Tisková zpráva: Občanské a lidskoprávní organizace odeslaly dopis ministrovi Lipavskému ve věci zasedání Asociační rady EU–Izrael v Praze či v Bruselu

Ne naším jménem a další organizace | 20. září 2022

Izraelské, palestinské, české a židovské iniciativy a organizace z České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a z Izraele zaslaly ministru Janu Lipavskému otevřený dopis, ve kterém ho vyzvaly, aby upustil od konání společného zasedání Asociační rady EU–Izrael. To se má uskutečnit právě z iniciativy ministra Lipavského 6. října v Praze, nebo v Bruselu.

Svolání společného jednání po téměř desetileté pauze považují organizace za nežádoucí už vzhledem ke skutečnosti, že Izrael v posledních letech prohlubuje svou kolonizaci palestinského území, což je doprovázeno vyháněním místních Palestinců, bouráním jejich domovů a kriminalizací palestinských lidsko-právních organizací. Signatáři dopisu se obávají, aby se tak společné jednání nestalo legitimizací izraelského bezpráví, a navrhují proto pro jeho případné konání vyhlášení podmínek, za kterých by se mohlo uskutečnit. Konkrétně by podle signatářů měl Izrael nejprve zastavit demolice palestinských domů na okupovaném Západním břehu Jordánu a ve Východním Jeruzalémě, zastavit výstavbu nelegálních osad tamtéž, ukončit blokádu Gazy, přestat s kriminalizací palestinských lidsko-právních organizací, propustit politické vězně a podvolit se vyšetřování Mezinárodního trestního soudu. Všechny tyto podmínky vycházejí z mezinárodního práva, jehož je Izrael subjektem.  

Otevřeným dopisem se čeští a zahraniční signatáři dopisu připojili k dalším apelům od odborových svazů, lidsko-právních a občanskoprávních organizací a iniciativ, které se se stejnou žádostí – totiž o odvolání ohlášeného zasedání Asociační rady EU–Izrael – obracejí v těchto dnech na ministra zahraničí ČR Jana Lipavského či na šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella.

Autoři české výzvy přitom poukazují na to, že se česká strana stává spoluzodpovědnou za porušování lidských práv ze strany Izraele, pokud iniciuje další sbližování Izraele a Evropské unie za situace jeho soustavného porušování lidských práv a mezinárodního práva, a připomínají, že to byla právě tato vláda – a v ní zejména Pirátská strana, jejíž je ministr zahraničí Jan Lipavský členem –, která si stanovila za jednu ze svých priorit návrat k zásadové politice ochrany lidských a občanských práv. Jak konstatuje jeden ze signatářů otevřeného dopisu za českou iniciativu Židovský hlas solidarity Libor Liebermann: „Právě ve věci okupované Palestiny, kde je porušování lidských práv ze strany Izraele na denním pořádku a v případě jiných zemí by již dávno bylo odměněno sankcemi, může česká vláda ukázat, zda to myslí s ochranou univerzálních lidských práv skutečně vážně.“ 

Kontakt pro média: Zdeněk Jehlička, email: nenasimjmenem@gmail.com

This entry was posted in Kampaně, Píše se jinde and tagged , , , , . Bookmark the permalink.