Otevřený dopis ministru zahraničí Lipavskému ve věci jednání Asociační rady EU – Izrael 6. října v Praze či v Bruselu

Ne naším jménem a další organizace | 20. září 2022

Bc. Jan Lipavský

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Černínský palác

Loretánské náměstí 15

118 00 Praha 1 – Hradčany

V Praze 19. září 2022

Věc: Otevřený dopis ve věci jednání Asociační rady EU – Izrael 6. října v Praze či v Bruselu

Vážený pane ministře Lipavský,

se znepokojením jsme přijali zprávu o tom, že Evropská komise hodlá oživit Asociační radu EU-Izrael a že jste to právě Vy a Vaším jménem Česká republika předsedající Radě EU, kdo toto polozapomenuté setkání po deseti letech resuscituje, když jste jej dokonce osobně představil na jednání českých diplomatů jako jednu z priorit zahraniční politiky našeho předsednictví. 

Připomeňme, že toto rozhodnutí bylo přijato právě v době, kdy v oblasti Masafer Yatta na okupovaném Západním břehu Jordánu probíhá hromadné vystěhování a násilný přesun více než tisíce Palestinců1. A nejen to – z izraelské strany se navíc rýsuje schválení plánu na výstavbu nelegálních izraelských osad v oblasti E12, což je krok, který podle opakovaného vyjádření EU bude Evropou vnímán jako překročení červené line.

Pouhý týden před zmiňovaným oznámením o svolání Asociační rady z 18. července zaslala řada poslanců a poslankyň EP a dalších signatářů dopis Josepu Borellovi, ve kterém žádala o naléhavou a ráznou reakci, jež by zabránila tomuto katastrofálnímu vývoji, mařícímu jakoukoli vyhlídku na mír v regionu3. Samotní vyslanci EU přitom vyzvali k mezinárodnímu tlaku na zastavení masových deportací a zdůraznili potřebu odpovědnosti4-6. Namísto toho se však situace v Izraeli-Palestině jen zhoršuje – izraelské bezpečnostní složky jen měsíc po vyhlášení svolání Rady napadly palestinské renomované lidskoprávní organizace a zavřely jejich kanceláře s odkazem k vykonstruovanému obvinění z podpory terorismu (viz otevřený dopis prezidenta Evropské koordinace výborů a sdružení pro Palestinu, ECCP, Michela Legranda ze dne 29. srpna 2022 Vysokému představiteli EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepu Borrellovi, s kterým se tímto ztotožňujeme, v příloze).

Obnovení společných rozhovorů, které byly od roku 2013 přerušeny, tak bude izraelská vláda interpretovat jako implicitní souhlas se všemi svými protiprávními činy.

Tento nedávný vývoj je přitom pouze pokračováním systematické politiky jednostranného izraelského postupu a faktické anexe okupovaného palestinského území. Od roku 1967 se izraelská osidlovací aktivita nezastavila, a sloužila tak k cílené přeměně reality známé jako vytváření „facts on the ground“.  V praxi tak docházelo a dochází k rozšíření nezákonné izraelské kontroly nad okupovaným palestinským územím a s ním spojenému vyhánění Palestinců, demolicím jejich domovů a decimování palestinských komunit. Izrael tak doposud vyvlastnil ve prospěch svých ilegálních osadníků a pro vojenské zabezpečení okupace více než 50 % půdy na Západním břehu Jordánu, stejně jako většinu jeho vodních zdrojů7. Ničení majetku a civilní infrastruktury přitom zasahuje i programy financované EU a jejími členskými státy.

Zatímco izraelská státní politika prosazuje svou agendu anexe, a to bez jakékoli smysluplné reakce Evropy, Palestinci se po 74 letech vyvlastňování, 55 letech okupace a 15 letech blokády Gazy potýkají i nadále s životem v nelidských podmínkách, bez šance dovolat se spravedlnosti.

Jak dokládají četné zprávy mezinárodních organizací, jako jsou OSN či WHO, a jak dosvědčuje i Josep Borrell, situace na okupovaném palestinském území se během posledního desetiletí drasticky zhoršila8. Renomované mezinárodně lidskoprávní organizace Amnesty International9 či Human Rights Watch10 neváhaly označit ve svých zevrubných zprávách izraelský stát za apartheid. Znovuzahájení činnosti Asociační rady se záměrem zapojit Izrael do řešení těchto problémů, a to bez jasného mechanismu odpovědnosti, je za této situace velmi nebezpečným krokem. Vláda, která kontroluje a ovládá na 5 milionů lidí v okupačním režimu, vláda, která zatýká a stíhá děti u vojenských soudů11 a která pronásleduje obránce lidských práv pod záminkou boje s terorismem12, nemůže být bezpodmínečným partnerem Evropské unie. Všechny tyto činy jsou znaky autoritářského státu a jsou v případě jiných zemí namnoze trestány sankcemi. Schválení institucionalizované formy spolupráce s izraelskou vládou a obnovení Asociační rady při absenci jasně stanovených podmínek vysílá světu a zejména Palestincům samotným velmi špatnou zprávu.

