Tisková zpráva: Proti kriminalizaci propalestinských demonstrací

22. listopadu 2023 | Ne naším jménem!

V úterý 21.11.2023 podali zástupci hnutí Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě správní žalobu na Magistrát hlavního města Prahy ve věci zákazu hesla „From the River to the Sea Palestine will be free“. Žaloba je vedena na ochranu před nezákonným zásahem podle soudního řádu správního, kdy žalovaný zkrátil žalobce na jeho základních právech a svobodách, konkrétně svobodě projevu a svobodě shromažďování. 

Iniciativa Ne naším jménem! prostřednictvím svého právního zástupce odmítá, aby byla spojována s projevy nenávisti a voláním po vyhánění, které jí nejsou vlastní a které nesdílí, a aby bylo jí používané heslo vykládáno ze strany státních orgánů a priori autoritativně a jednostranně bez kontextu požadavku na ukončení okupace a kolonizace palestinských území a ukončení izraelského apartheidu.

Iniciativa Ne našim jménem! poukazuje na skutečnost, že je to právě Izrael, který byl na vyhánění založen a který vyhánění palestinského obyvatelstva praktikuje doposud. A jsou to právě činitelé dnešní vlády, kteří toto chování přehlížejí a kteří dokonce projevili ochotu být Izraeli ve snaze odsunout Palestince na Sinaj nápomocni.  

Iniciativa je přesvědčena, že snaha o zákaz jednoho hesla je vedena širší snahou o kriminalizaci celého propalestinského hnutí ze strany Ministerstva vnitra, Nejvyššího státního zastupitelství a Magistrátu hl. města Prahy, a to právě v okamžiku vražedného izraelského útoku na Pásmo Gazy, kdy toto hnutí roste a kdy je ho nejvíce potřeba.

Iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě se proto nenechá odradit, bude pokračovat ve svých aktivitách a vysvětlovat heslo „From the River to the Sea, Palestine will be free“ v jeho původním smyslu, totiž ve smyslu úsilí o rovnost, svobodu a důstojný život pro všechny lidi od řeky Jordán ke Středozemnímu moři.

Kontakt pro média: Zdeněk Jehlička, nenasimjmenem@gmail.com

Související:

This entry was posted in Kampaně, Zprávy and tagged , , . Bookmark the permalink.