Výzva poslancům a poslankyním: Nesetkávejte se s předsedou izraelského Knesetu Amirem Ochanou

10. července 2024 | Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

obracíme se na Vás s výzvou, abyste se nesetkával/a s předsedou izraelského Knesetu Amirem Ochanou, popřípadě toto společné jednání odřekl/a.

Amir Ochana, který bude na oficiální návštěvě Prahy ve čtvrtek 11. července, má naplánováno přijetí u předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové-Adamové a jednání v bezpečnostním a zahraničním výboru Sněmovny.

Předseda Knesetu Ochana je představitelem státu, který je u Mezinárodního soudního dvora vyšetřován z množného páchání genocidy v Pásmu Gazy. Ta si podle nejnovějšího odhadu prestižního lékařského časopisu Lancet vyžádala zřejmě až 186.000 přímých a nepřímých palestinských obětí. Podle speciální zpravodajky OSN pro Palestinu Francescy Albanese by se tak jednalo o každého dvanáctého obyvatele Gazy, který se stal za posledních devět měsíců obětí izraelské války proti Gaze. Vezmeme-li v úvahu, že většina z obětí jsou ženy a děti, nelze tato čísla obhájit žádnou deklarovanou nutností obrany či bojem s terorismem.

Vedle válečných zločinů, masakrování civilistů a kolektivního ničení Gazy se Izrael podle nedávno zveřejněné zprávy OSN dopouští záměrného šíření hladu coby válečné taktiky. Experti OSN mluví doslova o tom, že „izraelským záměrem je cílený hlad namířený proti palestinskému obyvatelstvu jako forma genocidního násilí, která vyústila v hladomor po celé Gaze“. I tato taktika hladu zasahuje opět ty nejzranitelnější, tedy především ženy a děti.

Izrael útočí na školy a nemocnice, zabíjí bezprecedentní množství zdravotníků, novinářů i pracovníků mezinárodních humanitárních organizací, útočí na humanitární koridory i na běženecké tábory, které předtím označil za bezpečná místa, kam se mohou civilisté uchýlit. Je na místě také připomenout, že coby signatářská země Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia máme jako Česká republika povinnost jednat. Přijímání nejvyšších představitelů státu důvodně podezřelého z páchání genocidy je v rozporu s tímto naším mezinárodním závazkem.

Vyzýváme Vás proto, abyste se nesetkával/a se zástupcem země, na jejíž vládní činitele je žádáno nejvyšším prokurátorem Mezinárodního trestního soudu vydání žaloby kvůli podezření z páchání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Vyzýváme Vás, abyste odřekl/a setkání s předním zástupcem izraelské strany Likud, která požaduje anexi podstatné části Západního břehu Jordánu a jejíž předseda žádá plnou izraelskou suverenitu „od řeky k moři“. Tedy nikoli rovná práva vyjádřená požadavkem svobodné (historické) Palestiny včetně jejího židovského obyvatelstva, ale požadavkem rasistické kontroly apartheidního státu, jak Izrael ve vlastních hranicích i na okupovaných palestinských územích popisují ve svých obsáhlých zprávách přední lidskoprávní organizace Amnesty International, Human Rights Watch či izraelská B Tzelem.

V osobě Amira Ochany jde konečně o reprezentanta politiky, která je v rozporu jak s českou zahraniční politikou hájící v případě Izraele-Palestiny dvojstátní řešení, tak i s deklarovanými českými národnímu zájmy, k nimž patří respektování institucí mezinárodního společenství a z něj vycházejícího mezinárodního práva.

Amir Ochana v minulosti několikrát dokázal, že je oddaným příznivcem Benjamina Netanjahua, kterého už coby ministr spravedlnosti podporoval proti snaze o jeho vyšetřování z korupce a hájil jej i proti statisícovým demonstracím obyvatel Izraele.

Amir Ochana také dokázal, že je přičinlivým rasistou se sklony k mesianistickému fundamentalismu. To když stál za Zákonem o  národním státu, který potvrdil druhořadé postavení Palestinců v Izraeli, diskriminaci, kterou Ochana podpořil několika veřejnými rasisticky xenofobními výroky

Amir Ochana byl také tím, kdo z pozice ministra národní bezpečnosti zamezil vyšetřování zabití palestinského občana Izraele extrémistickými Židy, které nechal propustit na svobodu.

A konečně, Amir Ochana je příznivcem Chrámového institutu žádajícího zboření posvátné mešity na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Institutu, který je považován za extrémistický i samotnými Izraelci.

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

z uvedených důvodů nepovažujeme za vhodné, abyste setkáním s čelním představitelem izraelského státu legitimizoval/a izraelské válečné zločiny, politiku záměrného hladovění a možné genocidy.

Abyste přilnutím k jedné frakci izraelského politického spektra ignoroval/a volání významné části izraelské občanské společnosti, požadující zastavení účelových soudních reforem, které mají podřídit justiční systém Izraele politické moci a zřejmě také zastavit trestní stíhání současného izraelského ministerského předsedy.

Abyste setkáváním s protagonisty politiky rasismu a nepokrytého teroru relativizoval/a hodnoty lidských práv a mezinárodního práva, ke kterým se v jiných případech jednoznačně hlásíte.

Oficiální setkání s představiteli podobných režimů na tak vysoké politické úrovni považujeme za nebezpečný vzkaz veřejnosti o úrovni české politické kultury a jejich představitelů.

Proto Vás žádáme, abyste odřekl/a plánované oficiální setkání s předsedou izraelského Knesetu Amirem Ochanou.

V Praze, 10. července 2024

Zdeněk Jehlička, Romana Howe

Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém Východě

Anna Šabatová, Markéta Hrbková, Zora Hesová

Mluvme o tom

Vít Strobach, Joseph Grim Feinberg

Židovský hlas solidarity

Lamis Bartůšek Khalilová, Yara Abu Aataya

Palestinský klub v České republice

This entry was posted in Akce and tagged , . Bookmark the permalink.