Odmítáme snahu o kriminalizaci demonstrací za příměří v Gaze 

22. listopadu 2023 | Ne naším jménem!

Další prohlášení k heslu „From the River to the Sea Palestine will be free“ 

„Mezi mořem a řekou Jordán bude pouze izraelská suverenita.“

Charta Likudu, březen 1977

„Použití hesla ‚Od řeky k moři bude Palestina svobodná‘ může naplňovat znaky trestného činu.“

Z jednání zástupců MV ČR, NSZ a policie ČR

Návrh možného trestněprávního postihu při použití hesla „From the River…“ je účelovou snahou omezit svobodu slova a svobodu shromažďovací. Jde o součást úsilí vykreslit propalestinské aktivisty a ty, kteří se účastní demonstrací proti izraelským válečným zločinům a za příměří v Gaze, jako extrémisty schvalující terorismus a spojit je s vražděním a únosy izraelských civilistů, které jsme opakovaně jednoznačně odsoudili a od kterých jsme se jasně distancovali.

Za nejvážnější však vidíme snahu politické reprezentace a státních úřadů umlčet propalestinský hlas právě ve chvíli, kdy je ho nejvíce potřeba a kdy je společně s rostoucími počty obětí izraelských válečných zločinů v Pásmu Gazy také čím dál silněji slyšet. Ti, kteří si dali do štítu lidská práva, mlčí, když mají zvednout svůj hlas na obranu masakrovaných civilistů. Mlčí, když jsou zabíjeny děti po tisících a jsou jim vyvražďovány celé rodiny. Mlčí, když jsou lidé odpojeni od energie, potravin a léků. Mlčí, když jsou jim – Palestincům – ničena celá města, nemocnice, školy, mešity či kostely a oni sami jsou znovu vyhnáni ze svých domovů. Poněkolikáté už – a zase jinam.  

Naše vláda se hlásí k „restartu lidskoprávní agendy“, avšak mlčí, když jde o izraelský apartheid a jeho osadnickou kolonizaci Palestiny. Mlčí, když jde o pogromy na Západním břehu a masové zabíjení a ničení v Gaze. Mlčí, když vládci Izraele mluví otevřeně o židovské nadřazenosti a o snaze podmanit si okupovaná území „od řeky k moři“. 

Jejich „od řeky k moři“ značí represi, nesvobodu a rozdělení. Naše „od řeky k moři“ volá po svobodě, rovnosti a právech. Tam, kde oni mlčí k bezpráví od řeky k moři, žádáme my od řeky k moři rovná práva pro všechny.

Ministerstvo vnitra nám hrozí trestním postihem za něco, co neříkáme, vyhánění není našim jazykem. Na vyhánění vznikl a je postaven Izrael a s vyháněním Palestinců na Sinaj je ochotna pomoci i naše vláda. Už to je trestným činem! Konečně, naše vláda není ani ochotna bránit ve vyhánění Palestinců a odmítá se podílet na koordinovaném tlaku na izraelské představitelé, aby od vyhánění upustil. 

Nás budou obviňovat z toho, co je vlastní jim samotným.

Česká vláda chce v zahraniční politice restartovat lidskoprávní agendu a zároveň být slovy premiéra „hlasem Izraele v Evropě“. Musí si vybrat, obojí mít nelze. Jen tak se její zástupci mohou napříště vyhnout té trapnosti, kdy se v EU odmítnou připojit byť jen ke kondolenci za zabité při izraelském pogromu na palestinskou vesnici Huwara. Aby znova utekli do svého mlčení. Mlčení, které je dnes slyšet až v Gaze.

Budou se nás snažit postihnout, nás neumlčí!  

Tam, kde je jejich mlčení, je naše solidarita!

Tam, kde je jejich spoluvina, je naše odpovědnost. 

A my s nimi mlčet nebudeme!     

V Praze, 21. listopadu 2023

Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

https://www.mvcr.cz/clanek/pouziti-hesla-from-the-river-to-the-sea-muze-byt-za-urcitych-okolnosti-trestnym-cinem.aspx

https://ism-czech.org/2023/11/08/from-the-river-to-the-sea-palestine-will-be-free-prohlaseni-k-heslu-od-reky-k-mori-bude-palestina-svobodna/

https://www.gov.uk/government/news/diplomatic-missions-visit-the-palestinian-community-of-huwara

https://www.gov.uk/government/news/diplomatic-missions-visit-palestinian-families-under-imminent-threat-of-forced-eviction-in-east-jerusalem

This entry was posted in Kampaně, Zprávy and tagged , , . Bookmark the permalink.