

___________

Poznámka: Tiskové zprávy Mezinárodního soudního dvora jsou připravovány jeho registračním úřadem, mají pouze informační charakter a nepředstavují oficiální dokumenty

___________

Mezinárodní soudní dvůr (MSD) je hlavním soudním orgánem Organizace spojených národů. Byl zřízen na základě Charty OSN v červnu roku 1945 a svou činnost zahájilv dubnu 1946. Soud se skládá z patnácti soudců, volených na devítileté období Valným shromážděním a Radou bezpečnosti OSN. Jeho sídlem je Palác míru v nizozemském Haagu. Soud má dvě role: zaprvé v souladu s mezinárodním právem řeší právní spory, které mu předkládají státy, zadruhé poskytuje poradenské posudky k právním otázkám, které mu předkládají řádně zmocněné orgány a agentury OSN.

___________

Informační oddělení:

Monique Legermanová, hlavní tajemnice Mezinárodního soudního dvora, vedoucí oddělení: +31 (0)70 302 2336

Joanne Mooreová, informační referentka: +31 (0)70 302 2337 

Avo Sevag Garabet, Associate pomocný informační referent: +31 (0)70 302 2394,  e-mail: info@icj-cij.org


Zdroj v angličtině: https://www.icj-cij.org/case/192

This entry was posted in Kampaně, Píše se jinde and tagged , . Bookmark the permalink.