Ostatně nedávná realita to sama potvrzuje: od doby, kdy bylo přijato rozhodnutí znovu svolat Asociační radu EU-Izrael, vedl Izrael další brutální válku proti Gaze13 a zesílil svůj útok na organizace palestinské občanské společnosti14. Zpráva o znovuobnovení schůze Asociační rady EU-Izrael je tak jednoznačná. EU a potažmo ČR dává Izraeli svým krokem najevo, že jej nebude činit odpovědným za jeho jednání, a tím jej fakticky povzbuzuje k tomu, aby v něm beztrestně pokračoval. EU pod předsednictvím ČR tak posiluje svou spoluodpovědnost za zločiny páchané Izraelem na Palestincích, což je v českém politickém prostředí o to absurdnější, že tak činí vláda snažící se o obnovení odkazu Václava Havla a že tak činí ministr hlásící se k novému důrazu na politiku lidských práv. 

EU by v žádném případě neměla vládu, která pokračuje ve své politice anexe a pronásledování, a to v otevřeném rozporu s mezinárodním právem a se stovkami rezolucí OSN, odměňovat schůzkou na vysoké úrovni.

Vážený pane ministře Lipavský,

v přesvědčení, že tato nebezpečná spoluúčast na izraelské kolonizaci a okupaci palestinského území musí skončit, Vás vyzýváme, abyste odvolal schůzi Asociační rady EU-Izrael naplánovanou na 6. října do Prahy či do Bruselu, a pokud se již tato bude konat, abyste alespoň její svolání podmínil jasnými a konkrétními aktuálními požadavky, jakými jsou:

 • okamžité zastavení demolic a vystěhovávání obyvatelstva v oblasti Masafer Yatta a jinde na okupovaném palestinském území,
 • ukončení plánu na izraelské osídlení oblasti E1, stejně jako ukončení výstavby nelegálních izraelských osad na dalších místech okupovaných palestinských území,
 • dodržování závazků Izraele plynoucí z mezinárodního práva ve věci ukončení okupace, kolonizace a diskriminačních praktik, včetně těch, které zakazují Palestincům slučování rodin,
 • okamžité a bezpodmínečné zrušení blokády Gazy,
 • okamžité propuštění dětských vězňů a politických vězňů vůbec,
 • ukončení kriminalizace práce palestinských lidsko-právních organizací a zastavení stíhání jejich představitelů,
 • spolupráce na všech vyšetřováních činnosti Izraele na okupovaných palestinských územích, včetně vyšetřování Mezinárodního trestního soudu a zvláštních zpravodajů OSN.

Evropská unie, její členské státy a zvlášť Česká republika coby předsedající země Rady EU a deklarovaný přítel Izraele by měly zmobilizovat všechny diplomatické prostředky k nátlaku na Izrael, aby vyhověl před případným opětovným svoláním Asociační rady EU-Izrael těmto základním podmínkám. Není to jen morální imperativ, ale také právní závazek mezinárodního společenství spolupracovat na ukončení závažných porušování mezinárodního práva.

Poznámky:

 1. https://www.ochaopt.org/content/masafer-yatta-communities-risk-forcible-transfer-june-2022
 2. https://www.timesofisrael.com/israel-pushes-off-contentious-e1-settlement-project-amid-us-pressure/
 3. https://www.caabu.org/news/news/138-european-parliamentarians-urge-eu-action-israeli-settlement-plans-e1-and-forced
 4. https://www.timesofisrael.com/eu-envoy-calls-for-international-pressure-to-halt-evictions-of-palestinians/
 5. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/EU%20Settlement%20Report%202021.pdf
 6. https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-un-security-council-open-debate-middle-east-including_en?s=63
 7. https://www.btselem.org/settlements/land_takeover 
 8. https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022-enarhe
 9. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
 10. https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
 11. https://www.dci-palestine.org/military_detention
 12. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/10/un-experts-condemn-israels-designation-palestinian-human-rights-defenders
 13. https://press.un.org/en/2022/sc14994.doc.htm
 14. https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/statement-un-agencies-and-association-international-development-agencies-working-occupied-palestinian-territory

S pozdravem,

Lucie Šarkadyová, Tereza Langrová, Jan Cyrus, Vít Souček

Ne našim jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě 

Jana Ridvanová, Jaroslava Štěpánková

Přátelé Palestiny

Petra Šťastná, Zdeněk Jehlička

Mezinárodní hnutí solidarity ISM Czech Republic

Asad Shabeeh, Fawaz Hamat

Palestinský klub v České republice

Markéta Hrbková, Libor Liebermann

Židovský hlas solidarity

Táňa Beaoui Bednářová, Gerardo Femina

Svět bez válek a násilí

Hanan Hammadová, Dr. Jamal Fattah

Palestinská komunita

Matyáš Pilin, Mariana Ahmadová

Olive Branches

Elena Teplanová, Barbora Weberová

Iniciatíva za spravodlivý mier na Blízkom Východe 

Alexandra Moran, Ivana Rumanová

Kapitál, redakcia kultúrno-spoločenského mesačníka

Ofer Neiman, Tali Shapiro

Boycott from Within (Israeli citizens for BDS)

Dr. Angela Waldegg, Mary Pampalk

Frauen in Schwarz Wien

Wieland Hoban, Iris Hefest

Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost

Za signatáře: Zdeněk Jehlička, mail: nenasimjmenem@gmail.com

This entry was posted in Kampaně, Píše se jinde and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.