„Nepatrné pravděpodobnosti“ palestinského autora Mahmúda Šukajra v češtině

nepatrne pravdepodobnostiNa počátku září 2014 vyšel český překlad knihy Nepatrné pravděpodobnosti. Jedná se o sbírku velmi krátkých povídek palestinského spisovatele Mahmúda Šukajra, která byla v arabštině vydána v roce 2006 v bejrútském nakladatelství „al-Mu´assasa al-arabíja li ad-dirását wa an-našr“. Český překlad arabistky dr. Ivy Liškové s doslovem významného českého arabisty profesora Jaroslava Oliveria vydalo české vydavatelství Novela Bohemica. Výtvarná stránka knihy je dílem grafika Jindřicha Havlíka.

Stojí za zmínku, že Nepatrné pravděpodobnosti obsahují 119 velmi krátkých povídek, přičemž je možno chápat každou z nich jako samostatnou významovou jednotku, či je možné číst je jako řetězec povídek, z nichž jedna doplňuje druhou a propojuje je románovou metodou v jeden komplexní sémantický celek.

V knize vystupují postavy z různých knih, které se navzájem podobají jedna druhé v různých společných aspektech. Některé z nich jsou nejednoznačnými osobnostmi, které nežijí v souladu s dobou, ve které žijí, i kdyby se třeba i zdálo, že tomu tak je. Noří se do intuitivního světa, přirozených citů, menší či větší nevšímavosti, která pramení ze lstivosti či naopak z naivity. Zároveň bojují proti bezpráví, vysmívají se mu a pohrdají jím takovým způsobem, který se jim zdá být pro něj odpovídající, či je v souladu s jejich schopnostmi a dobou. To, co tyto osobnosti navzájem odlišuje, je skutečnost, že každá z nich představuje dítě své doby a svého místa, které má své osobní rysy, které z nich učinily a stále utvářejí jedinečné a udivující postavy literárního světa. Každá z nich představuje nádherný výraz okamžiku civilizace, ze které vzešla, prezentuje ji, je jejím svědkem, odhaluje její chyby či jí oponuje.

Don Quijote chce oživit rytířské tradice v době, kdy už se rytířství a jeho obyčeje přežily a prostřednictvím připodobňování se těmto tradicím přichází bojovat s tyranií a podporovat utlačované svými omezenými prostředky. Voják Švejk se účastní války (první světová válka, do níž byli Češi vtaženi rakouským impériem), která není jeho válkou a o níž není přesvědčen. „Pesoptimista“ Saíd Abú an-Nahs, který se rozhodl zůstat ve své vlasti, Palestině, po její velké pohromě v roce 1948, se snaží políbit ruku, kterou nemůže pokousat, aby získal výsadu zůstat ve své vlasti, i přes všechno ponížení, které stále musí zakoušet jeho lid.

V Nepatrných pravděpodobnostech vytvořil autor Mahmúd Šukajr ústřední postavu, jejíž jméno je Saíd. Je to Palestinec, který žije v době druhé intifády. Snaží se propojit protiklady a soužít tu s myšlením daným tradicemi předků, tu s otevřeností vůči modernímu světu. Nesnáší jakoukoli okupaci, odjíždí proto několikrát ze své vlasti, aby strávil příjemné dny daleko od prolévání krve. Avšak jeho vlast ho dostihne i v dalekých městech, někdy ve formě přízraků nebo jako každodenní události, které mu nedovolí zapomenout. A přitom žije paralelně se zmíněnými postavami vystupujícími z knih, či naopak odděleně od nich. S postavami, které si nesou své lidské starosti, které nejsou vzdáleny jeho vlastním starostem, nýbrž jsou dokonce jejich jádrem. Stejně jako se dějiny šíří ve spojitých kruzích vyjadřujících utrpení lidstva, současně vyjadřují lidské odmítnutí bezpráví a lpění na vznešených humánních zásadách, bez nichž by byl život nesnesitelný.

O autorovi

image002Mahmúd Šukajr se narodil v roce 1941 v Džabal al-Mukábir v Jeruzalémě. V roce 1965 získal bakalářský titul z filosofie a sociologie na univerzitě v Damašku.

Několik let pracoval jako novinář a poté jako vedoucí pracovník na palestinském ministerstvu kultury. Když byl deportován ze své rodné zzemě, žil několik let v Ammánu a v Praze. Nyní žije v Jeruzalémě, kterému zasvětil svoji tvorbu. Dosud napsal patnáct knih pro dospělé a šestnáct pro děti, mezi nimi např. Obřady bídné ženy (1984), Portrét Shakiry (2003), Moje sestřenice Condoleeza (2004), Zrcadla nepřítomnosti (2007) a Jeruzalém je tu sám (2010).

Jeho díla jsou překládána do mnohých jazyků, včetně angličtiny, španělštiny, francouzštiny nebo čínštiny, v češtině se představuje poprvé. Za svou tvorbu byl několikrát oceněn různými kulturními institucemi či univerzitami.

V roce 2011 získal Cenu Mahmúda Darwíše za svobodu a kreativitu.

Zdroj: obal knihy Nepatrné pravděpodobnosti | Foto: zdroj zde

Související: Křest knihy “Nepatrné pravděpodobnosti” palestinského autora Mahmúda Šukajra, středa 22. října od 18:00, SVK Kladno

This entry was posted in Píše se jinde and tagged . Bookmark the permalink.