Otevřený dopis EU ohledně schůzky Asociační rady EU-Izrael a izraelského útoku na palestinské lidskoprávní organizace

ECCP | Brusel | 29. srpna 2022

K rukám:

Josepu Borrellovi – Vysokému představiteli EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

Věc: Schůzka Asociační rady EU-Izrael a izraelský útok na palestinské lidskoprávní organizace

V Bruselu 29. srpna 2022

Vážený pane Borrelle, 

dne 18. srpna izraelské okupační jednotky vtrhly do kanceláří sedmi nejvýznamnějších mezinárodně uznávan‎ých palestinských lidskoprávních organizací: Addameer – asociace na podporu vězňů, Al Haq – lidskoprávní organizace, Bisan – výzkumné a rozvojové centrum pro znevýhodněné palestinské komunity, Mezinárodní ochrana dětí – Palestina  (Defense for Children International – Palestine), Unie zemědělských pracovních výborů (Union of Agirucltural Work Committees), Unie výborů palestinských žen (Union of Palestinian Women Committees), a Výbor zdravotnick‎ých pracovníků (Health Workers Committees). Izraelské okupační jednotky vyrazily dveře kanceláří, zabavily jejich vybavení a vydaly rozkaz tyto nevládní organizace uzavřít ve jménu „bezpečnosti v regionu a v zájmu boje s teroristickou infrastrukturou“.

Po nedávných útocích v Pásmu Gazy, po krvavých raziích okupační armády do palestinských měst a následných vlnách zatýkání na Západním břehu a v Jeruzalémě tak izraelské orgány znovu útočí na organizace, které ochraňují práva celé palestinské občanské společnosti.

Izrael vtrhl do kanceláří zmíněných nevládních organizací a uzavřel je přesně měsíc poté, co ministři EU odsouhlasili konání schůzky Asociační rady EU – Izrael. Je zřejmé, že Izrael zakročil proti těmto nevládním organizacím s vědomím toho, že přípravy schůzky Asociační rady již probíhají. Uzavírání lidskoprávních nevládních organizací, charakteristický rys autoritativních režimů, je přitom v přímém rozporu se základními principy Evropské unie. 

Read more: Otevřený dopis EU ohledně schůzky Asociační rady EU-Izrael a izraelského útoku na palestinské lidskoprávní organizace

Chystat se na schůzi Asociační rady EU-Izrael a mluvit o „sdílených hodnotách“ v době, kdy Izrael likviduje skupiny sponzorované Evropskou Unií, je plivancem do tváře EU.

Toto vše se děje současně s tím, jak probíhá proces faktické anexe částí okupovaných území, dochází k vysidlování Palestinců z různých částí Západního břehu (jako je například Masafer Yatta), uzavírají se cesty k dvoustátnímu řešení, probíhá zabíjení Palestinců, utužuje se apartheidní režim a dochází k opakovanému porušování mezinárodních a lidských práv.

Ve svém projevu ze dne 22. srpna jste Vy sám prohlásil, že izraelské činy jsou „nepřijatelné“.

Palestinské lidskoprávní organizace, jejich představitelé, aktivisté a kanceláře musí podléhat ochraně, aby mohly pokračovat ve své misi, která je naprosto zásadní pro hájení palestinské populace a pro pokračování v právním boji na mezinárodních fórech. Palestinci se rozhodli v gestu odvahy kanceláře nevládních organizací znovu otevřít. Ale okupační síly se mohou kdykoli vrátit. 

Už není čas na vlažná prohlášení. Evropská unie musí neprodleně a co nejrazantněji odsoudit      izraelské útoky na palestinské nevládní organizace a požadovat bezprostřední zrušení vládních nařízení a vojenských příkazů, které útočí na tyto skupiny od října 2021.

Je zodpovědností Evropské unie učinit všechna nezbytná odvetná opatření, která přimějí izraelskou vládu k ukončení politiky hodné nejhorších totalitárních států.

Z těchto důvodů Vás jako vysokého představitele EU pro zahraniční věci žádáme, abyste aktivně otevřel diskusi mezi členskými státy o odvolání nadcházející schůze Asociační rady  EU-Izrael.

S pozdravem

Michel Legrand

prezident Evropské koordinace výborů a sdružení pro Palestinu ECCP, Brusel

This entry was posted in Kampaně, Píše se jinde and tagged , , . Bookmark the permalink.